Курсова робота «Оцінка ефективності інноваційних процесів на підприємстві», 2007 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 12.02.2009 18:59 · від semiraz · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Сутність, зміст та поняття інноваційних процесів. 1.1Науково-технічний прогрес та його вплив на технічний розвиток підприємства 1.2Поняття і класифікація інноваційних процесів на підприємстві та взаємозв’язки між ними. 1.3Економічна ефективність впровадження нової техніки і організаційно-технічних заходів. 1.4Шляхи розвитку інноваційної діяльності підприємства Розділ 2. Вивчення та аналіз ринку споживчих товарів 2.1. Групування інформаційного ринку молочних продуктів у динаміці по показникам 2.2. Проблеми розвитку ринку молочних продуктів і його перспективи 2.3. Аналіз використання цінових та нецінових факторів у неконкурентній боротьбі Висновки Список використаних джерел Додатки

Висновок

У теоретичній частині курсової роботи виявлено що успішна діяльність підприємств в умовах ринку багато в чому залежить від їх здатності до інноваційного розвитку. Формування і вибір стратегічних напрямків інноваційної діяльності базується на результатах всебічної оцінки як середовища, в якому працює підприємство, так і визначенні внутрішніх інноваційних можливостей підприємства, які характеризуються станом і рівнем використання інноваційного потенціалу. При цьому інноваційні можливості підприємств істотно розрізняються в залежності від конкретних особливостей підприємства, його галузевої приналежності і стратегічної спрямованості. У зв'язку з цим оцінка інноваційного потенціалу в сучасних умовах стає об'єктивно необхідним елементом у процесі управління інноваційною діяльністю підприємства.

Важливим фактором інноваційного розвитку суспільства є людський фактор, його сукупність знань, практичних навичок, творчих здібностей і активності.

Творча праця — це праця, пов'язана з постійним пошуком, з необхідністю виконання неповторюваних дій, вона вимагає максимального прояву індивідуальних здібностей і якостей людини. Здатність до інновацій у людей різна. Проте не всі люди усвідомлюють свій творчий потенціал і схильність до розробки нововведень. Одна з ключових проблем активізації інноваційної діяльності полягає у створенні умов, ситуацій, що максимально розвивають творчу активність персоналу або кадровий потенціал.

В організації або на підприємстві існує безліч факторів, що стимулюють або гальмують творчу активність. Так, такими факторами впливу є організаційна структура організації, стиль керівництва безпосереднього керівника відділу, зайнятого інноваційною діяльністю, графік роботи та ефективне використання часу, умови праці. На все це необхідно зважати в процесі мотивації, головною ціллю якої є отримання інновацій, вирішення науково-технічних проблем суспільства, розвиток науки і техніки.

У другій частині було вивчено та проаналізовано ринок молочних продуктів.

Ринок молока та молочної продукції і його регіональні складові є одним із найважливіших сегментів продовольчого ринку, від ефективного функціонування якого залежить забезпечення населення необхідними продуктами харчування.

Загалом ринок молока та молочної продукції перебуває у кризовому стані. Виробництво молока сезонно скорочується. На ринку спостерігається дефіцит сировини для виробництва продукції, що підтримує високі ціни. Цінова ситуація залишається вигідною для продавців. Галузева криза безпосередньо впливає на нестабільність сировинної бази – ціни на молочну сировину не в змозі забезпечити навіть відновлення поголів’я худоби. Також, на ринку відсутнє прогнозування цінової ситуації та попиту на сировину та готову продукцію. Недорозвинуте товарне виробництво на потужних фермах та комбінатах не дозволяє гарантувати стандарти якості готової продукції, що особливо актуально під час процесу євро інтеграції.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення