Курсова робота «Розробка фінансової звітності підприємства», 2004 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 16.10.2006 22:06 · від Мария · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 1. Коротка характеристика підприємства 2. Аналітично-розрахункова частина 2.1. Облік придбання матеріальних цінностей (поповнення виробничих запасів) 2.2. Облік використання виробничих запасів 2.3. Облік виплати заробітної плати 2.4. Облік нарахування заробітної плати, нарахувань на неї та утримань із заробітної плати 2.5. Облік амортизації (зносу) основних засобів 2.6. Облік готової та реалізованої продукції 2.7. Облік доходу від реалізації продукції 2.8. Визначення фінансового результату діяльності підприємства за звітний квартал 2.9. Облік використання чистого прибутку 3. Синтетичний облік 4. Фінансова звітність Висновки Перелік посилань Додатки

Висновок

Основи методології обліку закладено в ЗУ “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” та конкретизовані у відповідних Положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку.
Фінансова звітність - це бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період.
Метою складання фінансової звітності є забезпечення користувачів повною, правдивою, неупередженою інформацією про фінансові результати діяльності і фінансовий стан підприємства.
В результаті виконання контрольної роботи було виявлено, що в ТОВ “Дніпрянка” за ІІ квартал 2004 року змінилися наступні статті балансу:
- активи підприємства зменшились від 47461,93 грн. до 45026,3 грн. в основному за рахунок зменшення необоротного капіталу, а саме залишкової вартості основних засобів з 29055,71 грн. до 26186,43 грн., і виробничих запасів з 830 грн. до 460 грн. Збільшення зазнали залишки готової продукції і грошових коштів;
- власний капітал підприємства збільшився за рахунок нерозподіленого прибутку: з 1761 грн. на початок звітного кварталу до 2252,47 грн. на кінець кварталу, так як статутний капітал змін не зазнав. В ІІ кварталі 2004 року ТОВ “Дніпрянка” сформував резервний капітал в сумі 20 грн.;
- зобов’язання підприємства зменшились за рахунок поточних розрахунків з оплати праці з 7000 грн. до 2460,9 грн. та розрахунків зі страхування з 2874,2 грн. до 887,5 грн. Збільшення зазнали поточні зобов’язання із постачальниками на 1080 грн. та розрахунки з бюджетом з 826,74 грн. до 1425,42 грн.
В результаті виробничо-господарської діяльності ТОВ “Дніпрянка” за ІІ квартал 2004 року було отримано дохід від реалізації в сумі 10763,14 грн., з якого нараховані податкові зобов’язання з ПДВ в сумі 1793,86 грн.
Валовий дохід від реалізації, що визначається різницею між чистим доходом і собівартістю реалізації, за ІІ квартал 2004 року становить 4064,29 грн.
Після вирахування з валового доходу операційних витрат, а саме адміністративних витрат і витрат на збут, ТОВ “Дніпрянка” отримала позитивний фінансовий результат до оподаткування в сумі 691,48 грн.
Податок на прибуток, що відображається в рядку 180 звіту про фінансові результати розрахований за даними податкового обліку.
Різниця між фінансовим результатом до оподаткування і податком на прибуток є чистим прибутком ТОВ “Дніпрянка” за звітний квартал 2004 року в сумі 611,47 грн.
Отже, господарська діяльність досліджуваного підприємства в ІІ кварталі 2004 року є рентабельною.

Коментар модератора

робота містить оборотну відомість, виписки по рахунках, звітність - баланс та звіт про фінрезультат.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення