Курсова робота «Аналіз виробничих витрат і собівартості продукції тваринництва», 2008 рік

З предмету Статистика · додано 07.02.2009 17:17 · від Анастасія · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Організаційно - економічна характеристика господарства 1.1. Природно-економічні умови 1.2. Земельні фонди господарства та їх використання 1.3. Трудові ресурси та їх використання в господарстві 1.4. Промисловий напрямок господарства 1.5. Інтенсифікація сільського господарства та її економічна ефективність Розділ 2. Методика розрахунку виробничих витрат та собівартості продукції Розділ 3. Динаміка собівартості основних видів продукції тваринництва Розділ 4. Склад та структура собівартості. Аналіз впливу окремих статей на загальну зміну собівартості продукції Розділ 5. Аналіз впливу витрат та продуктивності на зміну собівартості продукції Розділ 6. Індексний аналіз виробничих витрат та собівартості основних видів продукції тваринництва Розділ 7. Вплив рівня собівартості на фінансові результати та рентабельність виробництва Розділ 8. Взаємозв’язок рівня собівартості продукції тваринництва з показниками, що на неї впливають Висновки та пропозиції Список використаних джерел

Висновок

ВАТ «Сонячне» розташоване у Тарутинському районі Одеської області.

Дане господарство більш спеціалізоване на виробництві та реалізації продукції рослинництва, на яку в середньому по всьому сільському господарству припадає 82,80 %. Найбільшу питому вагу в структурі виробництва та реалізації продукції рослинництва займає зерно, немалу частину займає також соняшник. А на тваринництво в середньому по сільському господарстві припадає 17,2 %, найбільшу питому вагу в структурі виробництва та реалізації продукції якого займає продукція свинарства.

В 2007 році в порівнянні з 2005 роком площа сільськогосподарських угідь в господарстві зменшилась на 9%, площа ріллі зменшилась на 3,5%, площа сіножатей і пасовищ зменшилась на 94,5%, а площа багаторічних насаджень збільшилась на 12,23%.

Середньорічна вартість основних виробничих запасів сільськогосподарського призначення в 2005 році становила 3313 тис.грн., а в 2007 році – 3040 тис.грн., що на 8,6% менше, ніж в 2005 році.

Сумарні енергетичні потужності в 2005 році склали 5305 к.с., а в 2007році – 4900 к.с., що на 7,64% менше енергетичних потужностей 2005 року.

Середньорічна чисельність працюючих, в тому числі зайнятих в сільському господарстві, в 2005 році становила 180 чол., а в 2007 році – 149чол., що на 17,2% менше ніж в 2005 році.

Навантаження сільськогосподарських угідь на 1 працюючого в сільському господарстві склало в базисному році 0,047 га., а в звітному 0,043 га., що на 8,6% більше, ніж в базисному році; навантаження ріллі склало 0,06 га. та 0,049 га. у відповідних роках, що показує на зменшення навантаження в 2007 році порівняно з 2005 роком на 18,3%.

Капіталозабезпеченість в 2005 році склала 87,44 тис.грн., в 2007 році – 87,85 тис.грн., що на 0,46% більше, аніж в 2005 році. А капіталоозброєність становила в звітному році 20,4 тис.грн., що на 10,86% більше, аніж в базисному році (18,4 тис.грн.).

Енергозабезпеченість за звітний період склала 135,8 к.с., що на 2,98% менше, ніж в 2005 році, енергозабезпеченість якого склала 140,01 к.с., а енергоозброєність становила 32,88 к.с. у 2007 році, що на 11,45% більше ніж в базисному періоді, енергоозброєність якого становить 29,5 к.с.

Валова продукція сільського господарства в порівняльних цінах 2005 року в 2007 році становила 5401 тис.грн., що на 4,8% менше, ніж в 2005 році, коли валова продукція сільського господарства в порівняльних цінах 2005 року становила 5674 тис.грн.

Доход господарства в звітному році становив 7454 тис.грн., що на 74,6 більше, ніж в базисному., коли доход становив 4270 тис.грн. Наше господарство отримало в звітному році прибуток від реалізації продукції в озмірі 5175 тис.грн., що на 36,08% більше за прибуток базисного року (2192 тис.грн.).

Прямі затрати праці в 2005 році склали 12,8 тис.люд.-год., в 2007 році – 14,6 тис.люд.-год., що на 14,4 % більше, ніж в 2005 році. А собівартість реалізованої продукції в базисному періоді становила 3493 тис.грн., в звітному – 3689 тис.грн., що на 5,6% більше, ніж в базисному.

Капіталовіддача в 2005 році становила 1,71 грн., а в 2007 році – 1,78 грн., що на 4,1% більше за рівень капіталовіддачі 2005 року. Капіталомісткість в звітному році склала 0,56 грн., що на 3% менше, ніж в базисному році, капіталомісткість якого складала 0,58 грн.

В 2005 році було вироблено валової продукції з розрахунку на 1 середньорічного працівника, зайнятого в сільському господарстві, 31,5 тис.грн., в 2007 році – 36,2 тис.грн., що на 15,1% більше, ніж в 2005 році; а з розрахунку на 1 люд.-год. Прямих затрат праці в 2005 році 12,8 тис.грн., в 2007 році – 14,6 тис.грн., що на 14,4% більше, ніж в 2005 році.

Рівень рентабельності в базисному періоді склав 122,2%, а взвітному періоді – 202,1%.

Аналізуючи динаміку собівартості валової продукції свинарства в ВАТ «Сонячне», можна спостерігати, що кожного року в порівнянні з базисним відбувалося підвищення показника собівартості 1 ц. продукції свинарства. Так, в 2007 році в порівнянні з 1999 роком собівартість 1 ц. продукції свинарства зменшилась на 52,07 грн., про що свідчить базисний абсолютний приріст, до показника 1999 року зменшилась в 0,94 раз (темп зростання) і зменшилась на 6,23 % (темп приросту).

В порівнянні з попередніми роками відбувалася зміна собівартості валової продукції свинарства в різних напрямках, про що свідчать показники динаміки ланцюгові. Так, в 2002 році в порівнянні з 2001 роком собівартість валової продукції свинарства знизилась на 262,83 тис. грн. або на 29,1%. В 2007 році в порівнянні з 2006 роком собівартість валової продукції свинарства зросла на 322 тис. грн.. або на 69,7 %. Таким чином показники динаміки свідчать про різну інтенсивність зміни собівартості валової продукції свинарства в окремі роки.

Результати вирівнювання ряду динаміки собівартості продукції свинарства свідчать про нестійку тенденцію до збільшення собівартості 1ц. приросту живої маси свиней.

Зробивши екстраполяцію рівнів ряду на три наступні роки, встановили, що до 2009 року очікуваний рівень собівартості 1 ц. приросту живої маси свиней може збільшитися до 869,593 грн. за 1 ц., якщо дотримуватися й далі тих технологій, що використовуються зараз.

При визначенні впливу факторів на зміну собівартості продукції свинарства за розглянутий період 2005-2007 роки ми бачимо, що собівартість збільшилась на 33,39 тис. грн. Собівартість за цей період збільшується на 33,39 тис. грн., так як за цей же період Збільшуються затрати на 1 голову і збільшується продуктивність 1 голови:

 при зміні затрат собівартість зменшилась на 29,58 тис. грн

 при зміні продуктивності собівартість зменшилась на 3,81 тис. грн.

Обчислені індивідуальні індекси показують, що собівартість 1 ц. приросту живої маси свиней у звітному році порівняно з базисним роком зменшилась на 98,26%, 1 ц. приросту ВРХ - на 98,62%, молока - на 98,76%.

В цілому по всій продукції витрати на 2007 рік виробництва порівняно з 2005 роком підвищились на 84% або на 596 тис.грн. При цьому за рахунок збільшення обсягу виробленої продукції на 23% виробничі витрати збільшились на 163,2 тис.грн., а за рахунок підвищення собівартості продукції на 49,6% виробничі витрати збільшились на 432,8 тис.грн.

Проаналізуємо дані кореляційного методу аналізу впливу різних факторів на продуктивність свиней: за даними одержаного рівняння регресії теоретичне значення собівартості для ВАТ «Сонячне» становить -231,039 грн. Фактична ж собівартість приросту живої маси свиней в даному господарстві склала 450 грн. Таким чином, ВАТ «Сонячне» має невикористані резерви зниження собівартості в розмірі 681,039 грн. (450-(-231,039)), а за умови досягнення приросту живої маси 0,103 ц. від 1 свині резерв зниження складатиме -1366,57 грн.(450-1816,57).

Проаналізувавши економічну ефективність виробництва продукції свинарства, ми зробили такі висновки: приріст живої маси 1 голови в ВАТ «Сонячне» в 2007 році порівняно з 2005 роком збільшився на 4,1 ц. або на 17,4%, затрати праці на виробництво 1 ц. продукції збільшилися на 14,4%. Виручка від реалізації в 2007р. порівняно з 2005р. зросла. Так 2005р. виручка становила 4270 тис.грн, а в 2007 –4623,8 тис.грн, тобто збільшилася на 120,4 тис.грн. так, виручка від реалізації продукції рослинництва зменшилась на 34,6тис.грн, а від реалізації продукції тваринництва збільшилася на 155 тис.грн. Собівартість 1 ц. виробництва продукції в 2007 оці становила 3689 грн., що на 5,6% більше ніж в 2005 році (3493 грн.). В 2007 році господарство отримало збиток від реалізації 1 ц. приросту живої маси свиней в розмірі 2192 грн.

Таким чином, можна зробити висновок, що господарству ВАТ "Сонячне" виробництво приросту живої маси свиней не вигідно.

З цих даних ми бачимо, що господарству необхідно дуже багато зробити на шляху до підвищення прибутків від реалізації продукції і, насамперед, необхідно підвищити рівень рентабельності. А для того, щоб цього досягти необхідно:

1. Серед факторів, які визначають продуктивність тварин, рівень і обсяг виробництва тваринницької продукції, вирішальне значення має повне і безперебійне забезпечення тваринництва різноманітними, повноцінними і дешевими кормами. Тому господарству потрібно забезпечувати тварин кормами, якіб позитивно впливали на продуктивність тварин, забезпечували їх білками і необхідними для нормальної життєдіяльності вітамінами.

2. Необхідно вдосконалювати техніку і технологію.

3. У тваринництві потрібно поліпшити природний стан і племінні якості тварин, поглибити спеціалізацію, досягти оптимальної концентрації поголів'я, освоїти інтенсивні технології їх утримання.

4. Впровадити нові форми господарювання і організації виробництва.

5. Забезпечувати екологічну чистоту навколишнього середовища

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення