Курсова робота «Джерела і порядок фінансування відтворення основніх засобів», 2008 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 10.02.2009 09:36 · від ANABOLIK · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Сутність основних засобів та їх відтворення 1.1. Склад та структура ОЗ 1.2. Показники стану та ефективності використання ОЗ 1.3. Амортизація і знос ОЗ 1.4. Капітальні вкладення на підприємстві та джерела їх фінансування 1.5. Фінансування джерела відтворення ОЗ Розділ 2. Аналіз структури основних засобів та їх відтворення в хк «автокраз» 2.1. Основні відомості про ХК «АвтоКрАЗ» 2.2. Склад, структура, стан основних засобів та ефективність їх використання 2.3. Джерела і порядок фінансування відтворення основних засобів на Хк «автокраз» Розділ 3. Шляхи вдосконалення механізму відтворення основних засобів хк «автокраз» 3.1. Фінансування витрат на своєчасну заміну, проведення капітального ремонту та поліпшення основних засобів 3.2. Шляхи відтворення і поліпшення використання основних фондів 31 Висновок 40 Список використаної літератури 43

Висновок

В сучасних умовах господарювання і формування ринкової економіки важливого значення набуває економічна оцінка і аналіз показників ефективності відтворення основних засобів, а також підвищення ефективності їх використання є одним з основних питань. Від розв’язання цієї проблеми залежить фінансовий стан ХК «АвтоКрАЗ», конкурентоспроможність його продукції на ринку.

Необхідною умовою правильного обліку і планування відтворення основних фондів підприємств є їх класифікація. Найбільше економічне значення має видова класифікація, у відповідності з якою всі основні засоби за ознакою подібності їх функціонального призначення та натурально-речового складу розподіляються на певні види.

Відповідно до видів основних засобів ХК «АвтоКрАЗ» проводить Амортизацію – відповідно до П(с)БО № 7 це систематичний розподіл вартості основних засобів протягом строку їх корисного використання. Вартість, яка амортизується – це первісна вартість або переоцінена вартість основних засобів за вирахуванням їхньої ліквідаційної вартості.

Для забезпечення відтворення основних засобів важливе значення має вивчення їх стану та забезпечення ними ХК «АвтоКрАЗ».

Показники стану й ефективності використання основних засобів можна об’єднати в три групи, які характеризують:

1) забезпечення ХК «АвтоКрАЗ» основними засобами;

2) стан основних засобів;

3) ефективність використання основних засобів на ХК «АвтоКрАЗ».

Стан основних засобів характеризують через коефіцієнти: зносу основних засобів; придатності; оновлення; вибуття (приросту) основних засобів.

У процесі виробництва основні засоби зношуються фізично, поступова втрата основними засобами споживчої вартості в процесі експлуатації, тобто суто матеріальний знос їх окремих елементів, і старіють морально, знос основних засобів у наслідок створення нових, більш прогресивних і економічно ефективних машин та устаткування, несвоєчасна заміна морально застарілих основних засобів призводить до того, що собівартість зростає, а якість знижується як порівняти з продукцією виготовленою на досконаліших машинах та устаткуванні.

До показників, які характеризують забезпечення ХК «АвтоКрАЗ» основними засобами, належать: фондомісткість, фондоозброєність, коефіцієнт реальної вартості основних виробничих засобів у майні ХК «АвтоКрАЗ».

До показників, які характеризують ефективність використання основних засобів, належать: фондовіддача, рентабельність основних засобів, сума прибутку на одну гривню основних засобів.

Поряд з відтворенням існуючих основних засобів ХК «АвтоКрАЗ» повинно постійно розширювати своє виробництво для отримання прибутку, а отже і збільшувати кількість основних засобів, або замінювати морально застарілі основні фонди на нові та прогресивні, а це в свою чергу потребує капітальних вкладень.

За ринкових відносин важливе значення має вибір оптимальної структури джерел фінансування капітальних вкладень. Фінансування капітальних вкладень здійснюється за рахунок власних і залучених коштів.

Найприйнятнішим для підприємства є комплексний підхід до вибору джерел фінансування капітальних вкладень. Тоді основною передумовою визначення оптимальної структури таких джерел може бути детальний аналіз:

по-перше, можливого обсягу внутрішніх джерел фінансування капітальних вкладень;

по-друге, можливого обсягу залучення додаткових коштів, пов'язаного із подорожчанням капітальних витрат.

Існує три види капітальних вкладень:

Перший – на заміну й оновлення устаткування з метою підвищення якості продукції або скорочення витрат на її виробництво.

Другий – на розширення виробничих потужностей у зв’язку зі збільшенням попиту на продукцію, що вробляється.

Третій – на створення виробничих потужностей для випуску нових видів продукції.

Отже можне прийти до висновку що ХК «АвтоКрАЗ» повинно самостійно, або через відділи планування розробляти плани щодо розширення виробництва, а значить і розглядати питання по розширенню та оновленню складу основних, в основному виробничих, фондів, без цього діяльність ХК «АвтоКрАЗ» через певний час може стати збитковою.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення