Курсова робота «Непрямі податки та їхня роль у формуванні доходів бюджету України», 2007 рік

З предмету Податки, податкова система · додано 08.02.2009 15:05 · від coremen · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Теоретичні засади непрямого Оподаткування в україні 1.1. Сутність та значення непрямого оподаткування в Україні Розділ 2.особливості сплати окремих видів Непрямих податків 2.1. ПДВ як джерело наповнення бюджетів 2.2. Акцизний збір як джерело наповнення бюджетів 2.3. Мито як фіскальний інструмент Розділ 3. Роль непрямих податків у формуванні доходів бюджетів Висновки Список використаних джерел

Висновок

Однією з найважливіших умов забезпечення економічного зростання та соціально-політичної стабільності будь-якої країни є наявність державних фінансів, які ефективно функціонують, а це в свою чергу, залежить від цілісності та збалансованості податкової системи.

Побудова раціональної податкової системи потребує розвитку теорії оподаткування, передусім досліджень окремих форм податків, їхнього взаємозв'язку із розвитком економічного і політичного життя.

Фінансова наука, з огляду на певні ознаки, поділила податки на групи. Такий поділ необхідний, бо окремі групи податків потребують відповідних умов оподаткування і стягнення, відповідних адміністративно-фінансових заходів. Тому структура, яка може охопити всі види податків складається з прямих і непрямих.

Непрямі податки - це податки, які визначаються розміром споживання і не залежать від доходу або майна платника, виступають у вигляді надбавки до ціни на товар або послугу, і платником яких є кінцевий споживач такого товару чи послуги.

Специфічні риси і функціональне призначення непрямих податків наступне:

1. Ознака сплати: вносить податок до бюджету, тобто є посередником між бюджетом і дійсним платником — одна особа (суб'єкт податку), а сплачує — інша (носій податку або кінцевий споживач).

2. Участь у встановленні ціни: податок входить до ціни на стадії реалізації.

3. Спосіб стягнення: за тарифами.

4. Об'єкт оподаткування: витрати та споживання товарів і послуг. Але слід зазначити, що історичний розвиток форм непрямих податків, а саме універсальних акцизів — податку на додану вартість, при перенесенні їх стягнення зі сфери реалізації у сферу виробництва мають багато ознак прямого оподаткування; насамперед чітко визначений об'єкт оподаткування - обсяг обороту чи додана вартість.

5. Джерело сплати: дохід.

Як і будь-яке явище, непрямі податки мають свої переваги й недоліки. Серед переваг виділяють:

- бюджетні: регулярність та великі суми надходжень до бюджету;

- економічні: стимулювання (стримування) деяких виробництв, регулювання процесу споживання;

- фіскально-технічні: для кінцевого споживача непрямі податки зручніші. Вони визначаються розміром споживання, не мають примусового характеру, не потребують накопичення значних сум, їх зручно сплачувати і територіально;

- психологічні: непрямий податок входить до ціни товару (послуги) і якщо платник і усвідомлює, що ціна підвищена через податок, він усе одно отримує натомість необхідний продукт;

- територіальні: споживання більш-менш рівномірне у територіальному розрізі, а тому непрямі податки знімають напруження у міжрегіональному розподілі доходів. Якщо ж доходи бюджету базуються на доходах підприємств, то внаслідок нерівномірності економічного розвитку постає проблема нерівноцінності дохідної бази різних бюджетів. Оскільки ніде у світі ще не вдалося досягти збалансованого розвитку усіх регіонів, то без застосування непрямих податків виникають труднощі і в збалансуванні місцевих бюджетів.

Таким чином, непрямі податки мають досить багато переваг, а тому використання їх цілком доцільне. Водночас непряме оподаткування має ряд суттєвих недоліків. Головним із них є те, що їх сплата не залежить від розміру доходів платників.

Непрямим податкам відводиться значне місце, а їхня структура характеризується найбільшої питомою вагою специфічних акцизів, тобто податків на окремі види (групи) товарів (послуг), і універсальних акцизів, якими обкладають валовий оборот комерційного підприємства. Найпоширенішою формою універсального акцизу є податок на додану вартість, який у загальній сумі непрямих податків становить близько 90% надходжень.

Отже, податкова система загалом і податки як важіль регулювання мають значний вплив на економіку країни.

У разі значних відхилень поведінки платників податків від вимог законодавства цей вплив стає деструктивним, створює додаткові проблеми для держави, що свідчить про необхідність подальшого удосконалення податкової системи. Воно пов'язане з нагальною потребою перегляду пільг з непрямого оподаткування, які забезпечують необгрунтований перерозподіл доходів між підприємствами і населенням, зниженням ставок податку на додану вартість та диференціацію їх рівня залежно від характеру оподаткованої продукції, правильного вибору ставок мита, виходячи з наявного рівня цін і середніх рівнів прибутку від зовнішньоекономічних операцій.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення