Курсова робота «Факторний аналіз і шляхи максимізації рентабельності підприємства», 2008 рік

З предмету Фінанси підприємства · додано 10.02.2009 18:37 · від Ellan · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 4 Розділ 1. Теоритичні основи аналізу рентабельності підприємства 6 1.1. Сутність та значення рентабельності підприємства 6 1.2. Система показників рентабельності та фактори впливу на них 8 Розділ 2. Аналіз рівня і динаміки рентабельності ват "керамік" 19 2.1. Загальна фінансово-господарська характеристика ВАТ "Керамік" 19 2.2. Аналіз показників рентабельності ВАТ "Керамік" 25 Розділ 3. Факторний аналіз рентабельності підприємства та пропозиції щодо її підвищення 40 3.1. Характеристика резервів покращення фінансових результатів та рентабельності підприємства 40 3.2. Факторний аналіз рентабельності ВАТ "Керамік" та виявлення резервів 44 Висновки 48 Список використаної літератури 51 Додатки 54

Висновок

Рентабельність характеризує результативність діяльності організації. Показники рентабельності дозволяють оцінити, який прибуток має фірма з кожної гривні коштів, вкладених в активи підприємства.

Існують різні угруповання системи показників рентабельності. У курсовій роботі було розглянуто одну з таких класифікацій з підрозділом показників рентабельності на показники рентабельності господарської діяльності, показники рентабельності, що характеризують фінансову діяльність організації і показники рентабельності продукції.

В ході проведення аналізу було з’ясовано, що рентабельність господарської діяльності відбиває норму відшкодування (винагороди) на всю сукупність джерел, що використовуються підприємством для здійснення своєї діяльності.

Фінансова рентабельність характеризує ефективність інвестицій власників підприємства, що надають йому ресурси чи залишають у його розпорядженні всю чи частину належного їм прибутку з метою одержання максимального доходу в майбутньому.

І, нарешті, показники рентабельності продукції можуть відповісти на питання, що стосуються визначення ефективності основної діяльності підприємство з виробництва і реалізації товарів, робіт, послуг.

Аналіз рівня і динаміки показників рентабельності проводився на прикладі бухгалтерської фінансової звітності ВАТ "Керамік" за 2004 - 2006 роки.

Як показують результати проведеного дослідження, у цілому по підприємству спостерігається підвищення рентабельності господарської діяльності. Так, наприклад, прибутковість вкладених коштів власників підприємства в майно, зросла в порівнянні з минулим 2004 роком на 111% (на 10 пунктів); рентабельність оборотного капіталу також підвищилася на 151,3%; рентабельність основної, виробничої діяльності – на 7,9% (при обчисленні рентабельності з використанням чистого прибутку) і на 19,9% (з використанням валового прибутку).

Основною причиною такого росту послужило збільшення фондовіддачі на 17,57 % та підвищення рентабельності реалізованої продукції на 2,33%, які в свою чергу, також змінились під впливом ряду факторів. Необхідно відзначити, що визначальний вплив мав фактор збільшення частки основних виробничих фондів у загальній вартості майна на 7678,9 тис.грн, що і підвищило дану рентабельність на 16,48%.

Іншим фактором, що зробив вплив на рентабельність господарської діяльності стало підвищення валового прибутку від здійснення основної діяльності ВАТ "Керамік" на 3408,4 тис.грн. Причому найбільший вплив на це здійснила зміна оптових цін на реалізовану продукцію в 2006 році, що привело до збільшення рентабельності виробничої діяльності на 1,38%. Інші фактори не зробили істотного впливу.

Основним показником, що дає оцінку ефективності інвестицій власників ВАТ "Керамік", є показник рентабельності (прибутковості) власного капіталу. Він, як і показники рентабельності господарської діяльності, зріс у звітному році на 153,68% (чи на 16,89 пункти). Причому найбільший вплив відбувся внаслідок підвищення норми експлуатаційної прибутковості на 54,75%, що викликало ріст рівня прибутковості власного капіталу на 10,08 пункти. Також необхідно відмітити позитивний вплив підвищення оборотності активів, який зумовив зростання рентабельності власного капіталу на 5,14 пункти. Всі інші чинники мали незначний вплив.

Що стосується показників рентабельності продукції, то вони також зросли в 2006 році. Так, показник рентабельності реалізованої продукції склав у звітному році 13,77%, що на 3,09% вище ніж в 2004. Причому це є результатом взаємовпливу двох факторів, таких як зміна собівартості продукції і зміна рівня оптових цін., причому перший чинник мав негативний вплив, проте збільшення іншого перевищило його, що й спричинило збільшення рентабельності реалізованої продукції вцілому. Рентабельність продажів ВАТ "Керамік" також зросла на 2,46 пункти у порівнянні з 2004 роком, а темп його приросту склав 25,49%.

Проведений факторний аналіз загальної рентабельності підприємства показав, що підвищення загальної рентабельності на 12% є результатом зниження коефіцієнта зміни балансового прибутку — на (-4,92)%; підвищення показника рентабельності продукції - на 10,38%; прискорення оборотності оборотного капіталу –на 7,28%.

Таким чином, на підставі отриманих даних у результаті проведення аналізу рівня і динаміки рентабельності ВАТ "Керамік" можна зробити висновок про те, що підприємство протягом періоду 2004 – 2006 рр. поступово підвищує свою прибутковість. Проте воно має значні нерозкриті резерви максимізації рентабельності.

Даному підприємству можна порекомендувати знижувати собівартість продукції, що випускається, вводити в експлуатацію більш нове технологічне обладнання, що забезпечує менші витрати часу і праці, проводити стимулюючі роботи по реалізації продукції і т.п., та, можливо, розширити асортимент своєї продукції, тобто використовувати наявні резерви підвищення рентабельності.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення