Дипломна робота «Обґрунтування стратегії збільшення прибутковості діяльності підприємства», 2006 рік

З предмету Аналіз господарської діяльності · додано 10.02.2009 13:46 · від Loli · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 1 Розділ 1. Теоретико методичні аспекти формування стратегії підвищення прибутковості діяльності підприємства 5 1.1. Наукові підходи до дослідження прибутковості підприємства. 5 1.2. Методичні принципи формування стратегії підвищення прибутковості діяльності підприємства. 12 1.3. Система показників для кількісної та якісної оцінки прибутковості діяльності підприємства 31 Розділ 2. Аналітична оцінка результативності діяльності ТОВ ”СВС” 39 2.1. Аналіз ефективності діяльності підприємства 39 2.2. Оцінка прибутковості окремих видів діяльності. 60 2.3. Аналіз результативності діючої стратегії прибутковості підприємства. 65 Розділ 3. Розробка та обґрунтування проекту стратегії підвищення прибутковості ТОВ „СВС” 71 3.1. Концепція економічних перспектив розвитку ТОВ „СВС” 71 3.2. Комплексне обґрунтування основних елементів проекту. 81 3.3. Оцінка економічної доцільності та передумови впровадження запропанованої стратегії. 92 Висновки 101 Список літератури 104 Додатки 111

Висновок

На основі проведених досліджень можна зробити наступні висновки:

Прибуток - найважливіший показник діяльності підприємства, що характеризує ефективність його функціонування. Прибуток - головна мета підприємницької діяльності. В умовах ринкових відносин - це перетворена форма прибавочної вартості.

Джерелами формування прибутку підприємства можуть бути прибуток від реалізації продукції, робіт і послуг, прибуток від іншої реалізації і позареалізаційні фінансові результати.

Ріст і розвиток підприємства (фірми) тісно пов'язані з виробленням і реалізацією стратегії і тактики керування процесом формування, збільшення і розподілу прибутку. Зростанню прибутку підприємства сприяє маніпулювання трьома перемінними, що визначають його рентабельність: 1) збільшення обсягів виручки; 2) зменшенням маси витрат; 3) збільшенням норми прибутку шляхом підвищення цін.

Крім традиційних, довгострокова прибутковість підприємства залежить від значно більшого числа факторів, врахування яких дозволяє знайти інноваційний підхід до вибору і реалізації стратегії прибутковості.

Основні техніко-економічні показники діяльності ТОВ «СВС» свідчать про його стабільний розвиток, збільшення обсягів виробництва, збільшення доходів від реалізації, продуктивності праці. Підприємство створює додаткові робочі місця і забезпечує гідну оплату праці.

Фінансовий стан ТОВ “СВС” оцінити як стабільний, розраховані показники ліквідності, платоспроможності та фінансової стійкості не відхиляються від нормативних і свідчать про здатність підприємства забезпечити зобов’язання власними коштами, здійснювати платежі наявними засобами, які постійно поповнюються за рахунок його діяльності. Підприємство за рахунок власних коштів покриває кошти вкладені в активи.

Відбувається зростання валового прибутку підприємства від реалізації товарів, робіт та послуг, а також прибутку від операційної діяльності, який дорівнює прибутку від звичайної діяльності до оподаткування, зростання відбувається у значних темпах (біля 30,5 %), зростає чистий прибуток підприємства, який у 2005 році склав 1975,7 тис. грн. та показники рентабельності. Підприємство отримує доходи в поточному році тільки від здійснення основної діяльності – виробництва та реалізації меблів. Найбільшу долю прибутку ТОВ “СВС” отримує від реалізації тумб різних моделей.

Стратегія управління прибутком на підприємстві – ближче до наступальної і спрямована на збільшення обсягів виробництва, вона досить дієва та ефективна на даному етапі але вона потребує удосконалення у довгостроковій перспективі через вплив таких факторів, як збільшення конкуренції, насичення ринку меблів подібною продукцією, обмеженість виробничих потужностей підприємства, необхідність покращення якості продукції тощо.

Аналіз резервів збільшення прибутку ТОВ «СВС» показує, що традиційні напрямки, такі як збільшення обсягів виробництва продукції (без зміни асортименту), підвищення цін на товари (без змін у якості), зменшення витрат на сировину та матеріали, скорочення кількості працюючих обмежені та не принесуть бажаного результату, їх достатньо підтримувати на досягнутому рівні.

Для забезпечення збільшення прибутку підприємства у довгостроковій перспективі ТОВ «СВС» необхідно звернутися до інноваційних методів, що включають: розширення виробництва за рахунок освоєння нових видів продукції, використання нових технологій у конструюванні та дизайні меблів, покращення якості продукції, освоєння нових ринків, відкриття власних представництв у регіонах, впровадження нових методів продажів, надання додаткових послуг, використання організаційно-управлінських нововведень.

Усі ці шляхи та напрямки досягнення цілей підприємства дозволять реалізувати стратегію збільшення прибутків, забезпечити високий рівень рентабельності та конкурентоспроможності, крім того їх можна здійснити не вдаючись до залучення кредитних коштів.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення