Курсова робота «Поняття соціальної правової держави», 2005 рік

З предмету Право · додано 17.10.2006 17:17 · від kseniya_www · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Правова держава 1.1. Історія ідеї про правову державу 1.2. Правова держава: сутність, ознаки 1.3. Основи концепції правової держави 1.4. Правова держава як держава соціальної демократії Розділ 2.соціальна держава 2.1. Поняття і суть соціальної держави 2.2. Принципи соціальної держави Розділ 3.соціальна правова держава 3.1. Історія ідеї про правову і соціальну державу 3.2. Поняття і ознаки соціальної правової держави Висновки Список використаної літератури

Висновок

Резюмуючи усе вищесказане, потрібно відзначити що права людини - це цілісний орієнтир, що дозволяє застосовувати «людський вимір» до держави, права, етики, моралі. Права і свободи людини є деяким нормативним виміром її соціально культурної діяльності. Більш того, вони виступають як одна з найбільших культурних цінностей.
При вивченні теорії прав людини неминуче її перетинання з багатьма дисциплінами: історією і теорією держави і права, усіма галузевими і процесуальними юридичними науками.
Таким чином, спираючись на міжнародне гуманітарне право, можна відзначити, що:
• Права людини - вища цінність, їх повага і дотримання - обов'язок держави.
• Забезпечення прав і свобод несумісне з дискримінацією по будь-якому принципу.
• Здійснення прав і свободи людини не повинно порушувати права і свободи інших осіб.
• Основні права і свободи повинні бути єдині на всій території держави.
• Особисті, економічні, політичні, соціальні, культурні права рівноцінні, у єдиній системі цих прав немає ієрархії.
• Колективні права невід'ємні від прав індивіда, вони не повинні суперечити індивідуальним правам, обмежувати правовий статус особистості
• Права людини можуть бути обмежені законом тільки в тому випадку, якщо є пряма погроза державної і суспільної небезпеки, здоров'ю і моральності населення, права і закони інших осіб.
Нині ми стоїмо біля витоків процесу створення правової держави, для якої головним є захист особи, свободи і прав людини, у тому числі національних меншин, додержання законів і державності. Характер цієї держави мають визначати такі принципи:
1) верховенство закону в усіх сферах соціального життя;
2) обов’язковість закону для всіх державних органів, громадських організацій, офіційних осіб і громадян;
3) захист і гарантії свободи особи, її прав, інтересів, честі й гідності;
4) взаємна відповідальність особи і держави;
5) контроль і ефективний нагляд держави за додержанням законів та інших нормативних актів.
Здійснення усіх накреслених заходів, спрямованих на побудову правової держави, стане для цивілізованого світу ще одним доказом прагнення України до втілення в життя принципів гуманізму і демократії, найвищою метою якої є забезпечення прав і свобод людини, основою нашої державності.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення