Реферат «Експортний потенціал України», 2008 рік

З предмету ЗЕД · додано 05.02.2009 13:55 · від Ірина · Додати в закладки
8 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 1. Соціально-економічне становище України 1.1. Рівень ВВП 1.2. Динаміка розвитку промисловості 1.3. Обсяг сільськогосподарського виробництва 1.4. Фінансова система України 2.Загальна характеристика експорту України 2.1. Структура експорту українських товарів 2.2. Структура експорту послуг 2.3. Проблеми реалізації експортного потенціалу України 3.Місце України у світовій торгівлі 3.1. Основні тенденції у сфері зовнішньої торгівлі 3.2. Експортна політика України 3.3. Торгові відношення з країнами ЄС Висновки Список використаної літератури

Висновок

Сучасні пріоритети зовнішньої політики України пройшли довгий процес формування у доволі складних міжнародних умовах, коли наша держава на зорі незалежності була змушена доводити свою здатність бути гідним гравцем на міжнародній арені, завойовувати авторитет в міжнародних організаціях, захищати власні інтереси у зовнішньополітичній сфері.

Аналізуючи зовнішньоекономічну діяльність України, можемо сказати, приріст обсягів взаємної торгівлі відбувається не за рахунок українського експорту, а, навпаки, за рахунок європейського імпорту. Очевидною є невідповідність між політичними деклараціями про європейський вектор інтеграції України, з одного боку, та реальною практикою розвитку зовнішньої торгівлі України - з іншого боку.

Основні причини такого становища можуть бути охарактеризовані наступним чином.

По-перше, Україна виступає переважно як експортер продукції чорної металургії та інших товарів з невисоким рівнем доданої вартості, є малопомітною на ринках високотехнологічних товарів. Це робить її малоперспективним партнером для регіональної інтеграції як на Заході, так і на Сході. Адже саме високотехнологічні галузі та технічно складні виробництва, здатні оперувати в режимі міжнародної кооперації, є основними сферами інтеграції в сучасній світовій економіці.

Крім того, з історії ЄС відомо, що саме вугільна та металургійна галузі (Європейське об'єднання вугілля і сталі), атомна енергетика (Євроатом), а згодом єдина аграрна політика - тобто сфери, що посідають вагомі позиції і в економіці України - були тим фундаментом, на якому утворилося інтеграційне об'єднання західноєвропейських країн. Ці галузі стали пріоритетними з точки зору спільного міжнародного регулювання саме тому, що в них зосереджувались найбільші проблеми для країн - членів. Сьогодні входження в ці наднаціонально регульовані сектори нових конкурентів може, за певних умов, мати негативні наслідки для рівноваги на єдиному ринку ЄС.

По-друге, в Україні високий рівень монополізації багатьох ринків парадоксальним чином поєднується з відсутністю потужних транснаціональних компаній (ТНК), що реалізують глобальні стратегії маркетингу та інвестицій за кордоном. Але давно відомо,що саме ТНК є основними носіями (суб'єктами) міжнародних інтеграційних процесів. Жодні урядові наміри (декларації, стратегії, програми) не можуть компенсувати відсутність основного механізму інтеграції, пов'язаного з діяльністю ТНК.

Українські компанії за своїм фінансовим та організаційним потенціалом конкурентоспроможності сьогодні на порядок поступаються провідним європейським ТНК. І це не може не обмежувати присутність України на ринку ЄС.

По-третє, загальні інституціональні умови зовнішньої економічної діяльності в Україні характеризуються суперечливістю, нестабільністю та низьким рівнем придатності до реалізації масштабних і технічно складних проектів міжнародного співробітництва. За цих умов, чим більш складним є об'єкт торгівлі, тим більші проблеми мають експортери. Можливо тому, експорт сировини є найпростішим виходом. Однак, експорт сировини або напівфабрикатів значно меншою мірою вимагає створення розвинутих міжнародних органів регулювання, а отже - активно не породжує зв'язків інтеграційного типу.

Таким чином, проголошуючи пріоритет інтеграції України в структури ЄС, треба чітко розуміти, які саме галузі і виробництва національної економіки стануть носіями європейського вектору розвитку. На даний момент у торгових відносинах Україна - ЄС працює система, яка погіршує положення наших товаровиробників на ринках ЄС: відкрито ряд антидемпінгових розслідувань, збільшено митні платежі на нашу продукцію.

ЄС вважає, що передумовою закріплення України в економічному просторі Європи є успішне завершення внутрішніх реформ, що тривають нині в державі. Це дозволить Україні повністю скористатися усіма вигодами розширення ЄС, визначеними у Повідомленні Європейської Комісії щодо Європейської політики сусідства (ЄПС). Євросоюз також підтримує зусилля України, спрямовані на її вступ до Світової організації торгівлі (СОТ) у найстисліші та комерційно вірогідні строки.

Просування України в напрямку СОТ сприятиме зменшенню втрат від антидемпінгових розслідувань та послабить тарифні бар’єри для експорту вітчизняної продукції на зовнішніх ринках, що збільшить обсяги експорту.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 8 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення