Дипломна робота «Розрахунки з постачальниками. Кредиторська заборгованість», 2007 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 23.02.2009 11:41 · від Юрій Волков · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ і. Роль та значення розрахунків з постачальниками в діяльності підприємства 6 1.1. Поняття, сутність та значення розрахунків з постачальниками в господарській діяльності підприємства 6 1.2. Види та порядок укладання договорів з постачальниками 12 1.3. Види та форми розрахунків з постачальниками 22 Розділ іі. Організаційно-методичні аспекти обліку з постачальниками 43 2.1. Сучасний стан та оцінка організації обліку кредиторської заборгованості 43 2.2. Документальне оформлення розрахунків з постачальниками 48 2.3. Організація аналітичного обліку операцій з постачальниками 56 2.4. Синтетичний облік розрахунків з постачальниками 62 Розділ ііі. Дослідження сучасного стану аналізу кредиторської заборгованості тов “продагро” 86 3.1. Організація аналізу розрахунків з постачальниками 86 3.2. Методи економічного аналізу розрахунків та їх використання в управлінні підприємства 89 3.3. Аналіз показників ТОВ «Продагро» та оцінка його фінансового стану 93 Розділ іv. Організація та методика аудиту кредиторської заборгованості 103 4.1. Організація та методика аудиту на підприємстві 103 4.2. Аудит розрахунків з постачальниками та підрядниками ТОВ «Продагро» 106 4.3. Аудиторський висновок та порядок його складання 117 Висновки і пропозиції 129 Список використаних джерел 133 Додатки 138

Висновок

Після виконання дипломної роботи ми можемо зробити наступні висновки і пропозиції.

У процесі своєї діяльності підприємства купують матеріальні цінності, оплачують виконані роботи і надані послуги. На цій стадії виникають розрахункові відносини з постачальниками і підрядниками. Від правильної організації розрахунків із постачальниками і підрядниками значною мірою залежить організація матеріального забезпечення і постачання відповідно до договірних зобов'язань і комерційних угод. Система розрахунків впливає на договірні відносини між постачальниками і покупцями продукції та комплектувачів виробів у промисловості. Завданням обліку і аудиту є дотримання та перевірка достовірності даних обліку про стан розрахунків із постачальниками і підрядниками, дотримання розрахункової дисципліни і впливу її на платоспроможність підприємства, яка забезпечує його нормальну фінансово-господарську діяльність.

Узагальнення інформації про виготовлення і придбання товарно-матеріальних цінностей здійснюється на рахунку 63 „Розрахунки з постачальниками та підрядниками”, на якому відображаються платежі:

— за отримані товарно-матеріальні цінності, прийняті виконані роботи і спожиті послуги (електроенергія, газ, пара, вода і т.п.), за доставку чи переробку матеріальних цінностей, а також платежі по розрахункових документах, що акцептовані і підлягають оплаті через банк;

— за товарно-матеріальні цінності, роботи і послуги, на які розрахункові документи від постачальників чи підрядчиків не надійшли (неотфактуровані постачання);

— за надлишки товарно-матеріальних цінностей, виявлені при прийманні.

По кредиту рахунка 63 „Розрахунки з постачальниками і підрядниками” відображають:

— вартість фактично надійшли товарно-матеріальних цінностей з дебетом рахунків по обліку виробничих запасів і інших активів — 20, 21, 22, 27, 28;

— вартість прийнятих робіт, спожитих послуг з дебетом рахунка 23 „Виробництво”. Рахунок 63 „Розрахунки з постачальниками і підрядниками” кредитується згідно розрахункових документів постачальника, у межах сум акцепту.

Під час аудиту кредиторської заборгованості перевіряють виконання договірної дисципліни на постачання матеріалів для виробництва і реалізацію готової продукції. Для цього перевірка розрахунків із постачальниками і підрядниками здійснюється у взаємному зв'язку з договірною і комерційною документацією. Під час аудиту необхідно також проаналізувати стан розрахунків із постачальниками і підрядниками на початок і кінець звітного періоду (або на початок і кінець ревізійного періоду), обґрунтувати зміни в розрахунках, які виникли за ревізійний період. Це дозволяє аудитору здійснити обґрунтовані висновки про стан розрахунків.

Стан розрахунків з постачальниками перевіряється за реєстрами аналітичного і синтетичного обліку за рахунком 63 „Розрахунки з постачальниками і підрядниками”. При цьому за розрахунковими документами встановлюється час виникнення заборгованості, зміст операцій поставок, обґрунтованість застосування цін, тарифів, торговельної націнки (знижки). Одночасно за допомогою зустрічної перевірки контролюється своєчасність і повнота оприбуткування товарно-матеріальних цінностей. Перевірка стану розрахунків з іногородніми постачальниками і підрядниками проводиться надсиланням їм копій карток аналітичного обліку розрахунків (контрольної виписки). Розрахунки з постачальниками безпосередньо пов'язані з надходженням товарно-матеріальних цінностей, тому одночасно перевіряють записи за дебетом рахунку 63 „Розрахунки з постачальниками і підрядниками” в розрізі постачальників, порівнюють їх з виписками банку та записами за кредитом рахунка 311 „Поточні рахунки в національній валюті”. Записи в журналі 3 за кредитом рахунка 63 „Розрахунки з постачальниками і підрядниками” в розрізі постачальників порівнюють з сумою оприбуткування матеріальних цінностей згідно з документами.

Джерелами інформації для проведення аудиту кредиторської заборгованості на аналізованому підприємстві ТОВ „Продагро” є:

- Регістри синтетичного обліку і звітність (баланс (форма № 1), Головна книга).

- Регістри синтетичного і аналітичного обліку розрахунків (журнали № 6, 11, 8, 7; відомості № 16, 15 та ін.).

- Первинні документи з обліку розрахунків (накладні, рахунки-фактури, договори та ін.).

Дипломна робота виконана за матеріалами ТОВ „Продагро”. Згідно з проведеними розрахунками, що характеризують фінансовий стан ТОВ „Продагро” за аналізований період, можна зробити висновки, що найкращі показники розвитку були у 2006 році. В 2003 та 2004 роках підприємство було менш рентабельним, в більшій мірі залежним від кредиторів і інвесторів, що свідчить про високу ефективність діяльності даного підприємства.

Отже, на якість прийняття відповідних рішень у контрольному процесі та підвищення інформаційного забезпечення на ТОВ „Продагро” впливають:

- збільшення кількості факторів, які масово враховуються аудитором під час дослідження об'єкта залежно від виду (видів) його діяльності;

- поглиблення аналізу господарських процесів, що визначаються аудитором;

- підвищення обґрунтованості висновків завдяки застосуванню економіко-математичних методів і модульних досліджень;

- чітке і обґрунтоване формування висновків аудитора, складовою яких є насамперед фінансове прогнозування майбутньої діяльності підприємства.

Це може забезпечуватися впровадженням нових комп'ютерних технологій обробки інформації та здійсненням контролю безпосередньо з використанням потужних ПЕОМ.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення