Дипломна робота «Управління економічним розвитком підприємства на матеріалах ЗАТ “Піонтекс”», 2008 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 10.02.2009 10:41 · від Loli · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 7 Розділ 1. Теоретичні основи управління економічним розвитком підприємств 10 1.1. Сутнісно-змістовна характеристика процесів управління розвитком підприємств 10 1.2. Фактори впливу на економічний розвиток підприємства 17 1.3. Методичні підходи до діагностики економічного розвитку підприємства 19 Висновки до розділу 1 30 Розділ 2. Діагностика проблем управління економічним розвитком підприємства 33 2.1. Економіко-організаційна характеристика підприємства 33 2.1.1. Історія ЗАТ „Піонтекс” 33 2.1.2. Опис продукції 34 2.1.3. Характеристика технології 38 2.1.4. Визначення основних клієнтів та конкурентів підприємства 40 2.2. Аналіз факторів впливу зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства на його економічний розвиток 43 2.2.1. Дослідження та аналіз ринків збуту 43 2.2.2. Аналіз конкурентного середовища 47 2.2.3. Сильні та слабкі сторони підприємства 53 2.3. Оцінка рівня розвитку підприємства 54 2.4. Визначення основних проблем економічного розвитку 66 Висновки до розділу 2 70 Розділ 3. Напрями підвищення ефективності управління економічним розвитком підприємства 73 3.1. Моделювання розвитку підприємства на основі чотиривимірної моделі управління економічним розвитком 73 3.2. Розробка напрямів підвищення ефективності управління рівнем економічного розвитку підприємства 87 3.3. Обґрунтування ефективності запропонованих напрямів підвищення рівня економічного розвитку 101 Висновки до розділу 3 102 Висновки 105 Список використаних джерел 108 Додатки 114

Висновок

Отримані результати проведеного магістерського дослідження дають нове рішення наукового завдання, що полягало у розробленні засад та рекомендацій щодо підвищення ефективності управління економічним розвитком підприємств на основі проблемно-діагностичного моделювання. Основними результатами науково-теоретичних, методичних та прикладних розрахунково-аналітичних досліджень магістерської роботи є:

1. В умовах трансформаційних перетворень значно зростає потреба у високоефективних підприємствах та засобах здійснення неперервної оцінки їх економічного розвитку. Цю потребу можна задовольнити шляхом розроблення методів проблемного діагностування економічного розвитку підприємств на основі системно-ситуаційної моделі розвитку.

2. Визначено, що серед нових моделей, які отримали назву ”вимірювання досягнень”, найсучаснішим аналітичним інструментом, який пов’язує фінансові показники і показники розвитку нематеріальних активів підприємств, є збалансована система показників (ЗСП), запропонована американськими вченими Р.Капланом і Д.Нортоном.

3. Встановлено, що простір бізнес-діяльності в системно-ситуаційній моделі розвитку доцільно визначати за допомогою складових збалансованої системи показників (фінансової, клієнтської, бізнес-процесів та навчання і розвитку персоналу), яка об’єднує фінансові показники та показники розвитку нематеріальних активів.

4. Методичний підхід до вибору показників збалансованої системи для підприємств галузі нетканих матеріалів включає логічну схему організаційних етапів їх визначення, яка враховує: місію, стратегію, стратегічні цілі підприємства, досвід керівника і потенціал кожного окремого працівника тощо.

5. Розроблена методика діагностичного аналізу економічного розвитку підприємств, яка визначає показник розвитку як інтегральну згортку коефіцієнтів кореляції між показниками збалансованої системи, що дозволяє визначити ефект синергії на підприємстві. Наближення показника розвитку до одиниці свідчать про досягнення адекватності обраної стратегії та прогресивний розвиток у напрямку до ідеалу; наближення показника до нуля свідчить про регресивний рух у напрямку до катастрофи.

6. Отриманий показник розвитку є інтегрованою комплексною оцінкою економічного розвитку підприємства, який є природним способом зниження як складності, так і трудомісткості управління. Оскільки показник розвитку є комплексною інформацією щодо стану підприємства, яка подається в максимально згорнутому вигляді і оцінюється за фіксованою шкалою, тому його істотним чином можна вважати рейтинговою оцінкою економічного розвитку підприємства.

7. Використання алгоритму впровадження механізму проблемного діагностування економічного розвитку дозволяє визначити проблеми підприємства галузі нетканих матеріалів ЗАТ “Піонтекс” та шляхи їх вирішення.

8. Зроблені на базі традиційного фінансово-економічного аналізу висновки вдалося підтвердити за допомогою використання спеціальної методики оцінки ефективності розвитку підприємств галузі нетканих матеріалів України. У якості прикладу вітчизняних підходів до аналізу розвитку підприємств обрано методику Петухова Р.М., яка представляє індексну оцінку ефективності процесів змін. На базі розрахунку системи індексів (індексу реалізованої продукції, індексу витрат, індексу ефективності) та їх співвідношень вдалося зробити висновки щодо якості розвитку ЗАТ “Піонтекс”. Підприємство розвивається екстенсивним шляхом, проявляючи тенденцію до регресивних змін.

9. З метою подолання обмеженості проведених розрахунків їх було доповнено експертними висновками, отриманими від опитування керівників і спеціалістів ЗАТ “Піонтекс”. На основі використання експертних оцінок вдалося врахувати фактори, що суттєво перешкоджали розвитку підприємства і залишилася поза розрахунками методик.

На основі системного та комплексного опрацювання проблематики управління економічним розвитком підприємств галузі нетканих матеріалів запропоновано комплекс теоретичних і методичних розробок, що дозволяють удосконалити та розвинути існуючі сьогодні наукові наробки, а також конкретні заходи для підвищення ефективності розвитку ЗАТ “Піонтекс”.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?