Дипломна робота «Облік і аудит грошових коштів в сільськогосподарських підприємствах», 2005 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 17.10.2006 10:03 · від kseniya_www · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Теоретичні засади обліку грошових коштів на підприємствах Розділ 2. Фінансово-економічна характеристика сільськогосподарського підприємства 2.1. Облікова політика та статутна діяльність підприємства 2.2. Оцінка фінансового стану підприємства Розділ 3. Облік грошових коштів 3.1. Завдання обліку 3.2. Облік грошових коштів у касі 3.3. Облік грошових коштів на рахунках у банку 3.4. Облік грошових коштів в іноземній валюті 3.5. Автоматизація обліку Розділ 4. Аудит грошових коштів. 4.1. Мета і завдання аудиту 4.2. Методика проведення аудиту грошових коштів Розділ 5. Охорона навколишнього середовища Розділ 6. Охорона праці. Висновки Список використаної літератури Додатки

Висновок

Організаційно-економічний аналіз даної селянської спілки “Тростянець”, показує, що “Спілка селян “Тростянець” – досить велике сільськогосподарське підприємство, яке має у користуванні 2565 га земельної площі, з якої у сільськогосподарському виробництві зайнята більша частина, що свідчить про розвиток такої галузі як рослинництво. Але рентабельною цю галузь назвати не можна, бо площі посіву сільськогосподарських культур за останні 3 роки зменшилась в зв’язку з реорганізацією господарства і нестабільними природними умовами. урожайність майже по всім культурам зменшилась, хоча агротехнічні заходи виконуються повністю.
Розглядаючи ефективність діяльності галузі тваринництва можна сказати, що тут спостерігається тенденція зростання поголів’я майже по всім видам тварин, зокрема дуже помітно збільшилося поголів’я свиней. На вирощуванні і відгодівлі на 211 голів (10,0%) і птиці 495 голів (8,0%).
Що стосується продуктивності, то по цьому показнику теж спостерігається підвищення. Так надій молока на 1 корову збільшився на 1010 кг (24%), середньодобовий приріст живої маси свиней на 70 г (4,5%), середньодобовий приріст живої маси ВРХ – на 24 г (3,9%). Кількість одержаних телят на 100 корів збільшилась на 4 голови (4%), кількість одержаних поросят на 1 свиноматку збільшилась на 3 голови (10%).
Так розглянувши структуру товарної продукції в СС “Тростянець” можна сказати, що господарство спеціалізується на вирощуванні зернових і зернобобових культур, цукрового буряку. За останній період стали більше реалізовувати м’яса ВРХ, соняшника.
Слід також відмітити, що в СС “Тростянець” собівартість одиниці продукції з кожним роком зростає, на що впливають інфляційні процеси, які існують в нашій країні, а також нестабільне економічне становище.
СС “Тростянець” у процесі виробничої діяльності вступає в економічні зв’язки з різними підприємствами, організаціями, установами і особами, здійснюючи розрахунки з ними грішми. Використання коштів у процесі товарно-грошових відносин здійснюється у формі як грошового так і безготівкового обороту.
Грошові кошти в розмірі встановленого ліміту, призначені для поточних операцій зберігаються в касі підприємства, але основна частина коштів згідно чинного законодавства, зберігається в установі банку на відкритих рахунках.
На належному рівні налагоджений облік, який ведеться по журнально ордерній формі. З 01.01.2001р. підприємство повністю перейшло на застосування нового плану рахунків, яким для обліку грошових коштів підприємства передбачені рахунки №№ 30 „Каса”, 31 „Рахунки в банку”, 33 „Інші кошти”, 34 „Короткострокові векселі одержані” та ін. На підприємстві „Тростянець” використовуються 30,31,32 рахунки.
Готівка до каси підприємства надходить від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг, підзвітних осіб, покупців і оформляється прибутковим касовим ордером.
На підприємстві відсутній реєстратор розрахункових операцій та відповідна розрахункова книжка. Тому, виручку оприбутковують по прибутковому касовому ордеру тільки від реалізації власної продукції, при цьому складаються проводки : Дебет 30 Кредит 701.
Видача готівки під звіт здійснюється по видатковому касовому ордеру.
Оплата праці видається на підставі платіжних відомостей, в яких теж складаються видатків касові ордери. При цьому складаються проводки : Кредит 30 Дебет 372; Кредит 30 Дебет 66.
Як видно з приложених в роботу схем, звіт касира передається в бухгалтерію на підставі записів (регістрів) з 1 журналу-ордеру переносяться кредитові обороти в головну книгу.
СС „Тростянець” має рахунок в банку, де акумулюються кошти, що надходять та використовуються при безготівкових розрахунках. Кошти надходять на підприємство від реалізації продукції, товарів, робіт та послуг, при здачі готівки в банк, а використовуються для розрахунків з постачальниками для сплати податків та платежів до бюджетних та цільових фондів.
Банківські операції контролюються по виписці з банку, з них же та з первинних документів складаються журнали- ордери. №2, що служать підставою для записів в головну книгу та записів фінансової звітності.
ПСБУ №4 „звіт про рух грошових коштів”, який вперше СС „Тростянець” подавав по результатам діяльності в 2004 р., передбачено 3 види діяльності : операційна, інвестиційна, фінансова.
Вказаний звіт складається непрямим методом, тобто коригуванням суми прибутку аід впливом не грошових операцій, сум нарахованої амортизації.
Перед зміною формою власності обов”язково проведена інвентаризація матеріальних цінностей та грошових коштів.
Якби підприємство в той час запросило незалежного аудитора, то він, на мою думку, не виявив порушення, бо на підприємстві належна увага приділена стану первинного та бухгалтерського обліку.
Вагомих результатів в економічно-фінансовій діяльності СС „Тростянець” досягає і за рахунок того, що багато уваги приділяє охороні праці та проблемам екології.
Так, за 2004 рік на охорону праці підприємством витрачено 13760 грн.
Та все ж підприємство має певні резерви:
1) Необхідно вжити заходи, щодо зменшення собівартості продукції.
2) Що стосується виробничої діяльності більше уваги приділяти рослинницькій галуззі та при можливості підвищити питому вагу продукції рослинництва.
3) Стосовно розрахункових операцій – не обмежуватися такими формами розрахунків, як платіжні доручення та розрахункові чеки, а ширше застосовувати більш прогресивні форми, такі як акредитивна і платіжними вимогами-дорученнями, що значно скоротило б рівень дебіторської заборгованості.
4) З покращенням фінансового стану господарства, застосувати автоматизовану систему бухгалтерського обліку, що полегшило б облікову працю.
5) Організовувати вчасне ознайомлення працівників бухгалтерії зі змінами, що відбулися в бухгалтерському обліку, дотримання документообороту.
6) Усунути недоліки, щодо ведення касового господарства (виявлені під час аудиторської перевірки).

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення