Курсова робота «Збір та обробка статистичної інформації для оцінки виконання плану автобусних перевезень», 2007 рік

З предмету Статистика · додано 21.02.2009 16:30 · від student · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 4 1. Збір статистичної інформації 1.1. Задачі статистичної оцінки ступеню використання робочого часу водіїв 5 1.2. План статистичного спостереження 5 1.3. Збір вихідної статистичної інформації 7 2. Зведення та групування статистичних даних 2.1. Зведення статистичних даних 9 2.2. Групування статистичних даних 11 3. Обробка статистичної інформації 3.1. Визначення відносних величин 20 3.2. Середні величини та показники варіації 24 3.3. Розрахунок показників, що характеризують ряди розподілу 30 3.4. Перенос результатів вибіркового спостереження на генеральну сукупність 34 3.5. Показники рядів динаміки 35 3.6. Визначення зв’язків між факторними та результативними ознаками 40 3.7. Показники використання робочого часу водіїв 46 4. Аналіз отриманих результатів, висновки та пропозиції щодо покращення ступеню використання робочого часу водіїв 48 Список використаної літератури 50

Висновок

Під час виконання курсової роботи було виконано оцінку ступеню виконання робочого часу водіїв. З 105 водіїв було проведено безповторну вибірку в 19 водіїв.

В процесі обробки статистичної інформації були виконані типологічні, структурні та аналітичні групування за атрибутивною ознакою – сімейний стан водіїв та кількісною ознакою – вік водіїв та відпрацьований час.

Були розраховані відносні величини динаміки, структури та координації за даними таблиці зведення для наступних ознак: вік водіїв, сімейний стан, транспортна робота.

Було проведене визначення середніх показників та показників варіації для відпрацьованого часу та транспортної роботи.

1) відпрацьований час, tвід :

а) середня арифметична = 108 год.

б) модальне значення Мо = 102,5 год.

в) медіанне значення Ме = 106,9 год.

г) розмах варіації R = 32 год.

д) середнє відхилення індивідуальних значень від середнього Л = 7,8 год. грн.

є) квадрат відхилення індивідуальних значень від середнього значення = 8,87 год.

ж) відхилення індивідуальних значень від середнього значення в квадраті 2= 78,74 год.

2) транспортна робота, Wткм :

а) середня арифметична = 2498,6 ткм.

б) модальне значення Мо = 2512,5 ткм.

в) медіанне значення Ме = 2501,5 ткм.

г) розмах варіації R = 659 ткм.

д) середнє відхилення індивідуальних значень від середнього Л = 142,4 ткм.

є) квадрат відхилення індивідуальних значень від середнього значення  = 175,76 ткм.

ж) відхилення індивідуальних значень від середнього значення в квадраті 2= 30892,9 ткм.

За результатами дослідження рядів розподілу було встановлено наступне:

Для відпрацьованого часу, tвід крива розподілу тупо вершинна та скошена вліво відносно осі ОХ.

Для транспортна робота, Wткм крива розподілу гостроверха та скошена вліво відносно осі ОХ.

Розповсюджуючи методом прямого переносу отримані дані вибіркового спостереження на вибіркову сукупність, обчислили, що загальний відпрацьований час за звітний період становить 11340 год., а загальна кількість виконаної транспортної роботи – 262353 ткм.

При обробці ряду динаміки для відпрацьованого часу розраховано, що:

• середній відпрацьований час в період 1.10.06 – 10.10.06 (3 періода по 5 днів)становив 688,33 год.

• середній абсолютний приріст відпрацьованого часу за 5-тиденний період – - 2,5 год.;

• середній темп зростання відпрацьованого часу за 5-тиденний період склав 1,4 або 140%;

• середній темп приросту відпрацьованого часу за 5-тиденний період склав 140%.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?