Курсова робота «Фінанси як інструмент економічного регулювання», 2005 рік

З предмету Фінанси · додано 11.02.2009 16:21 · від Альона · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 1. Сутність фінансів і їх місце в ринковій економіці 1.1. Сутність та функції фінансів 1.2. Фінансові відносини та фінансова система держави 2. Фінанси в економічній системі держави 2.1. Податки як одна з складових фінансової політики держави 2.2. Економічна суть податків 3. Державний бюджет як одна із складових фінансової системи 3.1. Сутність і принципи побудови бюджетної системи 3.2. Державний бюджет і його структура 3.3. Трансферти, їх суть Висновки Література

Висновок

Аналізуючи вищенаведене можна зробити наступні висновки, що фінанси виникли у період зародження рабовласницького суспільства у процесі формування держави та її інститутів. Загальною основою їх існування є товарно-грошові відносини.

Появу терміна «фінанси» (лат. finantia — платіж) пов'язують із французьким ученим Жаном Боденом (1530—1596) і його твором «Шість книг про республіку» (1577). Першою науковою працею про фінанси вважається твір давньогрецького письменника та історика Ксенофонта (430—355 до н. є.) «Про доходи Афінської республіки».

Історичний розвиток фінансів значною мірою обумовлювався особливостями розвитку суспільно-політичних, економічних систем суспільства, що давало життя концепціям і теоріям фінансів, які різнилися між собою поглядами на їх природу, сутність, роль і функції. Певні розбіжності щодо цього існують серед учених, які представляють західну (домінує погляд на фінанси як на гроші; доходи або видатки; суспільне чи персоніфіковане багатство) і вітчизняну економічні науки (розглядають фінанси як сукупність розподільчих відносин, опосередкованих через доходи і видатки підприємницьких структур, держави, фінансових інституцій і міжнародних організацій). Ці відмінності спричинені різними підходами в дослідженні й аналізі постійного руху і обігу коштів.

Фінанси — сукупність економічних відносин, що опосередковують формування та використання централізованих і децентралізованих фондів грошових засобів з метою виконання державою і господарюючими суб'єктами своїх функцій у процесах суспільного відтворення. Фінанси як відносини власності — це відносини належності, володіння, розпоряджання і використання фондів грошових засобів відповідними суб'єктами фінансових відносин.

Суб'єктами фінансових відносин є держава, підприємства, їх структурні підрозділи, державні органи різних рівнів управління, громадські організації, члени суспільства. Об'єктами фінансових відносин є національне багатство і вироблений ВВП.

Основними інструментами фінансової сфери є доходи, видатки та фінансові ресурси. Доходами вважають грошові кошти, отримані у результаті певної діяльності.

Суспільне призначення і сутність фінансів розкривають їх функції, серед яких виокремлюють основні (розподільча, контрольна) і допоміжні (стимулююча і регулююча). З огляду на суб'єктність фінансових відносин розрізняють централізовані і децентралізовані фінанси. Сутність фінансової моделі ринкової економіки полягає в тому, що первинний розподіл вартості реалізованого НД здійснюється між тими, хто бере участь у його створенні: власниками засобів виробництва (отримують прибуток) і робітниками та службовцями (отримують заробітну плату). За рівнем державної централізації ВВП у межах фінансової моделі ринкової економіки умовно можна виокремити американську, західноєвропейську та скандинавську моделі.

Фінансова система — сукупність форм, методів і цілей формування, розподілу, використання фондів грошових засобів держави, господарюючих суб'єктів і населення. Основними структурними складовими фінансової системи є державні фінанси, фінанси господарюючих суб'єктів та фінанси населення. За територіальною ознакою виокремлюють національні, регіональні та світову фінансові системи.

Основними складовими фінансової системи є бюджетна система, державний бюджет, місцеві бюджети, фонди грошових засобів господарюючих суб'єктів різних форм власності (підприємств, фірм), спеціалізовані позабюджетні фонди грошових засобів, фонди грошових засобів населення (домогосподарств).

Вибір пріоритетів для функціонування державних фінансів, визначення режиму оподаткування здійснюються через механізми політичної демократії. Вся сукупність податків, взята у взаємозв’язку між собою та класифікована на основі певних ознак, виформовує податкову систему. Систему податків можна описати в двох аспектах: науковому і національному. Національна податкова система – реально сформована на певний момент сукупність податків і форм оподаткування конкретної держави, за допомогою яких остання збирає необхідні для свого функціонування кошти в залежності від сумарної платоспроможності платників, що знаходяться під її юрисдикцією.

Податки — фінансові відносини між державою і платниками податків щодо примусового відчуження частини новоствореноі вартості з метою формування централізованих фондів грошових засобів, необхідних для виконання державою її функцій. Разом з видатками податки є безпосереднім інструментом виконання фінансами розподільчої функції, яка полягає у розподілі та перерозподілі новоствореної вартості, тобто НД як суми доходів господарюючих суб'єктів. Вони, як певні частини НД, набувають форми заробітної плати найманих працівників, промислового і торгового прибутку, підприємницького доходу та позичкового відсотка, дивіденду, земельної ренти, орендної плати, різних видів маржі тощо.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали