Курсова робота «Ефективне управління персоналом на промисловому підприємстві», 2007 рік

З предмету Економіка праці · додано 04.02.2009 15:29 · від Костянтин · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1: Теоретична частина 1.1. Процеси управління персоналом та їх еволюція 1.2. Методи та стилі управління персоналом 1.3. Організація управління персоналом на підприємствах Розділ 2: Розрахункова частина 2.1. Структура працюючих на підприємстві. 2.2. Динаміка руху робочої сили 2.3. Аналіз витрат на оплату праці Розділ 3: Шляхи підвищення ефективності управління персоналом, які використовуються на ТОВ «БудМакс». Висновки Використана література

Висновок

Хмельницька філія ТОВ «БудМакс» створено у 2004 році, як вісімнадцятий філіал на території України. На даний час на території України функціонує 21 філіал. Основна діяльність підприємства – продаж та доставка будівельних матеріалів, як фізичним так і юридичним особам.

На даний час на підприємстві працює близько 60 працівників.

Форма власності – приватна.

Організаційна структура управління наведена в таблиці 3.1 (додатки рис. 3.1)

З наведеної нижче таблиці ми бачимо, що:

- Усі філіали (директори філіалів) підпорядковуються центральному офісу.

- заступники директора з адміністративних питань, по менеджменту та головний бухгалтер підпорядковуються директору філіалу.

- господарчий відділ, транспортний відділ та завідуючий складом підпорядковуються заступнику директора з адміністративних питань.

- комірники та вантажники перебувають в підпорядкуванні завідуючого складом

- заступнику директора по менеджменту підпорядковуються менеджера з активних та пасивних продаж.

- головний бухгалтер має в своєму підпорядкуванні касирів та товарознавців.

Провівши аналіз структури працюючих на підприємстві, динаміку руху робочої сили та аналіз витрат на оплату праці я дійшов висновку, що управління персоналом на ХФ ТОВ «БудМакс» та на підприємстві в цілому є досить успішним. Про це свідчить той факт, що в 2006 році хоча кількість працюючих в ХФ ТОВ «БудМакс» й зменшилась на 6 чоловік (11,32%), загальний фонд заробітної плати працівників зріс на 2463 тис. грн. (12%).

Сучасна кадрова політика підприємства (тобто ефективне управління персоналом), має бути спрямована на ринкові умови господарювання. Головна її мета полягає в забезпеченні нині і в майбутньому кожного робочого місця, кожної посади персоналом відповідних професій та спеціальностей і належної кваліфікації.

Досягнення кінцевої мети кадрової політики суб'єктом господарювання має передбачати виконання таких основних функцій:

1.розробка і корекція стратегії формування та використання трудового потенціалу відповідно до змін в умовах господарювання;

2.набір і формування необхідних категорій персоналу (відбір, професійна орієнтація, наймання, адаптація);

3.підготовка персоналу до відповідної професійної діяльності (виробничо-технічне учнівство, загальна професійна підготовка, підвищення кваліфікації, просування на службі);

4.оцінка персоналу (контроль відповідності персоналу конкретним потребам виробництва чи іншої сфери діяльності, аналіз ділових якостей працівників, висунення на певну посаду, службове переміщення);

5.мотивація дотримання належного режиму трудової діяльності та високої продуктивності праці;

6.постійний моніторинг безпеки праці (виробничо-господарської діяльності);

7.забезпечення соціальної захищеності персоналу підприємства (фірми, корпорації);

8.реалізація постійних контактів між керівництвом (керівниками всіх рівнів) і представниками трудових колективів.

Ці та деякі інші функції реалізуються службами персоналу (відділами кадрів) у тісній співпраці як з генеральною дирекцією (наприклад питання загальної стратегії або висування на посади), так і з відповідними структурними підрозділами підприємства, які так чи інакше беруть участь у розробці та реалізації кадрової політики.

Результативність (ефективність) господарювання управління: на підприємстві великою (якщо не вирішальною) мірою залежить від якості чинної системи управління персоналом. Під системою управління розуміють багатовекторну діяльність відповідних відділів служб підприємства, галузевих органів та органів центральної виконавчої влади; вона охоплює низку функціональних підсистем.

Практичне застосування належної системи управління персоналом має спиратись на сучасну концепцію та відповідну, стратегію менеджменту. Одним з важливих етапів реалізації вибраної системи управління персоналом є практичне здійснення набору необхідних фірмі категорій працівників.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення