Курсова робота «Облік розрахунків з постачальниками та покупцями», 2003 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 02.02.2009 23:15 · від Наталья · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Економічна сутність розрахунків з постачальниками та покупцями, особливості їх формування в умовах ринкової економіки. Розділ 2. Облік розрахунків з постачальниками та покупцями. 2.1. Первинний облік розрахунків з постачальниками та покупцями 2.2. Особливості обліку розрахунків з постачальниками та покупцями з використанням інформаційної системи Висновки Література

Висновок

Велике значення має формування повної і достовірної облікової інформації про наявність, рух і оцінку грошових коштів та розрахунків на підприємстві молочної промисловості, а також про дебіторську заборгованість та зобов’язання підприємства.

Для нормального функціонування всіх ланок народного господарства необхідно, щоб підприємці, приймаючи рішення, мали достовірну інформацію про фінансове становище підприємства, зокрема, про стан дебіторської та кредиторської заборгованості, про законність і підтверджування господарських операцій, внаслідок яких вона виникла.

Раціональна організація контролю за станом розрахунків з фізичними та юридичними особами сприяє укріпленню договірної та розрахункової дисципліни, виконанню зобовязань по поставці продукції в зазначеному асортименті та якості, підвищенню відповідальності за дотримання платіжної дисципліни, скороченню дебіторської та кредиторської заборгованності, до активного проведення заходів щодо стягнення заборгованості з неплатників через арбітраж, прискоренню оборотності оборотних коштів, покращенню фінансового стану підприємства.

Дебіторська заборгованість істотно погіршує фінансовий стан підприємства, вона є іммобілізацією грошових коштів, відверненням їх з господарського обороту, що приводить до зниження темпів виробництва і результативних показників діяльності підприємства, прострочена дебіторська заборгованість, по якій закінчився термін позовної давності, підлягає віднесенню на збитки підприємства.

Кредиторська заборгованість, хоч і є тимчасовим залученням позикових коштів, в результаті негативно впливає на результат підприємств, наявність кредиторської заборгованості говорить про неплатоспроможність підприємства і підриває авторитет підприємства у покупців і замовників. Кредиторська заборгованість з минулим терміном позовної давності підлягає віднесенню до бюджету, остаточно вилучається з господарської діяльності підприємств-виробників.

Спад виробництва у країні за останні роки був зумовлений : недооцінкою ролі і значення продовольчого комплексу, зокрема харчової промисловості, в економічній політиці держави, в структурі її народного господарства, агропромислового та промислового комплексів; скороченням ресурсів сільськогосподарської сировини для виробництва продуктів харчування; ліквідацією системи оптової торгівлі продовольством ; зниженням купівельної спроможності населення ; недосконалістю цінової, податкової та кредитної політики ; відсталістю матеріально-технічної бази підприємств ; послабленням державного впливу на розвиток виробництва і споживання продовольства; відсутністю чіткої організаційної структури управління харчовою промисловістю як провідною багатогалузевою виробничо-економічною системою.

Для припинення подальшого спаду виробництва і споживання продуктів харчування, забезпечення їх стабілізації і подальшого значного зростання на основі ефективного використання значного природного ресурсного потенціалу необхідно в державній економіці, політиці визнати пріоритетне значення прискореного розвитку промисловості. В зв'язку з цим необхідно внести суттєві зміни у державну інвестиційну політику, яка у найближчі 5-8 років має бути спрямована на створення розвинутої матеріально-технічної бази підприємств основних галузей харчової промисловості, щоб за своїм технологічним рівнем вона відповідала новітнім світовим досягненням науки, техніки і передового досвід у виробництві продовольства.

Головним завданням розвитку промисловості в період формування ринкових відносин має бути широке залучення наукового потенціалу до реалізації у виробництві новітніх технологій, докорінного зниження витрат на їх виробництво, підвищення ефективності виробництва і якості продукції шляхом всебічного впровадження і використання ринкових методів і підйом управління.

Розрахунки – рушійна сила будь-якого виробництва. Щоб управління виробництвом було ефективним потрібно спиратись на дані бухгалтерського обліку господарських операцій, які мають забезпечити інформацію про стан виробничих запасів для діяльності, обсяг реалізації та ін.; на дані аудиту товарно-матеріальних запасів, як спосіб перевірки даних бухгалтерського обліку; та економічний аналіз, як спосіб отримати дані про ефективність тих чи інших операцій. Всім цим обумовлена актуальність обраної теми.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення