Курсова робота «Поняття, ознаки, види та склад правомірної поведінки», 2002 рік

З предмету Право · додано 07.02.2009 11:16 · від Denya · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 4 Розділ 1. Поняття, ознаки та структура правової поведінки 9 1.1. Поняття правової поведінки 9 1.2. Ознаки правової поведінки 11 1.3. Правовий вчинок як елемент правової поведінки 12 Розділ 2. Поняття, ознаки, види та склад правомірної поведінки 14 2.1. Поняття і ознаки правомірної поведінки 14 2.2. Види та склад правомірної поведінки 16 2.3. Причини нестабільності правомірної поведінки в Україні 22 2.4. Зловживання правом 24 Розділ 3. Поняття, ознаки та види правопорушень 27 Висновки 30 Використані джерела 34

Висновок

Отже, можна зробити висновок, ще раз наголосивши на тому, що дана тема, яка стосується правомірної поведінки людини, є дуже актуальною в теперішній час. В час, коли під впливом багатьох факторів, як зовнішніх, так і внутрішніх, спостерігається різке збільшення правопорушень, злочинів, особливо неповнолітніми, статистичні дані просто жахають своїми показниками. І найбільше лякає той факт, що злочинність продовжує зростати. Величезних масштабів не тільки в нашій державі, а й в інших країнах, набув наркобізнес, незаконна торгівля зброєю і т.д. Ми вже перестали дивуватися сумам грошей, які перебувають в просторі "тіньової" економіки, кількості невинних громадян, що постраждали внаслідок грубих злочинних діянь, числу неповнолітніх, котрі перебувають на обліку в наркологічних кабінетах, в органах внутрішніх справ за споєння тих чи інших правопорушень [ 5. c. 255].

Як відомо, усі правопорушення спрямовані проти вимог чинного законодавства чи природних прав людини, які ще не закріплені в законодавстві. Вони можуть виявитися в активних фізичних діях правопорушника, наприклад, порушення правил дорожнього руху, хуліганстві тощо. В окремих випадках правопорушення вчиняються в результаті бездіяльності, коли на суб'єкта покладаються юридичні обов'язки, передбачені законом чи договором, а він не виконує їх в результаті чого наноситься шкода або створюються соціальна небезпека; Наприклад, на охоронника покладається обов'язок охороняти матеріальні цінності, а він не виконав своїх обов'язків і трапилось розкрадання майна.

Необхідно наголосити, що тривалий час в нашій науці і практиці головна увага приділялась вивченню тільки протиправної поведінки. Це пов'язано із вивченням причин і умов правопорушень і злочинності. Разом з тим, не менш важливим питанням є аналіз і вивчення правомірної поведінки особи.

Проаналізувавши все викладене в даній курсовій роботі в світлі проблематичності, я зробила висновок, що економічна нестабільність на цьому перехідному етапі розвитку ринкового простору, колізії та прогалини, що містить наше недосконале законодавство і до цього всього низька правова культура і правоосвіченість населення є чи не найголовнішими причинами виникнення правопорушень різного роду: кримінальних, цивільних, трудових, адміністративних. На мій погляд потрібно докорінно змінити і по-новому подивитися на систему заходів, направлених на правову освіченість наших громадян.

Я пропоную в усіх учбових закладах, починаючи з шкіл, ввести в програму вивчення таких важливих юридичних дисциплін, які б вели до підвищення правового культурного рівня кожного громадянина і підвищення позначки правосвідомості всього суспільства. Здійснюючи правомірну поведінку, суб'єкт вступає у сферу дії права і виявляє свій вибір між різними варіантами вчинків (правових і не правових). Вибір правового варіанта забезпечує йому низку переваг: інші суб'єкти зобов'язані сприяти його діям або не втручатися у них; у випадку невиконання ними своїх обов'язків держава в правовій формі примусу забезпечує відновлення порушеного права і виконання зобов'язаним суб'єктом відповідних обов'язків. Відтак, правомірна поведінка як юридичний факт тягне за собою не просто виникнення правовідносин, а певну дію засобів правового регулювання, спрямовану на гарантування, захист і охорону правової форми реалізації інтересів суб'єкта і суспільства. Ця дія права, і держави є лише одним із засобів їх реакції на правомірну поведінку.

До інших слід віднести пряме заохочення з боку держави правомірних вчинків. Це стосується як використання суб'єктивних прав, так і виконання обов'язків. Здійснення ж правопорушень тягне за собою юридичну відповідальність у вигляді застосування заходів державного примусу каральної спрямованості, понесений ними втрат особистого, організаційного чи матеріального характеру. У результаті правопорушень виникають охоронні правовідносини, за яких держава має право вживати карні та відновлюючі заходи до правопорушників. Останні зобов'язані нести визначені втрати та відшкодувати потерпілому понесені ним збитки. Юридично нейтральна поведінка не являється правовою, тому що правова поведінка є формою виявлення особистої свобди. Правовій поведінці характерні такі ознаки, як наявність соціальної, соціально корисної (правомірна поведінка) або як соціально - шкідливої (правопорушення) поведінки, що виявляється в суспільних відносинах під час соціального розвитку. Має внутрішньо виражений характер, такий як дії чи бездіяльность. Ще правова поведінка має визнано-вольовий характер, регулюється правовими нормами, які прямо описують ознаки правових проступків, або ж переглядають будь які міри моделювання правової поведінки. Також має властивості викладати юридичні наслідки, які зв’язані з реалізаціею суб’єктом своїх інтересів, досягненням особистих цілей, задоволенням потреб суб’єкта.

Реакція держави на результати правової поведінки відображається в стимулюванні, охороні соціально важливих дій, застосування юридичної відповідальності за соціально шкідливі дії чи бездіяльність. Будь-яка держава для того, щоб на світовій арені визначалась, як правова, демократична, з високим економічним становищем і рівнем розвитку, повинна спочатку забезпечити такий правовий порядок, щоб дотримувались всі норми законів у всіх сферах суспільних відносин. Виконуючи всі приписи законів суб'єкти тим самим забезпечують стан законності в державі, який полягає в точному і неухильному дотриманні правових норм та інших нормативно-правових актів всіма посадовими особами і громадянами; точному і повному закріпленні правового статусу прав і обов'язків всіх учасників правовідносин; наявності добре продуманої системи правових законів і підзаконних нормативно-правових актів. Законність тісно пов'язана з правопорядком, який являє собою систему правовідносин, яка складається в результаті режиму законності правових принципів, системи права і законодавства всіма суб'єктами суспільних відносин і характеризується станом правопорушень і злочинності в суспільстві. Рівень законності і правопорядку в суспільстві визначається способом реалізації громадянами своєї поведінки. Реалізуючи свої права протиправно чи правомірно, громадяни цим самим визначають і впливають на державу в цілому, на її авторитет

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?