Дипломна робота «Особливості організації обліку та аналізу витрат та фінансових результатів на підприємствах малого бізнесу», 2007 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 11.02.2009 22:36 · від Irina · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 РОЗДІЛ 1. Економічна характеристика малого бізнесу 8 1.1. Оцінка нормативно-правової бази щодо економічної сутності малих підприємств8 1.2. Діяльність суб’єктів малого бізнесу, як об’єкт обліку14 Висновки до розділу 1 30 РОЗДІЛ 2. Організація та методика обліку на малих підприємствах 32 2.1. Організація обліку (план рахунків, регістри) 32 2.2. Облік витрат та фінансових результатів 56 2.3. Удосконалення методики обліку на малих підприємствах в умовах автоматизованої системи обробки інформації 62 Висновки до розділу 2 69 РОЗДІЛ 3. Організація та методика аналізу на малих підприємствах. 70 3.1. Організація та методика аналізу на малих підприємствах 70 3.2. Удосконалення методики аналізу та контролю на малих підприємствах в умовах автоматизованої системи обробки інформації 79 Висновки до розділу 3 85 Висновки 86 Список використаної літератури 90 Додатки

Висновок

При написанні моєї дипломної роботи я ставила перед собою мету ознайомитись з тим, як розвивається малий бізнес взагалі в Україні і окремих регіонах, а також вивчити особливості організації бухгалтерського обліку витрат та фінансових результатів на підприємствах малого бізнесу.

Стосовно цього питання я б зазначила наступне. На даний період часу, незважаючи на вирішення на рівні держави загальних проблем розвитку підприємницької ініціативи та малого бізнесу,треба сворити умови для поступового стирання диспропорції в регіональних рівнях розвитку малого підприємництва та забезпечення його подальшого збалансованого й сталого розвитку. Досягнути такої мети можна, зокрема, шляхом надання конкретної і цілеспрямованої підтримки розвитку окремих регіонів. Безумовно, на початковому етапі, з огляду на обмеженість ресурсів, така підтримка на загальнодержавному рівні мусить мати селективний характер. Тобто допомога спрямовуватиметься у вибіркові регіони, що перебувають у найменш сприятливих умовах і за основними показниками розвитку малого підприємництва займають найнижчі позиції. Цей підхід можна назвати способом “підтягування і вирівнювання” з метою стабілізації загалом в країні процесу розвитку малого підприємництва.

Для розв’ язання найбільш актуальних проблем регіонального розвитку малого бізнесу треба зробити наступне:

• затвердити нормативний документ щодо створення реєстраційних палат за принципом “єдиного вікна” з метою закріплення позитивного досвіду діяльності реєстраційних палат в різних регіонах;

• спростити процедури відтворення малого бізнесу шляхом організації роботи “єдиних офісів” та прийняття законодавчих актів, які дадуть можливість спростити процедури започаткування безліцензійних видів бізнесу, а також скоротити види господарської діяльності, які ліцензуються;

• затвердити в державному бюджеті та місцевих бюджетах кошти на підтримку розвитку малого бізнесу, практикувати залучення інвестицій в сектор малого бізнесу під гарантій органів місцевого самоврядування та пільгове кредитування підприємців-початківців;

• зберегти і удосконалити спрощену системи оподаткування, обліку і звітності суб’єктів малого бізнесу;

• чітко визначити перелік державних органів, які володіють функціями контролю, і створити нормативні й економічні умови для недопущення безпідставних позапланових перевірок діяльності суб’єктів бізнесу;

• розширювати мережу регіональних центрів підтримки й розвитку підприємництва, проводити навчальні семінари та консультаційні заходи;

• створювати гнучку систему надання суб’єктам малого бізнесу кредитів та фінансової допомоги;

• на урядовому рівні відпрацювання механізм функціонування уніфікованої дозвільної системи для всіх регіонів України;

• врегулювати на законодавчому рівні питання взаємовідносин підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування, з фондами соціального страхування;

• розробити пріоритетні та максимально вигідні умови для участі в тендерах вітчизняних виробників високотехнологічного обладнання, в тому числі медичного;

• активно залучати до розробки регуляторних актів органами виконавчої влади та місцевого самоврядування представників громадських організацій підприємців та незалежних експертів;

• впорядкувати механізми одержання дозволів на розміщення об’єкта торгівлі, запровадити норму його одержання тільки один раз та встановити, що дозвіл не може бути скасований, а дія його припиняється лише у разі припинення підприємницької діяльності;

• встановити періодичність сплати орендної плати за землю (на сьогодні цей термін чітко не визначено – чи за рік, чи за квартал);

• прискорити прийняття законопроектів про розмежування державних та комунальних земель;

• збільшити перелік видів діяльності, ліцензування яких здійснюється на регіональному рівні;

• встановити відповідальність органів ліцензування за затягування терміну розробки ліцензійних умов видів господарської діяльності, на які запроваджується ліцензування;

• зменшити відрахування до Пенсійного фонду від суб’єктів господарювання, що використовують найманих працівників (пропорційно до їхньої кількості);

• знизити ставки податку на додану вартість;

• забезпечити інформування суб’єктів підприємництва щодо вимог та правил, встановлення яких є компетенцією місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, в структурі яких необхідно створити спеціальні інформаційні відділи;

• розміщувати на електронних сайтах органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування проекти регуляторних актів з питань господарської діяльності для їх публічного обговорення, а також перелік адміністративних послуг, які надаються цими органами.

Дипломна робота була присвячена вивченню організації обліку та аналізу витрат та фінрезультатів на малих піприємствах (у нашому випадку ТОВ «Студія-Мова»). При дослідженні цього питання я свою роботу розбила на три частини: 1) Економічна характеристика малого бізнесу; 2) Організація та методика обліку на малих підприємствах; 3) Організація та методика аналізу на малих підприємствах.

У першому розділі я розглянула всі питання, що стосуються визначення малих підприємств, законодавчо-нормативної бази та, безпосередньо, ознайомлення з малим підприємством ТОВ «Студія-Мова», матеріали якого я використовувала при написанні данної роботи. При розгляді діяльності малих підприємств, як об’ єктів обліку та законодавчо-нормативної бази я дала визначення малих підприємств та розглянула їх види, показала державну підтримку малих підприємств, їх розвиток на Україні. При ознайомленні з малим підприємством ТОВ «Студія-Мова», я показала організацію облікового процесу на цьому підприємстві, тобто облікову політику та її вплив на ведення бухгалтерського обліку.

У другому розділі я показала вже організацію обліку витрат та фінрезультатів на підприємстві. Цей розділ дипломної роботи складається з трьох підрозділів, в яких я розкрила організацію та методику обліку витрат та фінансових результатів, дала оцінку наявних форм облікового процесу, доцільність застосування форм первинної документації, облікових регістрів та удосконалення методики обліку на малих підприємствах в умовах автоматизованої системи обробки інформації. У цьому розділі я показала основні аспекти організації облікового процесу на ТОВ «Студія-Мова» у розрізі розглядаємих питань.

У третьому розділі я розглянула організацію та методику аналізу на малих підприємствах та удосконалення їх методики в умовах автоматизованої системи обробки інформації.

У ході цієї роботи було вивчено особливості ведення бухгалтерського обліку витрат та фінансових результатів, вивчено скадання фінансової звітності та автоматизація бухгалтерського обліку на малих підприємствах. Крім того, я розглянула такі питання як аналіз витрат та фінрезультатів на малих підприємствах та його автоматизація.

Зробивши цей розгляд облікового процесу на підприємстві ТОВ «Студія-Мова», можна зробити деякі висновки та надати необхідні рекомендації:

Для удосконалення аналізу діяльності підприємства можна запропонувати придбати додаток до діючої на підприємстві програми “1-С бухгалтерія” з метою проведення аналізу і аудиту діяльності підприємства.

Проведений аналіз фінансового стану підприємства дав змогу розробити висновки та пропозиції по поліпшенню фінансового стану підприємства, але ці висновки і розрахунки показників не завжди можуть бути співставлені з подібним аналізом по іншим підприємствам. Через це у мене виникла така рекомендація: скласти спеціальне програмне забезпечення для проведення комп'ютерізованого аналізу фінансового стану. Подібну програму слід розробити для проведення внутрішнього аудиту.

Запровадження в життя цієї рекомендацій дасть змогу підприємству проводити фінансовий аналіз та аудит в стислі строки та використовувати їх результати для обгрунтовання ефективних управлінських рішень.

На підприємстві дотримуються всіх принципів забезпечення обліку, аналізу та аудиту. Для того, щоб підвищити оперативність і покращити якість управління, а також, щоб постійно вдосконалювати методи управління, потрібно забезпечувати керівників своєчасною і об‘єктивно необхідною інформацією зовнішнього і внутрішнього характеру, яку б вони використовували при виробленні та прийнятті управлінських рішень.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення