Дипломна робота «Оцінка експортних операції підприємства ВАТ “Концерн “Стирол”», 2006 рік

З предмету ЗЕД · додано 13.02.2009 00:33 · від Людмила · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 8 1. Організація і техніка проведення експортних операцій в Україні 10 1.1. Роль зовнішньоекономічної діяльності в економіці країни 10 1.2. Сутність і правові засади експортних операцій 13 1.3. Організація експортних операцій 16 2. Оцінка господарської діяльності ВАТ “Концерн “Стирол” 26 2.1. Характеристика ВАТ “Концерн “Стирол” 26 2.2. Оцінка фінансових коефіцієнтів ВАТ “Концерн “Стирол” 34 2.3. Оцінка ефективності експортної діяльності підприємства 40 3. Удосконалення експортної діяльності підприємства 52 3.1. Факторний аналіз ефективності експортної діяльності підприємства 52 3.1.1. Факторний аналіз рентабельності експортованої продукції 52 3.1.2. Факторний аналіз рентабельності одиниці продукції, реалізованої на зовнішніх ринках 61 3.2. Підвищення ефективності експортної діяльності підприємства 65 4. Охорона праці та навколишнього середовища 71 4.1. Загальні питання охорони праці 71 4.2. Управління охороною праці в економічній структурі 72 4.3. Організація безпечних умов праці на робочому місці74 4.3.1. Небезпечні та шкідливі виробничі фактори 74 4.3.2. Метеорологічні умови 75 4.3.3. Освітлення 76 4.3.4. Шум та вібрація 77 4.3.5. Випромінювання від екрану ПЕОМ 77 4.3.6. Організація безпечних умов праці на робочому місці 78 4.4. Пожежна безпека 79 4.5. Загальні питання охорони навколишнього середовища 80 Висновки 82 Список джерел інформації 84 Додаток А – Зведений баланс ВАТ “Концерн “Стирол” 89 Додаток Б – Звіт про фінансові результати ВАТ “Концерн “Стирол” 91

Висновок

В даній дипломній роботі проведено оцінку результатів експортної діяльності ВАТ “Концерн “Стирол”, а також розроблено заходи щодо її вдосконалення.

Базою для написання роботи являється ВАТ “Концерн “Стирол”, головним аспектом зовнішньоекономічної діяльності якого є експорт продукції.

В результаті розгляду теоретичних основ і правових засад розкрито основні етапи організації і здійснення експортних операцій в Україні. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства показав, що Концерн покриває всі запаси власними оборотними засобами, не має залежності від зовнішніх джерел фінансування, при цьому ріст оборотних засобів на 80,61% дає можливість ще ефективніше маневрувати своїми коштами і отримати прибуток. Але керівництву Концерну потрібно замислитись над тим, щоб використовувати в своїй діяльності більше залучених коштів довгострокового фінансування. Це допоможе ще вище підняти рентабельність власного капіталу, яка в 2005 році збільшилась на 12,04%.

Оцінка ефективності експортної діяльності ВАТ «Концерн «Стирол» була здійснена по трьох видах продукції: аміак, карбамід і амселітра, які займають найбільшу питому вагу в експорті. Оцінка була проведена за допомогою показників валютної ефективності, економічної ефективності, економічного ефекту та ефективності реалізації на внутрішньому ринку і показала, що в цілому експортні операції є ефективними і прибутковими. Але керівництву підприємства потрібно переглянути політику щодо експорту амселітри гранульованої і переорієнтувати реалізацію на внутрішній ринок, оскільки показники її ефективності і ефекту в 2005 році зменшились відповідно на 6% і 70%, при цьому коефіцієнт реалізації на внутрішньому ринку виріс на 7,29% і був більшим за економічну ефективність експорту на 0,2367.

За допомогою методики факторного аналізу було створено факторні моделі та досліджено вплив факторів на величину узагальненого показника ефективності експорту. В якості останнього обрано критерій рентабельності продукції.

Згідно з факторною моделлю рентабельності продукції виявлено, що різке зменшення об’ємів експорту на 578,6 тис. грн. (53,17%) призвело до того, що темпи падіння експортних витрат на весь об’єм продукції не змогли перекрити швидких темпів зниження виручки від експорту, а тому прибуток негативно вплинув на ефективність і склав –88,86%. І тільки завдяки скороченню витрат більшими темпами ніж прибуток, 57,46% проти 37,80%, ефективність експорту збільшилась в звітному періоді на 46,21%, при цьому найбільший вплив на узагальнений по підприємству показник отримано від експорту аміаку (68,03%).

Проведений факторний аналіз рентабельності одиниці продукції показав, що найбільш доходним видом товару виявився аміак, рентабельність якого виросла і склала 17,51%. Збільшення цін на карбамід на 22,29% і ріст собівартості – на 10,50% (на одиницю) визвало ріст загальної рентабельності на 13,17%. І, на жаль, темпи росту цін на амселітру на 44,33% не змогли перекрити негативного впливу росту собівартості одиниці товару на 52,90%, тому загальна рентабельність склала -7,45%

В результаті зробленого аналізу експорту на ВАТ “Концерн “Стирол”, для підвищення ефективності експортної діяльності запропоновано такі заходи:

- ввести в експлуатацію енергозберігаючу техніку та модернізовані технології, що скоротять собівартість одиниці продукції на 30 грн., а це дасть можливість підвищити прибуток на 18508,80 грн., зокрема аміаку – на 8898,30 грн., а карбаміду на 9610,50 грн. і збільшити рентабельність підприємства на 7,06%, а аміаку і карбаміду на 5,87% і 8,60% відповідно;

- вийти підприємству в 2006 році на нові ринки, тим самим збільшивши обсяги експорту аміаку на 23%, а карбаміду – на 14%, що підвищить прибуток на 31268,20 грн., зокрема аміаку на 22423,00 грн., а карбаміду на 8845,20 грн.

Отже, виявлені резерви росту прибутку і зменшення собівартості на одиницю продукції ВАТ “Концерн “Стирол” дають можливість збільшить прибуток та рентабельність продукції в загальному по підприємству на 49777,00 грн., аміаку – на 31321,30 грн., а карбаміду – на 18455,70 грн.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення