Курсова робота «Збір та обробка статистичної інформації для оцінки використання заробітної плати», 2008 рік

З предмету Статистика · додано 14.02.2009 13:11 · від student · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 4 Розділ 1. Збір статистичної інформації 6 1.1. План статистичного спостереження 6 1.2. Результати статистичного спостереження 8 Розділ 2.Зведення та групування статистичних даних 9 2.1. Статистичні зведення 9 2.2. Статистичні групування 11 Розділ 3.Обробка статистичних даних 19 3.1. Визначення відносних величин 19 3.2. Середні величини та показники варіації 23 3.3. Характеристика рядів розподілу 30 3.4. Перенесення результатів вибіркового спостереження на генеральну сукупність 34 3.5. Розрахунок показників ряду динаміки 36 3.6. Вимірювання взаємозв’язків між факторною та результативною ознаками 42 Розділ 4. Аналіз отриманих результатів, пропозиції щодо покращення використання заробітної плати 50 Список використаної літератури 53

Висновок

Під час виконання курсової роботи було виконано оцінку використання заробітної плати водіїв. З 171 водія було проведено безповторну вибірку у 24 водії.

Було виконано зведення, в якому відображено впорядкування статистичних даних.

У процесі обробки статистичної інформації були виконані типологічні, структурні та аналітичні групування за кількісними ознаками – вік водіів, кількість перевезених тон.

Були розраховані відносні величини динаміки, структури та координації за даними таблиці зведення для наступних ознак: вік водіїв, заробітна плата, кількість превезених тон.

Було проведено визначення середніх показників та показників варіації для кількості перевезених тон та заробітної плати, отримано такі результати:

1) кількість перевезених тон, Кп:

а) середня арифметична Сер.Кп = 60,45 тон;

б) модальне значення Мо = 57,5 тон;

в) медіанне значення Ме = 59,5 тон;

г) розмах варіації R = 22 тон;

д) середнє відхилення індивідуальних значень від середнього Л = 4,3 тон;

є) квадрат відхилення індивідуальних значень від середнього значення  = 5,13 тон;

ж) відхилення індивідуальних значень від середнього значення в квадраті 2 = 26,3 тон.

2) заробітна плата, ЗП, грн:

а) середня арифметична Сер.ЗП = 604,5 грн.;

б) модальне значення Мо = 574,8 грн.;

в) медіанне значення Ме = 595,3 грн.;

г) розмах варіації R = 220 трн.;

д) середнє відхилення індивідуальних значень від середнього Л = 42,625 грн.;

є) квадрат відхилення індивідуальних значень від середнього значення  = 51,1 грн.;

ж) відхилення індивідуальних значень від середнього значення в квадраті 2 = 2610,8 грн.

За результатами дослідження рядів розподілу було встановлено наступне:

Для кількості перевезених тон крива розподілу туповершинна та скошена вправо відносно осі ОХ.

Для заробітної плати крива розподілу туповершинна та скошена вправо відносно осі ОХ.

При розповсюдженні методом прямого переносу отриманих даних вибіркового спостереження на вибіркову сукупність, обчислили, що загальна кількість превезених тон за звітний період становить 10337 тон., а загальна кількість заробітної плати – 103369,5 грн.

При обробці ряду динаміки для кількості превезених тон розраховано, що:

• середня кількість превезених тон за період 11.02.08 – 16.02.08 становила 242,5 тон;

• середній темп зростання кількості превезених тон за період 11.02.08 – 16.02.08 склав 1,15 або 115%;

• середній темп приросту кількості превезених тон за період 11.02.08 – 16.02.08 склав 15%.

Взаємозв’язок між факторною ознакою – кількістю перевезених тон та результативною ознакою – заробітною платою носить лінійний характер. Оскільки коефіцієнт R майже рівний 1, то зв’язок між ознаками тісний і прямо пропорційний, тобто із збільшенням кількості перевезених тон збільшується заробітна плата водіїв.

Для покращення використання заробітної плати водіїв, необхідно вжити такі заходи:

- покращити організацію праці на підприємстві в цілому – якщо на підприємстві всі структурні підрозділи будуть працювати злагоджено, то праця стане продуктивнішою, і, як наслідок, підвищиться заробітна плата;

- розробити та встановити норми кількості превезень, тобто скільки тон за відповідний період (день, місяць тощо) має перевезти кожен водій;

- модернізувати технічний склад автопідприємства, завдяки новим та якісним автомобілям водії зможуть перевозити більшу кількість тон, внаслідок чого їхня заробітна плата підвищиться, а підприємство отримає більші прибутки;

- вдосконалити роботу відділу логістики – ретельна підготовка плану перевезень, розробка більш оптимальних маршрутів покращить усі показники транспортного процесу перевезення вантажів;

- стимулювати професійний ріст водіїв – підвищити клас водія, його майстерність, професійні навички.

- забезпечити зацікавленість водіїв (матеріально тощо) у якісній праці, що призведе до збільшення кількості превезень і, відповідно, до підвищення заробітної плати.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення