Курсова робота «Правова система та система законодавства», 2002 рік

З предмету Право · додано 07.02.2009 11:22 · від Denya · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 4 Розділ 1. Поняття та основні ознаки системи права 6 Розділ 2. Предмет і метод правового регулювання як підвалини формування системи права 15 Розділ 3. Система законодавства. Співвідношення системи права і системи законодавства 19 Розділ 4. Форми систематизації нормативно – правових актів: 4.1. Кодифікація 25 4.2. Інкорпорація 27 4.3. Консолідація 28 Висновки 29 Список використаних джерел 31

Висновок

Підводячи підсумки, можна виділити наступні властивості системи права. По-перше, вона - об'єктивна якість права, що діє в даному суспільстві. Її не будують, не конструюють по заздалегідь наміченому плані, а відкривають подібно тому, як природознавство відкриває закони природи.

По-друге, система права в цілому відповідає структурі суспільства, тобто тій системі суспільних відносин, що закріплюються і регулюються правом. Право - момент, сторона суспільства і відображає його властивості, у тому числі й у своїй власній структурі [ 3. c. 127].

По-третє, система права історично мінлива; вона еволюціонує разом з розвитком суспільства.

По-четверте, предмет правового регулювання і, як правило, його метод, будучи вирішальними ознаками системи, що диференціюють, права, утворять єдність. У принципі, метод права є лише юридичне вираження об'єктивних властивостей предмета юридичного впливу.

Нарешті, по-п'яте, особливість системи права, як відзначається в теорії, полягає в тому, що вхідні в її склад галузі, будучи взаємозалежними, у той же час не дублюють, а, навпаки, взаємно виключають один одного. Порозумівається це тим, що "та сама норма не може одночасно регулювати два різних види суспільних відносин, укладати в собі два різних методи правового регулювання". Саме тому та сама норма не може знаходитися одночасно в двох структурних одиницях правової системи.

Від системи права теорія відрізняє його систематизацію, під якою розуміється діяльність по упорядкуванню безлічі юридичних норм, їхнє угруповання і розташування по тим чи іншим практично значимим ознакам. Результатом систематизації є система нормативних актів (система законодавства). Про співвідношення системи права і системи нормативних актів буде сказано надалі. Система законодавства - це угруповання правових норм, прийнятих законодавцем, тобто законів і інших актів парламенту. До цих норм примикають підзаконні акти органів керування і судова практика. Таким чином, система законодавства в цілому - це система всіх правових норм.

Систему законодавства можна будувати по горизонталі і по вертикалі. По горизонталі - це поділ усього комплексу законодавства на окремі галузі, що регулюють визначені області суспільних відносин. Іншими словами, це система його галузей. По вертикалі система законодавства будується по ієрархії правових норм. Вертикальний розріз зв'язаний, по-перше, із пристроєм держави: є воно простим (унітарним) чи складним (федеративним); і, по-друге, із правовою силою самих норм (конституція, закони, інші законодавчі акти, підзаконні акти) [ 11. c. 163].

Система права і система законодавства - тісно взаємозалежні самостійні категорії, що представляють два аспекти однієї і тієї ж сутності - права. Вони співвідносяться між собою, як форма і зміст. Система права, по його змісту – це внутрішня структура права, що відповідає характеру регульованих їм суспільних відносин. Система законодавства - зовнішня форма права, що виражає будівлю його джерел, тобто систему нормативно-правових актів. Право не існує поза законодавством, а законодавство в широкому його розумінні і є право.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?