Дипломна робота «Управління процесами підвищення конкурентоспроможності підприємства з іноземними інвестиціями», 2006 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 09.02.2009 16:32 · від Loli · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 5 РОЗДІЛ №1. Теоретичні засади управління конкурентоспроможністю на підприємстві з іноземними інвестиціями. 8 1.1. Умови виникнення та роль конкуренції в ринковій економіці 8 1.2. Поняття конкурентоспроможності організації 13 1.3. Визначення конкурентоспроможності методом, заснованим на теорії ефективної конкуренції 18 1.3. Умови формування конкурентоспроможності та ринково-конкурентна ситуація в Україні 22 1.4. Конкурентна стратегія, як метод управління процесами підвищення конкурентоспроможності організації 31 Висновки до розділу 1 34 Розділ № 2. 36 2.1. Історія компанії «Volvo». Станція технічного обслуговування великотонажних автомобілів «Volvo» в Україні. 36 2.2. Діагностика зовнішнього середовища організації 45 2.1.1. Визначення основних економічних характеристик галузі 45 2.1.2. Аналіз конкурентного середовища 46 2.1.3. Визначення конкурентних позицій основних фірм галузі (карта стратегічних груп) 49 2.1.4. Галузеві ключові фактори успіху 51 2.1.5. Аналіз привабливості галузі та визначення її перспектив 53 2.3. SWOT–аналіз 57 2.3.1. Аналіз макросередовища підприємства 57 2.3.3. Аналіз внутрішнього середовища підприємства 61 2.3.4. Внутрішня ефективність стратегії. 66 3.3.2. Аналіз використання потенціалу ТОВ «Volvo» 69 3.3.3. Визначення сильних і слабких сторін підприємства 74 3.3.4. Виявлення конкурентних переваг 76 2.4. Складання матриці SWOT 78 Висновки до розділу 2 83 РОЗДІЛ №3. Стратегія підвищення конкурентоспроможності ТОВ з ІІ «Volvo» 84 3.1. Шляхи удосконалення діяльності ТОВ з ІІ «Volvo» 84 3.2. Фінансове забезпечення проекту розширення ТОВ «Volvo» 87 3.2.1. Фінансове забезпечення розширення ремонтного цеху 87 3.2.2. Фінансове забезпечення побудови фарбувального цеху 88 3.2.3. Фінансове забезпечення побудови учбового центру 89 3.2.4. Фінансове забезпечення побудови складу для паливно-мастильних матеріалів 90 3.2.5. Фінансове забезпечення побудови рихтовочно-зварювального цеху 91 3.2.6. Фінансове забезпечення побудови міні-готелю 91 3.3. Оцінка економічної ефективності проекту 92 Висновки до розділу №3 95 Висновки 96 Список використаних джерел 100

Висновок

Розуміння конкурентоспроможності підприємства трактується фахівцями по різному. Визначений авторитет в галузі конкуренції М.Портер, висновки якого обгрунтовуються на результатах багатьох досліджувань досягнення і збереження конкурентної переваги, вважає, що фірми попереджають своїх суперників, якщо мають міцну конкурентну перевагу. В країнах з ринковою економікою конкурентоспроможність підприємства є результатом переплетіння факторів, породженим об`єктивним розвитком продуктивних сил і відображаючих результати політики великих монополій в боротьбі за якість, ринки збуту і отримання прибутку.

Дослідження конкурентоспроможності підприємства в умовах економічної ситуації, яка склалась в Україні, дає змогу розглядати її як комплексну характеристику потенціальних можливостей забезпечення конкурентних переваг в перспективі, яка доступна для огляду (10 - 15 років). Джерелами конкурентних переваг є прогресивна организаційно-технологічна і соціальноекономічна база підприємства, вміння аналізувати та своєчасно здійснювати заходи щодо укріплення конкурентних переваг. Останнє слід відзначити особливо, тому що аналіз та оцінка рівня конкурентоспроможності підприємства необхідни на всіх ступенях позавиробничого процесу.

Для здійснення перетворень в економіці України потрібні значні капітальні вкладення. Ситуація ускладнюється тим, що проблему інвестування господарських комплексів приходиться вирішувати в умовах економічної кризи, коли "заморожування" засобів, при реалізації конкретних проектів дуже негативно впливає на ефективність функціонування всієї економічної системи.

Світовий досвід свідчить, що країни з перехідними економіками не в змозі вийти з економічної кризи без іноземного інвестування. Залучаючи підприємницький, державний та змішаний зарубіжний капітал до своєї економіки, вони отримують доступ до сучасних технологій, методів управління тощо. Іноземні інвестиції також сприяють макроекономічній стабілізації. Їх ефективне використання стає ключовим стабілізуючим фактором для економік цієї групи країн.

Ділові стратегії перемагають, якщо їхньою основою є стійка конкурентна перевага. Компанія має конкурентну перевагу, якщо її рівень роботи з клієнтами вищий, ніж у конкурентів, і вона в стані протидіяти впливу конкурентних сил. Існує безліч способів досягнення конкурентної переваги: робити високоякісну продукцію, організувати відмінне обслуговування клієнтів, пропонувати більш низькі ціни, ніж у конкурентів, мати більш зручне географічне розташування, мати власну технологію, забезпечувати розробку і впровадження нового продукту в більш короткий термін, мати добре відому торгову марку і репутацію, забезпечувати покупцям додаткові цінності за їхні гроші (сполучаючи гарну якість, гарний сервіс і прийнятні ціни). При цьому, щоб процвітати в створенні конкурентної переваги, компанія повинна пропонувати покупцям те, що вони вважають найбільш прийнятним для себе, - гарний товар за низькою ціною чи товар поліпшеної якості, але трохи дорожчий.

Компанія «Volvo» має досить насичену історію існування на ринку України. Вантажівки марки «Volvo» з кожним роком полонять автомобільні шляхи України. Спочатку заснували представництво Volvo Truck Corporation в Україні, яке продавало вантажівки, потім на його базі створили СТО «Volvo», яка надавала послуги по ремонту вантажівок «Volvo». Зараз ТОВ з ІІ «Volvo» має власний відділ з продажу вантажівок, використовуючи прямий розрахунок та надаючи послуги лізингу.

За роки існування підприємство змогло заробити собі добре ім’я, адже не дарма воно є лідером з продажу вантажних та великотоннажних автомобілів в Україні, а за окремими показниками діяльності воно ділить лідерство з такими представниками, як «Skania», «Mersedes-Benz». В даний час частка імпортованих автомобілів ТОВ «Volvo» становить 61,3%.

Ринок вантажівок є привабливим для виробників, оскільки вітчизняні виробники не мають достатнього досвіду у виробництві такого класу автомобілів. За оцінками експертів, парк вантажних автомобілів Volvo, що експлуатуються в Україні, становить близько 1000 одиниць, і значна частина цих машин потребує оновлення. Минулого року до України поставили понад 200 вантажівок зі Швеції. Концерн «Volvo» дещо запізнився з виходом на український ринок (офіційне представництво відкрили лише у травні 1997 року), через що втратив його частину: конкуренти не дрімали. Щоб надолужити згаяне, застосовують різні засоби, наприклад, спеціальну комплектацію для країн СНД, рекламний наголос на "традиційній шведській якості", а також помірні ціни.

Запропонований проект вкладення коштів у процес розширення виробничих площ ТОВ з ІІ «Volvo» включає в себе: будівництво ремонтної зони на 4 пости, будівництво участка рихтовочно-зварювальних робіт, будівництво покрасочного цеху, будівництво учбово-технічного центру, будівництво складу для паливно-мастильних матеріалів, будівництво міні-готелю на 10 місць.

Запропоновані проекти будівництва мають досить велику значимість для клієнтів, що обслуговуються на СТО «Volvo». Комфортабельний номер у міні-готелі покращить години очікування. Додаткові 4 пости для ремонту вантажівок позбавлять клієнтів черги та годин очікування. Фарбувальний цех допоможе зекономити на покрасці, так як зараз працівники змушені шукати покрас очний цех та переплачувати за покраску на інших СТО. Склад для паливно-мастильних матеріалів зменшить втрати від несприятливих умов, матеріали завжди будуть у безпечному місці. Важливу роль відіграє учбово-технічний центр для підвищення кваліфікації робітників.

Всі ці побудови мають одне загальне завдання – підвищити рівень конкурентоспроможності підприємства та покращити рівень обслуговування клієнтів.

Отже, з вище приведених розрахунків можна зробити висновок, що проект розширення ТОВ «Volvo» має статус ефективного проекту. Вкладені $486 млн. США окупляться ще раніше ніж закінчиться фінансування проекту. Інвестиції мають досить непоганий рівень доходності 62,33 %, що ще раз доказує про вигідність капітальних вкладень у розширення СТО «Volvo».

ТОВ з ІІ «Volvo» має позиції лідера на ринку вантажних автомобілів. Позиції лідера дуже важко завоювати, та водночас дуже легко утратити, тому для подальшого завоювання ринку потрібно мати чітку стратегію для досягнення цілей та дотримуватись її.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення

  • Види та форми конкурентної боротьби — Шлійко А.В.
  • Групи конкурентних стратегій — Шлійко А.В.
  • Механізми підвищення конкурентоспроможності АПК — Шлійко А.В.
  • Оцінка конкурентоспроможності аграрного сектору — Шлійко А.В.
  • Сутність конкуренції — Шлійко А.В.
  • Фактори впливу на конкурентну стратегію — Шлійко А.В.
  • Формування конкурентного статусу підприємницьких структур, оцінювання його рівня — Шлійко А.В.