Курсова робота «Правосуддя в Німеччині», 2005 рік

З предмету Право · додано 09.02.2009 20:20 · від ФЕНРИР · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

I. Вступ II. Основна частина 1. Судова система ФРН 2. Юридичні професії а) Суддя б) Судовий секретар, що служить суду, судовий виконавець в) Прокурор г) Адвокат 3. Інстанції в цивільному процесі і судовій статистиці а) Дільничний суд б) Земельний суд в) Вищий земельний суд г) Федеральна судова палата 4. Судове провадження по цивільних справах 5. Процес доведення 6. Судове рішення 7. Добровільна підсудність 8. Адміністративне правосуддя в Німеччині 9. Військове правосуддя 10. Конституційне правосуддя Iii. Висновки Список використаних джерел та літератури

Висновок

Федеративна Республіка Німеччина - правова держава, що забезпечує правову захищеність, захист свобод і рівності всіх перед законом. Цьому істотно сприяє Основний закон, тому що принципи правової держави мають конституційний ранг. За дотриманням прав стежить вища судова інстанція - Федеральний конституційний суд.

Особливе місце судів ФРН у політичній системі і механізмі державної влади відбивається вже в тім факті, що юстиція має тут більшу питому вагу в структурі політичних установ і повсякденній практиці громадського життя.

З засобів, що витрачаються на підтримку правопорядку, у ФРН на суди витрачається приблизно дві третини, у той час як в інших європейських країнах приблизно одна третина. Ще більш важливі не кількісні, а якісні характеристики німецької юстиції. Бажаючі витягти з її історії уроки, корисні для розвитку демократичних інститутів, у тому числі інститутів правосуддя, повинні усвідомлювати те, що саме суди були тут найважливішим засобом стримування демократичних процесів і рухів. Один з найбільших знавців німецької юстиції, сам довгий час займавший посади в судовій системі ФРН, Е. Вассерман, характеризуючи німецьке правосуддя, писав: "У випадку сумніву суддя схиляється скоріше до підтримки існуючого, ніж до його зміни".

Німецька конституція говорить про закон і право як про два різні по змісту поняття, а німецьке правознавство трактує це конституційне начало як підставу для визнання обов'язковими неписаних правових норм. Закріплюючи в п. 2 ст. 20 положення про поділ влади, де правосуддя розглядається як один із трьох видів державної влади, Основний закон у наступному пункті тієї ж статті установив, що правосуддя пов'язане "законом і правом". Ця лаконічна формула стала конституційною основою широкого розсуду німецьких судів, так само як п. 3 ст. 1 Основного закону, що підкреслює, що закріплений у Конституції перелік основних прав і свобод громадян ставить за обов'язок правосуддю як "безпосередньо діюче право". Важливий теоретичний і практичний висновок з цих положень додання особливих функцій судової влади, якій довірене винесення судження про те, що є право. Визнання за судовою владою таких повноважень пануюча точка зору в німецькій науці і судовій практиці.

Судочинство в Німеччині розбито на 5 галузей: загальне, трудове, адміністративне, соціальне і фінансове. Для звичайних випадків існують три інстанції для перевірки судових рішень. Учасники процесу можуть заперечити рішення суду. Тоді правовий спір розглядається і вирішується "у більш високій інстанції". Лише в останній інстанції рішення суду незаперечне; суд вирішує, що в даному випадку правильно, а що ні і закриває процес. Що стосується політичної стабільності і правової захищеності, те іноземні інвестори ставлять Німеччину на друге місце після Великобританії. Така правова захищеність залучає іноземні фірми і сприяє інвестиціям і підприємницькій діяльності в Німеччині.

Приймаючи до уваги вищезгадані права і порядок діяльності Конституційного суду Німеччини, його можна вважати одним із класичних прикладів. Примітна і та обставина, що з часом істотно розширилася компетенція Суду, як і коло суб'єктів, що звертаються в Суд, що відчутно підвищило ефективність діяльності Суду і він став найважливішою опорою стабільного і динамічного розвитку суспільства. У Німеччині загальна думка така: сформувалася діюча система конституційного правосуддя, вона забезпечує стабільність влади і конституційність у країні. Спори, що виникають у системі державної влади, одержують чіткі механізми правового вирішення, завдяки чому не виникає тупикових ситуацій. З огляду на все це, нових реформ системи не передбачається.

Важко не погодитися з цими доводами. Однак хотілося б додати, що у цій системі повноцінно не використовуються переваги попереднього контролю, а також відсунуті на другий план усна форма розгляду і гласність судових засідань. Спірним є і характер рішень Суду, коли положення нормативного акту визнається неконституційним, при цьому залишаючись у дії ще деякий час. Правда, у даному випадку в системі Конституційного контролю активну роль грає парламент, однак незалежно ні від чого неконституційна норма, у процесі застосування в дійсності неминуче приводить до ірраціональних процесів.

Таким чином, виходячи з розглянутих в роботі положень про системи судових органів і принципів їх діяльності, приходимо до висновку, що в Німеччині склалася цілісна і надійна система правосуддя та конституційного контролю.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення