Дипломна робота «Економічна ефективність виробництва насіння соняшнику», 2007 рік

З предмету Економіка · додано 20.02.2009 17:44 · від oleksandr · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 1.проблеми виробництва соняшнику в україні в умовах ринкової економіки 1.1. Сучасний стан сільськогосподарської галузі в Україні 1.2. Проблеми виробництва соняшнику в Україні 1.3. Ціновий механізм в АПК України і його специфіка в олієжировому під комплексі 2.природно-економічна характеристика агропромислового комплексу шполянського району черкаської області 2.1. Економіко-організаційна характеристика господарств Шполянського району Черкаської області 2.2. Спеціалізація і розмір підприємства 2.3. Основні засоби виробництва, їх структура та ефективність використання 2.4. Основні економічні показники розвитку сільськогосподарських підприємств району 3.організаційно-економічна характеристика господарств виробників насіння соняшнику в шполянському районі 3.1. Динаміка посівних площ, урожайності і валового збору насіння соняшнику 3.2. Загальноприйнята технологія і організація виробництва соняшнику 3.3. Економічна ефективність вирощування насіння соняшнику в сільськогосподарських підприємствах Шполянського району 4.перспективи та шляхи підвищення ефективності виробництва соняшнику в господарствах шполянського району 4.1. Зниження собівартості продукції за рахунок використання прогресивних технологій виробництва соняшнику 4.2. Удосконалення системи реалізації продукції 4.3. Економічна ефективність рекомендованої технології виробництва соняшнику 4.4. Пріоритетні напрями створення сприятливого середовища для учасників олійного ринку і заходи щодо удосконалення його інфраструктури в сільськогосподарських підприємствах Шполянського району Черкаської області 4.5. Пропозиції щодо захисту інтересів вітчизняного товаровиробника олійної продукції Висновки Список використаних літературних джерел Додатки

Висновок

Проведений аналіз виробничо-господарської діяльності сільськогосподарських підприємств Шполянського району дозволило виробити науково обґрунтовані положення щодо вдосконалення методики, напрямків, організації та покращення економічного стану виробництва насіння соняшнику. Основні з них полягають у наступному:

1) Шполянського район має сприятливі природно-кліматичні умови для вирощування соняшнику. На 1.01.2005 р. район мав 44048,9 га земельних угідь, в тому числі 44048,9 га — сільськогосподарських, із них 41651,4 га ріллі. Район повністю забезпечений трудовими ресурсами, має достатню кількість основних засобів. Виробничий напрямок спеціалізації Шполянського району - зерно - буряковий з розвинутим тваринництвом.

2) У Шполянського районі станом на 1 січня 2005 налічується 30 і сільськогосподарських підприємств. Із 30 зареєстрованих сільськогосподарських підприємств виробничу діяльність здійснюють: 5 сільськогосподарських виробничих кооперативи, 9 приватних сільськогосподарських підприємств. 16 товариств з обмеженою відповідальністю. Поряд з сільськогосподарськими підприємствами працюють і розвиваються 67 фермерських господарств.

1)В процесі реорганізації колективних сільськогосподарських підприємств 19120 осіб набули права власності на майновий пай, 20423 осіб отримали право власності на земельні частки. Середній розмір земельної частки за матеріалами паювання становить 2,42 кадастрових гектари. На даний час оформлено державних актів на землю 18347, що становить 92 відсотки до необхідного.

2)У зв'язку з тим, що підприємства району, які займалися виробництвом продукції птахівництва значно зменшилась вартість валової продукції тваринництва (в 2006 р її було вироблено лише на суму 5 млн.грн проти 42,4 млн.грн. в 2004 р). В цілому по району вартість продукції зменшилась на 9,8 млн. грн.

3)Аналіз показників економічної ефективності виробництва сільськогосподарських підприємств Шполянського району Черкаської області, різних організаційно-правових форм господарювання не дозволяють виділити домінуючу форму. Проте за окремими показниками кращі показники відмічались для приватних підприємств, але це не заперечує існування і успішне функціонування підприємств інших організаційно-правових форм господарювання.

4)В цілому виробництво сільськогосподарської продукції в Полянському районі збиткове. В 2006 р збиток становив 906,3 млн.грн.

5)В сільськогосподарських підприємствах Шполянського району площа

посіву соняшнику за період з 2004 по 2006 рр. зросла з 1758 га до 3083 га. Але за статистичними даними збиральна плаща культури в 2006 р становила 2723 га. Соняшник вирощують у 26 підприємствах із 30 наявних.

6)Урожайність соняшника за досліджуваний період зменшилася і становила у 2004 році 6,9 ц/га. Зниження урожайності насіння соняшнику призвело до значного росту собівартості продукції. Так, за 3 останні роки вона зросла з 44,72 грн. до 86 грн. за центнер у 2006 році. Ціна реалізації 1 ц також зросла з 75,11 грн. до 108 грн. Від реалізації насіння соняшнику район одержав 370,1тис.грн прибутку з рівнем рентабельності 22,5%.

7)Аналіз виробництва соняшнику показав, що Шполянський район має резерви для збільшення прибутковості виробництва соняшнику. Основними з них є внесення добрив, використання для посіву вітчизняних гібридів, а також біостимуляторів росту можна збільшити урожайність з 25 ц/га, яка є в окремих господарствах району до 30 ц/га. Наші розрахунки показали, що підприємства Шполянського району при дотриманні технологічних умов при умові, коли посівна площа соняшнику буде складати 2723 га, отримають валовий збір на рівні 68075 ц проти 21581 ц у 2006 році, при цьому валові витрати на його виробництво будуть складати 1971тис.грн. проти 1856 тис.грн, але зросте і виручка від реалізації соняшнику (в перерахунку на товарне зерно) з 2017,2 тис грн. до 7635 тис.грн., а розрахунковий прибуток буде становити 5511тис.грн. проти 370,1 тис.грн. у 2006 році.

10) Важливим резервом підвищення ефективності виробництва соняшнику є вибір оптимальної схеми збуту продукції за каналами реалізації.

Виходячи з висновків по проведених дослідженнях вирощування соняшнику в сільськогосподарських підприємствах Шполянського району, цим господарствам можна дати такт рекомендації: так як одним з факторів збільшення ; обсягів виробництва насіння соняшнику є удосконалення структури його посівів, то товарні посіви даної культури при сучасній технології його вирощування можна повертати на попереднє місце не через 8 - 10 років, через 6 років, повторні беззмінні посіви соняшнику недопустимі, слід звернути увагу, що в 8 — 10 пільних сівозмінах соняшник повинен займати не більше одного, а в 5 — 6 пільних — не більше половини поля. Недотримання цієї вимоги приводить до значного недобору урожаю насіння; сільськогосподарські підприємства Шполянського району повинні більше уваги приділити прискореному впровадженню у виробництво нових високопродуктивних сортів і гібридів; захоплення одним сортом недоцільне, вирощувати кілька сортів можна гарантувати високий урожай при будь-яких погодних умовах; в сучасний період складного економічного стану одним з найдешевших, економічно доступних і високоефективних резервів підвищення врожайності та олійності насіння соняшнику в десятки разів є використання нових біостимуляторів (Трептолем, Агростимулін, Тримай, Ріст З та ін.).

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення