Курсова робота «Облік заробітної плати з використанням комп'ютерної техніки», 2008 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 17.02.2009 16:00 · від anet · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Теоретичні основи обліку заробітної плати 1.1. Сутність, значення, класифікація в обліку заробітної плати 1.2. Нормативне регулювання обліку заробітної плати Розділ 2. Фінансовий облік заробітної плати 2.1. Характеристика бухгалтерських рахунків призначених для обліку заробітної плати 2.2. Приклади кореспонденції рахунків з обліку операції пов’язаних з обліком заробітної плати 2.3. Документування господарських операцій з обліку заробітної плати. 2.4. Порядок здійснення розрахунків з оплати праці 2.4.1. Облік нарахування заробітної плати 2.4.2. Облік утримань із заробітної плати 2.4.3. Видача зарплати і оформлення своєчасно не виданої зарплати 2.5. Облік оплати відпусток 2.6. Застосування середньої заробітної плати в інших цілях 2.6.1. Для визначення розміру відшкодування шкоди, заподіяної працівникові ушкодженням здоров'я, пов'язаним з виконанням ним трудових обов'язків 2.6.2. Для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням 2.7. Облік нарахувань на фактичні витрати з оплати праці Розділ 3. Сучасні практичні аспекти обліку заробітної праці на підприємстві 3.1. Організація обліку заробітної плати на підприємстві з використанням програми «1С:Бухгалтерія» 3.2. Світовий досвід обліку заробітної плати Висновки Свл

Висновок

В даній курсовій роботі розглядається процес обліку заробітної плати та його особливості.

Курсова робота містить три розділи. В першому розділі визначається саме поняття заробітної плати, що визначене Законом України «Про оплату праці». Заробітну плату поділяють на основну та додаткову, разом які становлять Фонд оплати праці. Також акцентується увага на законодавчій базі. Серед якої одне з перших місць займають Кодекс законів про працю (для робітника) та Закон України «Про оплату праці». Для бухгалтерського обліку також важливими є насамперед План рахунків та інструкція щодо його застосування і П(с)БО 26 «Виплати працівникам».

В другому розділі описуються аспекти фінансового обліку заробітної плати. Тобто описуються

- рахунки бухгалтерського обліку, які призначені в цих цілях (насамперед рахунок №66 «Розрахунки за виплатами працівникам» та рахунок №81 «Витрати на оплату праці»)

- операції (бухгалтерські проводки), що робляться при розрахунках з оплати праці;

- документи, що використовуються при оплаті праці.

Особлива увага приділяється процесу нарахування заробітної плати та утримання з неї відповідних зборів. Також береться до уваги середня заробітна плата: процес її розрахунку, випадки в яких вона використовується. Як приклад, використання середньої заробітної плати окремо розглядається оплата відпустки.

Так, як оплата праці робітників для підприємства розглядається, як витрати, то наведено, також, нарахування на фактичні витрати з оплати праці.

В третьому розділі вивчається практичний аспект обліку заробітної плати. При цьому він зосереджений на використанні при цьому комп’ютерної техніки адже застосування комп’ютерної техніки багато в чому полегшило і зробило зручнішим бухгалтерський облік. Як приклад цього розглядається організація, що не лише використовує просто комп’ютер, як удосконалену друкарську машинку, а користується спеціально розробленою програмою для бухгалтерського обліку «1С: Бухгалтерия 7.7». До основних принципів даної програми можна віднести наступні:

- одному журналу хронологічного запису відповідає багато регістрів систематичного запису;

- накопичення і багаторазове використання облікових даних;

- один синтетичний рахунок - багато аналітичних рахунків. Кількість рахунків аналітичного обліку залежить від цілей, поставлених керівництвом перед обліком, і нічим не обмежується;

- автоматичне отримання інформації про відхилення від встановлених норм, нормативів, завдань тощо;

- отримання звітних показників в інтерактивному режимі;

- автоматичне формування всіх облікових регістрів і форм звітності на основі даних, відображених в системі рахунків.

Тож комп'ютеризація суттєво змінює процес організації роботи облікового апарату.

Також в третьому розділі розглядається світовий досвід, щодо процесу обліку заробітної плати.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення