Курсова робота «Статистичний аналіз і прогнозування собівартості зернових культур у підприємствах Чуднівського району житомирської області за 2006 рік», 2008 рік

З предмету Статистика · додано 12.02.2009 17:14 · від Oleg · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1.Теоретична чатина і проблеми дослідження собівартості зернових 5 1.1. Економічний зміст собівартості та її структура 5 1.2. Методика проведення статистичного спостереження собівартості 7 1.3. Огляд літературних джерел за темою дослідження 10 Висновки до розділу 1. 12 Розділ 2. Сучасний стан собівартості зернових культур в господарствах Чуднівського району 14 2.1. Народногосподарське значення виробництва зернових культур 14 2.2. Статистичний аналіз собівартості зернових культур в підприємствах району 16 2.2.1. Оцінка досягнутого рівня собівартості зерна в господарствах 16 2.2.2. Оцінка впливу факторів на результативні показники 18 2.2.3. Аналіз впливу основних факторів на собівартість виробництва зернових культур. 23 Висновки до розділу 2 29 Розділ 3. Кореляційно-регресійний аналіз собівартості зернових культур 31 3.1. Визначення показників зв’язку при парній залежності. 31 3.2. Множинний кореляційно-регресійнй аналіз, зв’язок собівартості виробництва зернових культур з факторами виробництва 35 Висновки до розділу 3. 40 Розділ 4.Динаміка і прогнозування собівартості зернових культур в господарствах Чуднівського району. 41 Висновки до розділу 4 433 Висновки. 44 Список використаної літератури 48 Додатки .50

Висновок

Собівартість — це сукупність витрат, виражена в грошовій формі, яка йде на виробництво і збут продукції

До собівартості входять такі витрати:

• вартість спожитих у процесі виробництва предметів праці (сировини, напівфабрикатів, палива, електроенергії);

• перенесена вартість засобів праці;

• витрати на оплату праці;

• видатки на реалізацію продукції.

Зниження собівартості сільськогосподарської продукції — важливе народногосподарське завдання, реалізація якого дозволила б подолати значні соціально-економічні проблеми як в аграрному секторі АПК, так і за його межами. Чим дешевше виробництво сільськогосподарської продукції, тим більше можливостей матиме держава для зниження цін на продовольчі та промислові товари народного споживання. Зниження собівартості — одне з основних джерел нагромадження, забезпечення розширеного відтворення в галузі. Воно може відбуватися за умов скорочення витрат на виробництво при незмінному виході продукції, збільшення виробництва продукції при незмінних витратах або скорочення витрат при одночасному зростанні обсягів виробництва продукції.

Головними шляхами зниження собівартості продукції є такі:

• механізація і автоматизація виробництва;

• застосування прогресивних технологій;

• прогресивні зрушення у структурі виробництва;

• спеціалізація і кооперування виробництва;

• удосконалення структури управління;

• здешевлення утримання апарату управління;

• раціональне розміщення виробництва;

• зниження цін на засоби виробництва, економічне стимулювання економії живої та уречевленої праці.

Мінімальний рівень собівартості зернових культур був зафіксований у підприємстві „Лан” - 20,31 грн. при урожайності зернових культур 30,30 ц/га і витратах на 1га зернових культур 1102,17 грн., найбільше значення собівартості зафіксовано у підприємстві «Колос» – 52,83 грн. при урожайності 20,8 ц/га і витратах на га зернових культур 528,05 грн., що говорить про високий розмах варіації в нашій сукупності. Середня собівартість зернових культур склала 33,24 грн. при урожайності зернових культур по районі – 23,49 ц/га.

З даних групування за собівартістю бачимо, що собівартість 1ц зернових культур в першій групі менше на 27,21 грн. (52,83-25,62), урожайність зернових культур в господарствах 3 групи нижче, ніж у господарствах 1 групи на 5,18 ц/га (25,98-20,80), а затрати праці на 1ц зернових культур більші в 1 групі на 3,08 люд.-год.(4,58-1,5).

При порівнянні крайніх груп (3 і 1) видно, що собівартість реалізації зернових культур менша в третій групі на 99,91 грн. (170,24-70,33); а ціна реалізації 1ц більше на 1,21 грн. (22,51-21,30).

З групування по собівартості реалізації зернових культур видно, що в господарствах 1 групи ніж у господарствах 3 групи собівартість реалізації зернових культур менше на 237,63 грн. (326,55-88,92).

Зіставлення між собою показників окремих груп дозволяє зробити висновок, що показники економічної ефективності кращі від групи до групи (від 3 до 1) чим нижче собівартість реалізації.

З даних групування за урожайністю бачимо, що в господарствах де урожайність вище собівартість зернових культур менше на 63,93 грн. (242,63-178,70), рентабельність вища на 22% (-79-(-57)).

З даних групування за продуктивністю видно, що в господарствах де продуктивність вище на 1,71 ц/люд.-год (2-0,29) урожайність зернових культур вище на 3,91 ц/га (25,55-21,64), а рентабельність вища на 0,7% (-55-(-54,3)).

З даних групування за виробництвом зерна видно, що в господарствах де концентрація вище собівартість зернових культур менше на 8,86 грн. (27,30-36,16), урожайність зернових культур вище на 10,07 ц/га (30,80-20,73), рентабельність вища на 16% (-76-(-60)).

Мінімальний рівень собівартості зернових культур був зафіксований у господарстві «Україна» – 95,90 грн. при урожайності зернових культур 11,10 ц/га і витратах на га зернових культур 427,38 грн., найбільше значення собівартості зафіксовано у господарстві «Полісся» – 552,50 грн. при урожайності 27,70 ц/га і витратах на га зернових культур 901,22 грн., що говорить про високий розмах варіації в нашій сукупності. Середня собівартість зернових культур склала 284,15 грн. при урожайності зернових культур по районі – 23,49 ц/га.

З даних групування за собівартістю бачимо, що собівартість 1ц зернових культур в першій групі менше на 27,21грн. (52,83-25,62), урожайність зернових культур в господарствах 3 групи нижче, ніж у господарствах 1 групи на 5,18 ц/га (25,98-20,80).

З групування по собівартості реалізації зернових культур видно, що в господарствах 3 групи ніж у господарствах 1 групи собівартість реалізації зернових культур менше на 99,91 грн. (70,33-170,24), рентабельність вища на 16% (-48-(-64)).

З даних групування за урожайністю бачимо, що в господарствах де урожайність вище собівартість зернових культур менше на 63,93 грн. (178,70-242,63).

З даних групування за виробництвом зерна видно, що в господарствах де концентрація вище собівартість зернових культур менше на 8,86 грн. (36,16-27,30), урожайність зернових культур вище на 10,07 ц/га (30,80-20,73).

Коефіцієнт регресії b=-0,18 показує, що між досліджуваними ознаками існує зв’язок і, що при підвищенні урожайності на 1ц, собівартість зернових культур в середньому по даній сукупності господарств стає нижче на 0,18 грн.

Коефіцієнт кореляції r=-0,18 показує, що між собівартістю і врожайністю має місце тісний зв'язок, тобто урожайність є одним з факторів, що обумовлює значення собівартості, чим вище урожайність тим нижче собівартість.

Коефіцієнт детермінації r²=0,0324 показує, що 3,2% загальної змінюваності собівартості обумовлено врожайністю, інша частина іншими факторами, що у даному випадку не були враховані.

Рядом динаміки називається ряд статистичних показників, що характеризують зміну суспільних явищ у часі. Вирівнювання ряду динаміки способом найменших квадратів полягає у відшуканні рівняння кривої, що найбільше точно відбивала б основну тенденцію зміни рівнів у залежності від часу (t). Параметри рівняння знаходять способом найменших квадратів. Рівняння, що виражає рівні динамічного ряду у виді деякої функції часу t, називають трендом. Розрахований коефіцієнт регресії а1=2,6942 показує, що в середньому собівартість щорічно зростає на 2,6942 грн.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення