Курсова робота «Амортизація основних засобів на підприємствах житлово-комунального господарства», 2007 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 17.02.2009 16:21 · від Мика · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Економічна сутність зносу (амортизаціїї) основних засобів на підприємствах житлово-комунального господарства 1.1. Основні принципи та методи нарахування зносу (амортизаціїї) основних засобів 1.2. Особливості зносу (амортизаціїї) основних засобів на підприємствах житлово-комунального господарства Розділ 2. Облік і аудит зносу (амортизації)основних засобів на ДЕВГ ВАТ «АК Київводоканал» 2.1. Загальна характеристика підприємства ДЕВГ ВАТ «АК Київводоканал» 2.2. Особливості обліку зносу (амортизації)основних засобів на ДЕВГ ВАТ «АК Київводоканал» Розділ 3. Використання комп’ютерної техніки у веденні обліку зносу (амортизації) основних засобів на підприємстві ДЕВГ ВАТ «АК Київводоканал» Висновок Список використаної літератури одатки

Висновок

У роботі розглянуто основні питання обліку, аналізу та аудиту зносу (амортизаціїї) основних засобів. Підприємством у роботі виступало ДЕВГ ВАТ «АК «Київводоканал».
У загальному вигляді світова господарська практика під основними засобами розуміє матеріальні активи, які використовуються у господарському процесі протягом періоду, більший ніж 12 місяців та переносить свою вартість на витрати поступово.
В практиці господарської діяльності підприємств України поняття основних засобів визначає П(С)БО 7 „Основні засоби”. Для оцінки основних засобів використовується первісна, відновлювальна та залишкова вартість.
Бухгалтерський облік основних засобів на базовому підприємстві здійснюється із застосуванням журнально-ордерної форми обліку. Для обліку основних засобів використовується система рахунків, що є типовою для підприємств України.
Як зазвичай основні засоби поступово втрачають свою вартість.
Важливе значення мають методи нарахування амортизації, що застосовуються в господарській практиці. Розглянемо основні з них:
- метод прямолінійної амортизації, якій включає в себе метод амортизації із нульовою ліквідаційною вартістю, а також метод амортизації із ненульовою ліквідаційною вартістю;
- виробничий метод, якій включає амортизацію необоротного активу пропорційного обсягу випуску продукції та амортизацію необоротного активу пропорційного використання його технічного ресурсу;
- метод прискореної амортизації;
- кумулятивний метод.
Дане підприємство ДЕВГ ВАТ «АК «Київ водоканал» є відокремленим структурним підрозділом ВАТ «АК «Київводоканал». Керівництво підприємством здійснює директор, що згідно положення може виступати від імені підприємства без довіреності. Бухгалтерія займається обліком операцій підприємства та складанням фінансової, податкової, статистичної та інших видів звітності.
Для дослідження обліку на даному підприємстві були розраховані основні фінансові показники діяльності, яка характеризуються поступовим розвитком.
Основним завданням щодо вдосконалення обліку є впровадження комп’ютерної системи обліку основних засобів на підприємство. Зокрема, у роботі було розглянуто особливості використання окремих комп’ютерних систем обліку, що застосовуються в Україні. Для використання на базовому підприємстві рекомендовано застосовувати програму 1С : Бухгалтерія.
Комп’ютерна система обліку оперативно відображає основні процеси, які пов’язані з отриманням різних зведених показників, що характеризують фінансово-господарську діяльність підприємства. В цій обліковій системі інформація йде по єдиному каналу і використовується для всіх потреб управління.
Було розглянуто питання методики бухгалтерського обліку, що відображені в обліковій політиці ДЕВГ ВАТ «АК «Київводоканал».
Виходячи із обсягів господарської діяльності підприємства ДЕВГ ВАТ «АК «Київводоканал», можна запропонувати наступну зміну до облікової політики підприємства в частині обліку зносу (амортизаціїї) основних засобів: змінити принцип нарахування амортизації малоцінних необоротних активів та бібліотечних фондів на метод списання 100 відсотків вартості активу у перший місяць експлуатації.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення