Дипломна робота «Аспекти формування і раціонального використання трудового потенціалу на підприємстві», 2005 рік

З предмету Економіка праці · додано 11.02.2009 21:27 · від Tatyana · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Робота зроблена в 2004 році, проте є актуальною на сьогодні. Вступ 5 Розділ 1. Теоретичні аспекти формування і раціонального використання трудового потенціалу на підприємстві 1.1. Поняття та оцінка трудового потенціалу 7 1.2. Сутність управління процесом формування та використання трудового потенціалу підприємства 11 1.3. Визначення чисельності та структури персоналу й приведення її у відповідність 16 1.4. Правові норми використання трудового потенціалу на підприємстві 24 Розділ 2. Оцінка виробничо-ресурсного та використання трудового потенціалу підприємства 2.1. Характеристика ВАТ «Турбоатом» 29 2.2. Аналіз техніко-економічних показників ВАТ «Турбоатом» 32 2.3. Аналіз технологічного процесу в механічному цеху 35 2.4. Аналіз трудових показників підприємства 2.4.1. Аналіз кількісного та якісного складу кадрів 38 2.4.2. Аналіз використання робочого часу 42 2.4.3. Аналіз нормування й організації оплати праці 44 2.4.4. Аналіз форм і систем мотивації праці 45 2.4.5. Аналіз продуктивності праці 47 2.4.6. Аналіз використання фонду оплати праці і середньої заробітної плати 50 2.5. Аналіз фінансових показників 52 Розділ 3. Розробка системи заходів щодо формування трудового потенціалу підприємства 3.1. Маркетингові дослідження кон’юнктури ринку 59 3.2. Розробка заходів з удосконалення організаційно-технічного процесу виробництва 61.3.3. Розробка заходів щодо формування трудового потенціалу на підприємстві ВАТ «Турбоатом» 3.3.1. Безперервне навчання керівників і фахівців 68 3.3.2. Безперервне навчання робітників 71 3.4. Характеристика і розробка заходів, щодо охорони праці й техніки безпеки 73 3.5. Планування основних показників з обліком запропонованих заходів 76 3.6. Оцінка економічної ефективності запропонованих заходів 81 Висновки 85 Список використаних джерел 86 Додатки 89

Висновок

Таким чином, формування трудового потенціалу підприємства, здійснюване через відповідні функціональні структури, реалізується за допомогою системи заходів у рамках кадрової політики. Вони можуть бути спрямовані на нарощування й розвиток трудового потенціалу, у чому підприємство в значній мірі повинне бути зацікавлено. Це може бути стабілізація колективу, збільшення «капіталовкладень» у робочу силу, сприяння розвиткові персоналу та ін. Можна задовольнятися існуючим рівнем і всі зусилля направити на раціональне використання потенціалу шляхом створення умов для розкриття можливостей робочої сили у відношенні високопродуктивної праці і тим самим забезпечити віддачу від засобів, витрачених на робочу силу раніше. Не виключений і такий варіант: вивільнення зайвої робочої сили, заміна її на більш відповідну по своїх якостях потребам виробництва, умовам його ефективного функціонування.

Із цією метою в дипломній роботі був оцінений загальний стан підприємства ВАТ «Турбоатом»: номенклатура продукції, що випускається, структура керування підприємства, стан основних й оборотних коштів, структура й чисельність працюючих на підприємстві, аналіз ринку збуту. За результатами фінансового аналізу був зроблений висновок, що підприємство у цілому практично незалежно від зовнішніх джерел фінансування. Аналіз показників ліквідності показує, що на сьогоднішній день підприємство має у своєму розпорядженні достатньо коштів для погашення короткострокових позикових зобов'язань, що свідчить про стабільне фінансове становище ВАТ «Турбоатом».

У третьому розділі були запропоновані заходи щодо удосконалення діючої технології у механічному цеху та формування трудового потенціалу на підприємстві ВАТ «Турбоатом». Були також розкриті питання стану охорони праці й техніки безпеки на підприємстві.

У дипломній роботі була оцінена ефективність запропонованих заходів та заплановані основні техніко-економічні показники на плановий період

У цілому робота була націлена на вдосконалювання формування і раціональне використання трудового потенціалу підприємства в умовах переходу країни к ринковим відносинам.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення