Курсова робота «Страхування як складова частина ринкового механізму господарювання», 2008 рік

З предмету Страхування · додано 21.02.2009 21:05 · від Бойченко Юлія · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 1. Сутність страхування та його необхідність 1.1. Класифікація об’єктів та суб’єктів страхування 1.2. Функції та принципи страхування 1.3. Розвиток форм і видів страхування в умовах становлення ринкової економіки 2. Аналіз сучасного стану та напрямки вдосконалення страхового ринку України 2.1. Основні показники діяльності страховиків в Україні 2.2. Недосконалість страхового ринку України 2.3. Необхідність та значення державного регулювання страхової діяльності 2.4. Державна програма розвитку страхового ринку в Україні 3. Зарубіжний досвід страхової діяльності та її вплив на український ринок страхування Висновки Додатки Список використаної літератури

Висновок

Страховий бізнес, властивий економіці, що функціонує на ринковій основі, набув за останні роки істотного розвитку. Про це свідчить створення нових страхових організацій, поява нових видів страхування, значне зростання обсягів страхових платежів. Але разом з цим можна зробити висновок, що поки держава не буде сприяти вирішенню проблем, з якими розвиток страхового ринку ускладнюється, страховий ринок України не зможе нормально розвиватися та функціонувати як одна із складових частин ринкового механізму господарювання.

Нестабільність національної грошової одиниці як загального еквівалента багато в чому позбавляє страховий бізнес економічної основи для розвитку страхових операцій. Інфляція підриває основи довгострокового страхування життя. Для нормального функціонування страхового ринку потрібний реальний курс національної валютної одиниці. Відсутність ефективних сфер застосування тимчасово вільних коштів, що забезпечують як гарантовану збереженість інвестованих коштів, так і стабільний прибуток від цих активів. Нестача професійних кадрів у галузі страхування, сертифікованих актуаріїв. Державного значення набувають питання підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації страхових працівників, здатних ставити і творчо вирішувати складні проблеми в умовах ринкової економіки. Потрібний жорсткий професійний добір кадрів, що деякою мірою дасть контрактна конкурсна система, яка застосовується в розвинутих країнах. Нерозвинений фінансовий ринок і обмеженість в об'єктах інвестування негативно позначається на інвестиційній складовій страхування. Відсутність у законодавстві використання таких активів, як позички, знижує привабливість і конкурентноздатність страховиків поряд з іншими суб'єктами ринку фінансових послуг. Вступ України до ВТО свідчить про процеси глобалізації, що неодномінно вплинуть на вітчизняний страховий ринок. Основною проблемою є державна політика з урегулювання даного процесу і дотримання визначених етапів розвитку. Молодий вітчизняний страховий ринок та потужний фінансовий і професійний можуть порушити сформовану рівновагу на страховому ринку, це, у свою чергу, може сприяти посиленню відтоку капіталу з країни і на цій основі розвитку зовнішньої залежності й послабленню стратегічної значимості страхування. На мою думку саме ці проблеми потребують негайного вирішення для подальшого належного розвитку страхового ринку України.

Важливу роль у розвитку страхового ринку відіграє процес формування відповідних передумов і умов, що можна згрупувати таким чином: добровільність створення страхових установ і акумуляції коштів фізичних і юридичних осіб; цілеспрямованість на забезпечення режиму найбільшого сприяння страховикам у кредитному, розрахунковому, консультаційному, посередницькому та інших видах обслуговування; визнання різномаїття організаційних форм проведення страхової справи – акціонерні, взаємні, державні страхові організації; надання широких можливостей у формах, методах і видах діяльності страховиків; розвиток науково-інформаційного та кадрового забезпечення страхової справи.

Проблема розвитку страхового ринку стає не тільки фінансово-економічною, але й соціальною, політичною і національно-державною. На сьогоднішній день страховий ринок України стоїть на порозі великих змін і потребує великої уваги та допомоги до себе з боку держави. Вивчивши та проаналізувавши Державну програму розвитку страхового ринку України, я думаю, що можна сподіватися на підтримку держави, і представлені мною, а також ряд інших не менш важливих проблем будуть вирішені у найближчому майбутньому.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?