Дипломна робота «Планування та управління продуктивністю праці», 2007 рік

З предмету Економіка праці · додано 11.02.2009 21:03 · від Tatyana · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 4 Розділ 1. Теоретичні основи планування та управління продуктивністю праці 6 1.1. Теоретичні аспекти ефективності праці, нормування та організації Виробництва 6 1.2. Управління продуктивністю праці на підприємстві 13 1.3. Охорона праці на виробництві та її правове забезпечення. 24 Розділ 2. Аналіз та оцінка виробничо-ресурсного потенціалу підприємства ВАТ ХФЗ «Червона зірка» 32 2.1. Характеристика підприємства 2.2. Аналіз техніки та технології 32 33.2.3. Аналіз трудових показників 39 2.4. Аналіз фонду оплати праці та середньої заробітної плати 49 2.5. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства ВАТ ХФЗ «Червона зірка». 52 Розділ 3. Запропоновані заходи щодо підвищення продуктивності праці на підприємстві ВАТ ХФЗ «Червона зірка». 66 3.1. Збільшення продуктивності праці за рахунок підвищеня конкурентноспроможності 66 3.2. Вдосконалення організації та нормування праці на підприємстві 73 3.3. Основні показники господарської діяльності ВАТ ХФЗ «Червона зірка».у плановому періоді 78 3.4. Стан охорони праці підприємства та розробка заходів щодо його поліпшення 80 3.5. Оцінка ефективності запропонованих заходів 93 Висновки 98 Список використаних джерел 101

Висновок

Ефективність праці перш за все вимірюється відношенням кількості виготовленої продукції за відповідний період часу до кількості ресурсів для виробництва відповідного виду продукції. Цей показник динамічний і актуальний на підприємстві, тому необхідно постійно шукати та впроваджувати у виробництво нові резерви для підвищення продуктивності праці.

У широкому розумінні зростання ефективності праці означає постійне вдосконалення людьми економічної діяльності, постійне знаходження можливості працювати краще, виробляти більше якісніших благ при тих самих або і менших затратах праці, що забезпечує підвищення реального продукту і доходу взагалі і в розрахунку на душу населення, зростання рівня споживання, а отже і рівня життя.

Продуктивність праці — це показник її ефективності, результативності, що характеризується співвідношенням обсягу продукції, робіт чи послуг, з одного боку, та кількістю праці, витраченої па виробництво цього обсягу, — з іншого. В залежності від прямого чи оберненого співвідношення цих величин ми маємо два показники рівня продуктивності праці: виробіток і трудомісткість. Виробіток — це прямий показник рівня продуктивності праці, що визначається кількістю продукції (робіт, послуг), виробленої одним працівником за одиницю робочого часу. Виробіток може визначатися різними способами залежно від того, якими одиницями вимірюються обсяг продукції і затрати праці — натуральними, умовно-натуральними, вартісними, трудовими. Трудомісткість — це обернений показник рівня продуктивності праці, що характеризується кількістю робочого часу, витраченого на виробництво одиниці продукції (робіт, послуг). Для планування і аналізу праці на підприємстві розраховуються різні види трудомісткості: технологічна, виробнича, обслуговування, управління, повна.

Фактори зростання продуктивності праці — це вся сукупність рушійних сил і причин, що призводять до збільшення продуктивності праці. Вони класифікуються часом за рівнем керованості, за змістом, за сферою виникнення і дії. Резерви зростання продуктивності праці — це такі можливості її підвищення, які вже виявлені, але з різних причин поки що не використані.

Основне значення для економіста і менеджера має класифікація внутрішньовиробничих резервів і факторів за змістом, оскільки вона безпосередньо допомагає виявити можливості підвищення продуктивності праці на конкретному підприємстві.

Для найповнішого використання резервів зростання продуктивності праці на підприємствах розробляються програми управління продуктивністю, в яких визначаються види резервів, конкретні терміни і заходи по їх виявленню і реалізації, плануються витрати на ці заходи і очікуваний економічний ефект від їх впровадження, призначаються відповідальні виконавці, розробляються системи мотивації працівників до досягнення запланованого рівня продуктивності.

Аналізуючи діяльність підприємства ВАТ ХФЗ "Червона зірка" відносно продуктивності праці можна зазначити, що для залучення у виробництво резервів підвищення продуктивності праці, на підприємстві розробляються програми управління продуктивністю, в яких визначаються види резервів, конкретні терміни і заходи по їх виявленню і реалізації, плануються витрати на ці заходи і очікуваний економічний ефект від їх впровадження, призначаються відповідальні виконавці, розробляються системи мотивації працівників для досягнення запланованого рівня продуктивності.

Оцінюючи використання виробничо-ресурсного потенціалу підприємства на ВАТ ХФЗ "Червона зірка" можна виявити резерви підвищення продуктивності праці за рахунок трудових чинників, а саме за рахунок оптимізації чисельності працюючих, підвищення відсотку використання робочого часу, збільшення виробітку одного робітника, залучення до виробництва резервів для збільшення обсягів продукції, а саме доукомплектування трудовими ресурсами, усунення причин втрат робочого часу.

Основними напрямками підвищення продуктивності праці, які можливо застосувати на ВАТ ХФЗ "Червона зірка" для збільшення ефективності виробництва є:

1) Застосування прогресивної системи обслуговування робочих місць, що дає змогу скоротити втрати робочого часу і сприяє ефективнішому використанню фонду робочого часу і підвищення продуктивності праці.

2) Зменшення непродуктивних витрат та впровадження технічно обґрунтованих норм праці, що дозволить зменшити трудомісткість виробництва продукції, умовно вивільнити робітників, підвищити продуктивність праці, знизити зарплатомісткість продукції. Вдосконалення технологічного процесу дасть змогу зменшити норму штучного часу і підвищити продуктивність праці за рахунок впровадження нових норм праці. Внаслідок проведеного розрахунку трудомісткість продукції зменшилась на 8,8%, а впровадження прогресивної системи обслуговування дозволило зменшити чисельність основних робітників на 1 особу.

3) підвищення кваліфікаційного рівня робітників

4) заміна застарілого технологічного обляднання на сучасне

5) у сфері кадрової політики впровадити програму удосконалювання системи керування персоналом, що дозволить підвищити продуктивність керівників і підлеглих.

Після впровадження заходів підвищення продуктивності праці економічний ефект за п’ять років складає 24180 тис. грн., що свідчить про доцільність запропонованих в роботі заходів.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення