Курсова робота «Кредитні операції комерційних банків», 2007 рік

З предмету Банківська справа · додано 23.02.2009 10:45 · від Svarga · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Організація кредитного процесу в комерційних банках 5 1.1. Види банківських кредитів 5 1.2. Класифікація та характеристика кредитних операцій 10 1.3. Кредитний договір як юридична основа кредитного процесу 14 1.4. Вплив НБУ на формування кредитної політики банку 17 Розділ 2. Технологія видачі банківських кредитів 19 2.1. Особливості кредитування фізичних осіб 19 2.2. Особливості кредитування юридичних осіб 25 2.3. Міжбанківське кредитування 29 Розділ 3. Порівняльний аналіз діючих програм кредитування комерційними банками на прикладі ВАТ АБ «Укргазбанк» та КБ «ПриватБанк» 31 3.1. Економічна характеристика ВАТ АБ «Укргазбанк» та КБ «ПриватБанк» 31 3.2. Порівняльний аналіз кредитних програм ВАТ АБ «Укргазбанк» та КБ «ПриватБанк» 33 Висновки 43 Список використаної літератури 46

Висновок

Кредит і кредитні відносини є невід'ємною складовою економічної системи України. Сфера кредитування безпосередньо пов'язана з потребами розвитку національного виробництва. Знаходячись у центрі сучасного грошово-фінансового господарства, обслуговуючи інтереси господарських суб'єктів, кредит опосередковує зв'язки між державою, банком, товаровиробниками і населенням. Нині завдання відновлення виробничого призначення кредиту стає одним із першочергових. Кредитні відносини мають сприяти подоланню економічної кризи в Україні і забезпечувати прогресивний розвиток вітчизняного товарного виробництва.

Ринкова трансформація національної економіки відкрила новий етап у розвитку кредитної справи. У зв'язку з цим гостро постала проблема наукового осмислення нових явищ у сфері кредитування, розуміння їх змісту, природи і сутності, розробки ефективних схем і технологій кредитного процесу та їх використання на практиці. Вивчення теоретичних основ і правового змісту кредитування, виходячи з нових ринкових реалій діяльності вітчизняних суб'єктів господарювання, є актуальним і з точки зору підготовки висококваліфікованих фахівців в сфері банківської справи.

Кредитування – це одна з основних операцій комерційного банку. Кредити становлять більше 50% всіх активів банку й приносять близько 2/3 усіх прибутків. Тому економічні інтереси комерційних банків полягають у розширенні обсягів кредитних операцій.

Зважаючи на те, що позички є найприбутковішими активами банку і становлять основну частину їх активів, кредитна діяльність банку потребує ретельної організації. Організацію кредитної діяльності банку визначає чітко розроблена кредитна політика. Правильна організація процесу банківського кредитування, розробка ефективної та гнучкої системи управління кредитними операціями виступають основою фінансової стабільності і ринкової стійкості комерційних банків. Визначено, що кредитна політика комерційного банку окреслює коло ключових цілей і завдань банківської діяльності, визначає конкретні прийоми, способи і методи її реалізації з метою максимізації доходності кредитних операцій та досягнення прийнятного рівня ризиків банківської діяльності у сфері кредитування.

Крім того, необхідно підвищити правову захищеність кредиторів та створити інституційну мотивацію залучення комерційних банків до кредитування. Українські банки не відважуються будувати кредитні відносини з багатьма групами позичальники насамперед через недостатню захищеність своїх прав, високу степінь ризиків та значну вартість фінансових ресурсів при кредитуванні.

Найбільш складна проблема в сучасній кредитно-фінансовій сфері України — проблема неповернення кредитів. У цьому зв’язку, задача упорядкування нормативної бази в законодавстві країни по цих питаннях стала найбільше гостро.

Статистична інформація свідчить, що більшість спорів майнового характеру становлять спори, пов’язані з вимогами комерційних банків (які в основному виступають позивачами у цій категорії спорів) про стягнення заборгованості за кредитними договорами у зв’язку з невиконанням зобов’язань. Основними причинами виникнення цих спорів є порушення позичальниками вимог статті 161 Цивільного кодексу України у частині виконання зобов’язання належним чином і в установлений строк відповідно до договору. Майже в усіх випадках ця обставина пов’язана з відсутністю коштів на рахунках, а також іншого майна у позичальника.

З метою зменшення адміністративних та оперативних витрат комерційних банків необхідно запровадити режим пільгового оподаткування прибутку комерційних банків, що приоритетними напрямами своєї політики обрали кредитування, та знизити нормативи обов'язкового резервування для банків, яки здійснюють кредитування фізичних та юридичних осіб.

Огляд кредитного ринку України за останні роки дає змогу визначити позитивні тенденції в його розвитку та функціонуванні як наслідок певних успіхів грошово-кредитної політики Національної о банку України. Кредитний ринок має відігравати роль стимулятора національної економіки, але той факт, що вперше за три останні роки обсяг кредитів, наданих комерційними банками суб'єктам господарювання був меншим від обсягів депозитів, висвітлює дві його основні проблеми: по-перше, високий ступінь ризиковості кредитних операцій у реальному секторі економіки; по-друге, можливість та ризик знецінення гривні, що стимулює комерційні банки використовувати свої активи в короткострокових операціях на міжбанківському ринку.

Сьогодні в складний час економічного кризу, коли позиція гривні дуже нестійка, багато з банків припинило видачу кредитів із-зі високого ступеню ризику. Тому, грошово-кредитна політика НБУ має бути спрямована не тільки на стабілізацію та ефективність функціонування кредитного ринку, а й на створення механізму впливу кредитного ринку на окремі галузі виробничої сфери, підприємства, що при додатковому фінансуванні можуть бути конкурентоспроможними на національному та міжнародному ринках.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення