Курсова робота «Податкові системи зарубіжних країн: характеристика та особливості організації, як приклад для реформування податкової системи України», 2007 рік

З предмету Податки, податкова система · додано 08.02.2009 15:08 · від coremen · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Теоретичні засади організації податкових систем країн світу 1.1. Податкова система та її місце у фінансовій системі держави 1.2. Елементи системи оподаткування та їх характеристика Розділ 2. Податкові платежі в світових податкових системах та загальні особливості розвитку податкових систем зарубіжних країн 2.1. Класифікація податкових платежів за різними ознаками 2.2. Порядок та способи сплати податкових платежів 2.3. Державне регулювання податкових систем у різних країнах світу Розділ 3. Розгляд особливих положень податкової політика підприємства в зарубіжних країнах 3.1. Шляхи реформування податкової системи України шляхом запозичення досвіду зарубіжних країн Висновки Список використаних джерел Додатки

Висновок

У більшості країн світу перед платником податків не стоїть питання, платити чи не платити податки, їх необхідно сплачувати згідно з чинним законодавством. Тому основним у податковому менеджменті є оптимізація податкових платежів певного підприємства відповідно до обставин, що склалися, та умов діяльності.

У деяких країнах світу ставки податкових платежів досить високі (значно вищі за ті, що діють нині в Україні). У цьому разі підприємства, які існують в цих країнах, можуть ставити за мету реєстрацію у вільних економічних (або офшорних) зонах. Наприклад, якщо ставка оподаткування прибутку становить 45 %, то в офшорній зоні вона дорівнює лише 1-2 %. Держава створює такі умови оподаткування, що підприємства не зацікавлені у вивезенні свого капіталу з країни.

Важливе місце в різних країнах світу посідає принцип рівності всіх платників податків, незважаючи на форми власності, відомчу підпорядкованість, підтримку тих чи інших політичних сил, партій та рухів, регіональну належність тощо. Це ж стосується і надання різних пільг.

Основна увага в побудові податкових систем у різних країнах світу приділяється розвитку підприємницької діяльності та залученню інвестиційних коштів як вітчизняними, так і іноземними особами. Для цього в державі створюються умови для стимулювання цих видів діяльності. У більшості країн значні пільги надаються підприємствам, що експортують свою продукцію (при цьому слід зазначити, що більшість країн укладають між собою угоди про уникнення подвійного оподаткування).

Податкові системи розвинених країн світу надзвичайно гнучкі. Наприклад, у США та Великобританії платник податку може самостійно вибирати такий варіант оподаткування, приміром прибутковий податок з фізичних осіб, який для нього є найефективнішим. Це уможливлює зменшення кількості платників, які бажають перейти у тіньовий сектор економіки або ухиляються від сплати податків.

Наявність різноманітних варіантів розрахунку та сплати податків, а також різні пільги щодо них дають можливість підприємству при плануванні своєї податкової політики розробляти кілька варіантів і визначити можливу економію. Крім того, розробка податкової політики впливає і на визначення напрямку подальшої діяльності підприємства.

Важливе значення для формування податкової системи країни має її ефективність. Податок не повинен суттєво впливати на прийняття економічних рішень, але якщо це відбувається, то вплив має бути мінімальним. Більшість податкових систем світу побудовані таким чином, що не дозволяють вільно трактувати різні положення, з одного боку, платниками податків, а з другого — податковими органами. А це суттєво зменшує кількість спорів та суперечок між суб’єктами оподаткування і скарг у судах. Крім того, цей принцип повинен забезпечувати економію витрат на стягнення податків, тобто кошти, необхідні для функціонування податкової системи, повинні бути значно меншими, ніж кількість зібраних податкових платежів.

Проведення податкової реформи в Україні — одна з найскладніших проблем реформування економіки. Тривалий час в Україні розглядається питання про прийняття Податкового кодексу. Нині щодо більшості податків не існує законів, а стягуються податкові платежі на підставі указів Президента України або постанов Верховної Ради та уряду. Але те податкове законодавство, яке існує, на жаль, дуже недосконале. Про це свідчить значна кількість змін та доповнень до законів. До того ж до деяких із них зміни та доповнення вносяться навіть тоді, коли вони ще не стали чинними (Закон “Про зміни та доповнення до Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” та Закону “Про ПДВ”, прийняті в 1997 році).

Недоліком податкової системи України є і велика кількість податкових пільг та принципи їх надання. У більшості випадків їх одержують підприємства державної форми власності або ті, що засновані різними партіями та рухами.

Отже, нашу податкову систему обов’язково потрібно реформувати, беручи до уваги досвід інших країн світу та власний досвід минулих років.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення