Курсова робота «Фінансування санації за рахунок зовнішніх джерел», 2008 рік

З предмету Фінанси · додано 14.02.2009 01:21 · від Мажара Тетяна · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні основи фінансування санації за рахунок зовнішніх джерел 5 1.1. Економічна суть санації, мета її проведення 5 1.2. Фінансові джерела проведення санації 7 1.3. Особливості проведення санації за рахунок зовнішніх джерел 9 Розділ 2. Методичні підходи до проведення санації ВАТ „Дніпроенерго” 19 2.1. Характеристика діяльності та оцінка фінансового стану ВАТ „Дніпроенерго” 19 2.2. Аналіз ймовірності банкрутства на ВАТ „Дніпроенерго” 24 2.3. Проведення санації на ВАТ „Дніпроенерго” за рахунок зовнішніх джерел 32 Розділ 3. Проблемні аспекти проведення санації ВАТ „Дніпроенерго” та зарубіжний досвід фінансування санації за рахунок зовнішніх джерел 35 3.1. Проблеми, що виникають при відновленні платоспроможності ВАТ „Дніпроенерго” 35 3.2. Зарубіжний досвід фінансування санації за рахунок зовнішніх джерел 43 Висновок 50 Список використаних джерел 52 Додатки

Висновок

Для досягнення стабільного і ефективного функціонування вітчизняної економіки необхідно насамперед забезпечити фінансову стійкість господарюючих суб’єктів.

В умовах фінансової кризи важливим інструментом державної політики в сфері економіки повинно бути проведення санації перспективних підприємств, які мають проблеми з платоспроможністю та ліквідація збиткових галузей підприємств.

Важливим фактором є вдосконалення законодавчої бази, що регулює проведення заходів щодо підприємства-боржника. Держава, насамперед, має стимулювати участь інвесторів і кредиторів у фінансовому оздоровленні боржника, захищати підприємства від спровокованого банкрутства, регулювати механізм проведення санації, не допускати ліквідації перспективних підприємств та створювати всі умови для нормального функціонування господарюючих суб’єктів.

Ще одним з важливих напрямків у проведенні санаційних заходів є вибір джерела фінансування санації.

Внутрішні і зовнішні джерела мають свої переваги та недоліки, але варто зазначити, що часто внутрішніх джерел у підприємства, що має нестійке фінансове становище може не вистачити для проведення всіх необхідних заходів, щодо відновлення платоспроможності.

Зовнішніми джерелами фінансування санації є фінансові ресурси, які залучаються підприємством на стороні для фінансування санаційних заходів, необхідних в результаті господарської діяльності.

Головними зовнішніми джерелами фінансування санації є:

- кошти надані власниками підприємства (збільшення статутного фонду, обмін облігацій на акції);

- кошти персоналу підприємства (відмова працівників від заробітної плати, надання працівниками позики підприємству, викуп працівниками акцій підприємства)

- кошти кредиторів (реструктуризація наявної заборгованості, зменшення або списання заборгованості, надання санаційних кредитів);

- державне фінансування (пряме бюджетне фінансування, непрямі форми державного впливу).

Що стосується досліджуваного підприємства, то найбільш близько до банкрутства ВАТ „Дніпроенерго” було в 2005 році, в 2006 році показники трохи покращились, але в багатьох випадках все ще залишались критичними. Якщо прийняти узагальнюючу дискримінантну модель визначення ймовірності банкрутства як найбільш дієву в умовах української економіки, то підприємство ще й досі має порушену фінансову стійкість.

Для виходу із кризи підприємство у відповідності з планом санації 27 серпня 2007 року на загальних зборах акціонерів ВАТ „Дніпроенерго” було прийнято рішення про приєднання товариства з обмеженою відповідальністю „Інвестиційне товариство” до ВАТ „Дніпроенерго” і рішення про збільшення статутного фонду (капіталу) шляхом додаткової емісії акцій ВАТ „Дніпроенерго”.

В результаті проведення загальних зборів акціонерів було здійснено додатковий випуск (емісію) 2 043 434 простих іменних акцій ВАТ «Дніпроенерго» номінальною вартістю 25,00 гривень кожна на загальну номінальну суму 51 085 850,00 гривень.

Отже статутний фонд (капітал) ВАТ «Дніпроенерго» було збільшено на 51 085 850,00 гривень до 149 185 800,00 гривень.

Таким чином підприємство змогло розрахуватися з кредиторами і частково відновити стійкий фінансовий стан.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення