Курсова робота «Застосування різних видів лекцій при вивченні курсу “Основи економічної теорії” в вищих навчальних закладах І-ІІ рівня акредитації», 2007 рік

З предмету Психологія, педагогіка · додано 23.02.2009 00:09 · від ZeNiT · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Характеристика використання лекції як форми організації навчання 1.1. Трактування лекції в педагогічній літературі. Характеристика різних видів лекцій 1.2. Роль і місце лекції в вузівському навчанні Розділ 2. Застосування і шляхи вдосконалення лекції при вивченні курсу “основи економічної теорії” 2.1. Застосування різних видів лекцій при вивченні курсу “Основи економічної теорії” 2.2. План-конспект лекції з блочною структурою з теми: “Економічні цикли” 2.3. Шляхи удосконалення сучасної лекції в вищих навчальних закладах І-ІІ рівня акредитації Висновки Список використаних джерел

Висновок

Лекція – це форма організації навчальної діяльності, яка дає перше знайомство з основними науково-теоретичними положеннями науки, що вивчається, ознайомлює з методологією науки, закладає основи наукових знань, визначає основний зміст і характер усіх інших форм навчальних занять, самостійної роботи студентів.

У вузівській практиці лекція використовується як прийом навчання на етапі повідомлення нового матеріалу. Вона передбачає систематичний, послідовний і чіткий виклад науково-теоретичних і методологічних положень дисципліни.

Лекція характеризується певними ознаками. По-перше, лекція є формою колективної роботи, так як викладача одночасно слухає велика кількість студентів. Лекція проводиться за твердим розкладом, являє собою органічне ціле, структурні елементи якого об’єднані єдиною педагогічною метою. Кожна лекція має певну задачу, яка обов’язково має бути вирішена на ній, а також своєрідну структуру і різноманітні види. Також слід зазначити, що на лекції застосовуються різноманітні методи. Ще однією характерною ознакою лекції є те, що її час обмежений (зазвичай практикуються двогодинні лекції з перервою).

Лекція постійно привертає увагу дидактів і викладачів, і, провівши теоретичний аналіз і ознайомившись з нормативними та інформаційно – методичними матеріалами, можна стверджувати, що більшість з них погоджуються, що серед форм організації навчальної діяльності лекція займає основоположне, керівне місце.

В навчальному процесі вона виконує орієнтуючу, інформаційну, інтегруючу, світоглядну, виховну, логіко-методологічну, методичну і організуючу функції, відтак лекція визначає всі інші навчальні форми, характер оброблення навчального матеріалу, розвиток професійного мислення майбутніх спеціалістів.

Що ж до шляхів удосконалення сучасної лекції у вузівському навчанні, то, провівши теоретичний аналіз і ознайомившись з нормативними та інформаційно – методичними матеріалами, а також беручи до уваги результати розглянутого дослідження, можна сказати що в сучасних умовах лекцію слід будувати так, щоб вона надавала основні науково-теоретичні питання з теми, а також поглиблювала відомості навчальної літератури з окремих питань (які є важливими і актуальними, але не достатньо якісно чи повно висвітлені у літературі). Лекція не повинна дублювати підручник, але її зміст не повинен іти врозріз зі змістом підручника. До того ж сучасна лекція, окрім теоретичного матеріалу, обов’язково повинна містити додатково новий фактологічний матеріал, що дозволить досліджувати тенденції розвитку явища, категорії або проблеми у часі.

Для полегшення сприйняття нового матеріалу студентами і підвищення відсотку його засвоєння, а також для збільшення рівня розумової активності студентів під час сприймання і засвоєння лекційного матеріалу, доречним буде використання роздрукованих конспектів лекцій, з якими студенти приходитимуть на лекцію, так як матеріал сприйматиметься не лише на слух, але й візуально. Такі конспекти доречно зробити стислими і лаконічними, проте вичерпними. Інформацію можна надавати у вигляді схем, графіків, причинно-наслідкових ланцюгів, які б наочно відображували зміст матеріалу.

Для удосконалення сприйняття лекції студентами лектору доречно буде уточнювати сказане. Лектор може надати коротке і змістовне роз’яснення, а також наочне ілюстрування матеріалу безпосередньо після його повідомлення. Благотворний вплив на сприйняття студентами лекції матиме перефразування та резюмування сказаного, що дозволить поглянути на сказане під іншим кутом і просто зайвий раз нагадати сказане.

Позитивним моментом буде і удосконалення невербальної мови лектора (міміка, жести, поза тощо), яка впливає на легкість і якість сприйняття і засвоєння лекційного матеріалу студентами.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?