Курсова робота «Проблеми розвитку фондового ринку України та роль банків у процесі його становлення», 2007 рік

З предмету Банківська справа · додано 02.02.2009 19:43 · від Соня · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Теоретичні основи формування і розвитку фондового ринку україни 1.1. Передумови створення фондового ринку та ринку цінних паперів 1.2. Основні етапи розвитку сучасного фондового ринку та ринку цінних паперів 1.3. Характеристика інститутів і суб’єктів фондового ринку 1.4. Проблеми та перспективи розвитку фондового ринку України Розділ 2. Роль комерційних банків у розбудові Фондового ринку україни 2.1. Роль і місце банківської системи на фінансовому ринку 2.2. Комерційні банки у розвитку фондового ринку: висновки та пропозиції Розділ 3. Дослідження ефективності фондового ринку україни 3.1. Методи дослідження ступеня ефективності фондового ринку України 3.2. Інформаційна ефективність ринку Висновки Список використаних джерел Додатки

Висновок

Проведені в роботі дослідження дозволяють зробити наступні висновки.

Фондовий ринок або ринок цінних паперів є структурною частиною загального ринку, одним з найкращих інструментів регулювання ринкової економіки. Незважаючи на те, що ринок цінних паперів є доволі небезпечним для економіки його наявність та правильне, збалансоване функціонування в країні є нагальною потребою і однією з важливих запорук нормального розвитку. Цінні папери, що обертаються на ринку мають надзвичайно широкий діапазон властивостей, форм та призначень. Та скориговані відповідними державними та недержавними органами відносини купівлі-продажу цінних паперів на фондовому ринку дає можливість залучати у сферу виробництва тимчасово вільні кошти у надзвичайно великих обсягах та саме у потрібний час.

В перехідний період економіки в Україні розвиток ринку цінних паперів має неабияке значення. Його нормальне, ефективне функціонування може дати поштовх для прискореного розвитку галузей народного господарства. Звичайно, для цього мають бути прикладені чималі зусилля перш за все з боку державної влади всіх рівнів. Повинна бути розроблена діюча програма розвитку фондового ринку, створені сприятливі для пожвавлення фондової торгівлі умови, усунені всі перешкоди на шляху удосконалення ринкової системи країни. І все це аж ніяк не може бути невирішуваною проблемою.

Ринок цінних паперів є важливим сектором фінансового ринку і ринкової економіки в цілому. Цінний папір виступає специфічним товаром, який вільно обертається на біржовому та позабіржовому ринку між фізичними та юридичними особами, але їх випуск здійснюється лише підприємствами та організаціями (в т.ч. і державними) при майновому забезпеченні емісії з метою залучення тимчасово вільних коштів інвесторів.

Попит на цінні папери визначається оптимальним поєднанням їх надійності та прибутковості, тобто залежить від умов випуску та результатів фінансово-господарської діяльності емітентів.

Потребують більш широкого впровадження на ринок такі цінні папери, як облігації та казначейські зобов’язання. Відсутність законодавчої бази стримує появу на ринку житлових чеків та земельних бонів.

Розвиток біржової торгівлі гальмується відсутністю акцій стратегічних підприємств, які не задовольняють мінімально необхідним умовам офіційного котирування.

Фондовий ринок вимагає розробки такого інструментарію аналізу, який на підставі існуючих чи нових індексів відображав динаміку та кон’юнктуру українського РЦП.

Захист економічних прав рядових інвесторів можуть здійснювати лише фінансові посередники та професійні учасники РЦП. Вони мають кваліфікованих фахівців і значні пакети акцій, які дають можливість реально впливати на прийняття рішень загальними зборами акціонерів.

Необхідно суттєво вдосконалити законодавство, яке регламентує діяльність закритих акціонерних товариств.

Необхідно здійснювати постійний аналіз законів України та інших нормативно-правових актів з питань діяльності ФР за участю всіх зацікавлених сторін (державних органів і учасників РЦП) з метою підготовки узгоджених пропозицій щодо внесення відповідних змін.

Необхідним є проведення національного форуму з питань становлення та розвитку ФР за участю представників вищих органів державної влади.

Необхідно розробити широкомасштабну освітню програму для молоді та рядових інвесторів з питань функціонування фондового ринку.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали