Курсова робота «Банківські інвестиції та інвестиційні ризики», 2008 рік

З предмету Банківська справа · додано 19.02.2009 18:28 · від Ellan · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Комерційні банки як суб’єкти ринку цінних паперів 6 1.1. Сутність інвестицій та інвестиційної діяльності 6 1.2. Характеристика ринку цінних паперів 11 1.3. Економічна сутність інвестиційних операцій банків з цінними паперами 17 1.4. Досвід роботи зарубіжних банків на ринку цінних паперів 22 Розділ 2. Аналіз банківських інвестицій в цінні папери в україні 27 2.1. Інвестиційна діяльність комерційних банків на ринку цінних паперів України 27 2.2. Формування інвестиційної політики та вибір портфельної стратегії банку 34 2.3. Управління банківським портфелем цінних паперів 42 Розділ 3. Інвестиційні ризики та методи їх мінімізації 50 Висновки 59 Список використаної літератури 61 Додатки 64

Висновок

Розглядаючи питання інвестиційних операцій комерційних банків з цінними паперами ознайомився з поняттями інвестицій та безпосередньо банківських інвестицій у трактуваннях багатьох вчених і дійшов висновку, що процес інвестування є формою фінансово-економічної діяльності, що має за мету нарощування, примноження капіталу. Це процес зростання вартості активів, якими володіє юридична або фізична особа.

Метою інвестування є збільшення капіталу: за рахунок поточних прибутків на вкладений капітал або за рахунок зростання ринкової вартості самого капіталу внаслідок змін ринкової кон’юнктури.

Було розглянуто поняття ринку цінних паперів та місця банків на цьому ринку як інвесторів. Головною особливістю цінних паперів є те, що вони можуть одночасно виконувати грошові функції та виступати інструментом короткострокового або довгострокового інвестування капіталу з метою отримання доходу. Інвестиційні операції комерційних банків мають багатоцільовий характер. Вкладення в цінні папери забезпечує комерційному банку, збереження коштів, диверсифікацію активів, дохідність і ліквідність.

Завершальним етапом розгляду теоретичних основ інвестиційних операцій було дослідження світового досвіду у даному питанні і з’ясувалося, що Україні притаманна модель за якою банки можуть поєднувати банківські, інвестиційні та страхові операції. На практиці цим займаються у Німеччині, Франції, Нідерландах, Швейцарії. Така модель притаманна і комерційним банкам України, в яких спостерігається тенденція до універсалізації.

У другому розділі було висвітлено основні напрямки діяльності комерційних банків на ринку цінних паперів України та основи формування портфельної стратегіх банків. Головна мета в формуванні портфеля та визначенні його структури полягає в досягненні оптимальної комбінації між ризиком та доходом інвестора. Зменшення ризику досягається за рахунок диверсифікації портфеля, тобто комбінації в ньому цінних паперів різних компаній. Серед основних було виділено пасивну та активну стратегії управління портфелем цінних паперів. Дійшли висновку, що більш консервативному банку доцільно скористатися методами пасивного управління, перш за все, індексацією.

Агресивному та схильному до ризику банку потрібно використовувати активне управління шляхом визначення недооцінених цінних паперів та прогнозування зміни тих чи інших економічних показників, що тісно корелюють з ринком цінних паперів.

В третьому розділі було розглянуто основні інвестиційні ризики, методи їх визначення та способи управління ними.

Зважаючи на вищевикладене, бачимо, що основними інвестиційними цілями банків України на ринку цінних паперів у сучасних умовах є забезпечене дохідності фінансових вкладень при мінімізації ризику, пошук високодохідне корпоративних цінних паперів з метою отримання контролю над окремими під приємствами, збільшення обсягів торговельних операцій з надійними фондовими цінностями.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення