Реферат «Амортизація: економічна сутність, методи нарахування», 2006 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 05.02.2009 12:05 · від Юлія · Додати в закладки
8 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 1. Економічна сутність амортизації 2. Методи нарахування амортизації Висновок Література

Висновок

Для відбудови вітчизняної економіки першочерговим завданням є відновлення основних виробничих фондів підприємств, які перебувають у жахливому стані через фізичний та моральний знос.
Одним з основних власних джерел відтворення є амортизація.
Відповідно до положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби" під амортизацією розуміють систематичний розподіл вартості, яка амортизується, необоротних активів протягом строку їх корисного використання (експлуатації).
Процес нарахування амортизаційних відрахування законодавчо врегульований. Але метод амортизації обирається підприємством самостійно з урахуванням очікуваного способу одержання економічних вигод від його використання й переглядається у разі зміни очікуваного способу одержання економічних вигод від його використання.
Для відшкодування вартості зношеної частини основних фондів кожне підприємство справляє амортизаційні відрахунки, тобто певних сум грошей відповідно до розмірів фізичного спрацювання і техніко-економічного старіння. Ці відрахування включають до собівартості продукції, реалізують при продажу товарів, а потім накопичують у спеціальному амортизаційному фонді, що слугує відновленню основних фондів.
Амортизація об’єкта основних засобів (фондів) нараховується щомісячно, виходячи з нового строку корисного використання, починаючи з місяця наступного за місяцем зміни строку корисного використання.
Застосовуються нові методи нарахування амортизаційних відрахувань:
- прямолінійний;
- зменшення залишкової вартості;
- прискореного зменшення залишкової вартості;
- кумулятивний;
- виробничий.
Внутрішні (власні) кошти такі як амортизація та прибуток мають певні позитивні сторони, а саме:
- простота та швидкість залучення;
- висока віддача за критерієм норми прибутковості інвестиційного капіталу (непотрібно виплачувати відсотки та дивіденди);
- суттєве зниження ризику неплатоспроможності та банкрутства підприємства при їх використанні;
- повне збереження управління в руках засновника підприємства.
В той же час, обсяг таких джерел у підприємства обмежений, крім того, відсутній зовнішній контроль за їх ефективним використанням.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 8 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення