Курсова робота «Суть та показники масштабів міжнародної торгівлі», 2007 рік

З предмету Міжнародна економіка · додано 21.02.2009 23:55 · від Оля · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ і. Теоретичні аспекти міжнародної торгівлі 6 1.1. Суть та структура міжнародної торгівлі 6 1.2. Система показників в міжнародній торгівлі 13 1.3. Регулювання міжнародної торгівлі 16 Розділ іі. Аналіз сучасного стану міжнародної торгівлі 25 2.1. Торгівля товарами в сучасних умовах 25 2.2. Торгівля послугами 31 Розділ ііі. Проблеми і перспективи міжнародної торгівлі 36 Висновки 41 Список використаної літератури 4

Висновок

При написанні даної курсової роботи було досліджено міжнародної торгівлі та її економічну основу, розкрито сутність міжнародної торгівлі, проаналізовано сучасний стан міжнародної торгівлі.

Проведене дослідження дозволило зробити такі висновки:

1. Наукове узагальнення теоретичних основ доводить, що міжнародна торгівля посідає значне місце в складній системі світогосподарських зв’язків. І хоча, в сучасних умовах як головну форму міжнародних економічних відносин її витиснуло міжнародне інвестування, все ж таки міжнародна торгівля за своїми масштабами і функціями зберігає винятково важливе значення. Вона опосередковує практично всі види міжнародного співробітництва, включаючи спільну виробничу діяльність різнонаціональних суб’єктів, міжнародний трансферт.

Міжнародна торгівля є важливим стимулом для підвищення ефективності виробництва кожної країни. Це обумовлюється тим, що вона є засобом, за допомогою якого країни можуть розвивати спеціалізацію, підвищувати продуктивність своїх ресурсів і, таким чином, збільшувати загальний обсяг виробництва.

2. Враховуючи світові тенденції, Україна не може залишатися осторонь світових інтеграційних процесів, серед переваг української економіки можна виділити той факт, що Україна знаходиться в центрі Європи і на перехресті багатьох шляхів. Позитивним є також наявність кадрів з високим рівнем освіти та професійної підготовки, достатня кількість корисних копалин, величезні природно-рекреаційні ресурси.

Але на фоні переваг існує велика низка проблем. Серед таких проблем структура економічної системи, погана якість управління, низький рівень ВВП і доходу на душу населення, стан законодавчої, виконавчої та судової влади в Україні, зовнішня заборгованість, відсутність розвинутої системи планування економіки, розходження політичних поглядів та ін.

3. Зовнішня торгівля є одним із найважливіших показників економічного становища держави. Досвід перших років незалежності України не тільки показав, але і дав можливість відчути всьому населенню, наскільки важлива зовнішня торгівля для процвітання держави і благополуччя її громадян. Тому розвиткові зовнішньої торгівлі надається дуже важливе значення з боку керівництва країни. Про це свідчить політика, що змінилася за останні роки у відношенні до Росії і інших країн СНД, активні візити голови держави в розвинені країни і країни, що розвиваються з метою встановлення сприятливих економічних відносин і поширення ринків збуту для українських товарів.

4. Аналіз міжнародної торгівлі України дозволив встановити що, на даний час наша держава належить до країн-імпортерів, потрібно намагатись досягти протилежного явища. За останні роки спостерігаються позитивні зміни у сфері зовнішньої торгівлі, але існує певна кількість факторів, які негативно впливають на її стан. До таких факторів можна віднести недоліки зовнішньоторговельної політики країни, нераціональну структуру експорту. До того ж, при наявності можливостей для покращення показників експорту країна недостатньо використовує цей потенціал.

6. Під час дослідження встановлено що, на жаль, Україна, з точки зору зовнішньої торгівлі, опинилася в недоброму становищі після проголошення незалежності через відсутність національних кадрів, що змогли б управляти процесом інтеграції України до світової спільноти.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали