Реферат «Операції банків на ринку цінних паперів», 2008 рік

З предмету Банківська справа · додано 02.02.2009 19:40 · від Соня · Додати в закладки
8 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Загальна характеристика діяльності банків на ринку цінних паперів Поняття й основи класифікації банківських операцій з цінними паперами Характеристика операцій банків Висновки Список використаних джерел 20

Висновок

Фондовий ринок або ринок цінних паперів є структурною частиною загального ринку, одним з найкращих інструментів регулювання ринкової економіки. Незважаючи на те, що ринок цінних паперів є доволі небезпечним для економіки його наявність та правильне, збалансоване функціонування в країні є нагальною потребою і однією з важливих запорук нормального розвитку. Цінні папери, що обертаються на ринку мають надзвичайно широкий діапазон властивостей, форм та призначень. Та скориговані відповідними державними та недержавними органами відносини купівлі-продажу цінних паперів на фондовому ринку дає можливість залучати у сферу виробництва тимчасово вільні кошти у надзвичайно великих обсягах та саме у потрібний час.

В перехідний період економіки в Україні розвиток ринку цінних паперів має неабияке значення. Його нормальне, ефективне функціонування може дати поштовх для прискореного розвитку галузей народного господарства. Звичайно, для цього мають бути прикладені чималі зусилля перш за все з боку державної влади всіх рівнів. Повинна бути розроблена діюча програма розвитку фондового ринку, створені сприятливі для пожвавлення фондової торгівлі умови, усунені всі перешкоди на шляху удосконалення ринкової системи країни. І все це аж ніяк не може бути невирішуваною проблемою.

Ринок цінних паперів є важливим сектором фінансового ринку і ринкової економіки в цілому. Цінний папір виступає специфічним товаром, який вільно обертається на біржовому та позабіржовому ринку між фізичними та юридичними особами, але їх випуск здійснюється лише підприємствами та організаціями (в т.ч. і державними) при майновому забезпеченні емісії з метою залучення тимчасово вільних коштів інвесторів.

Попит на цінні папери визначається оптимальним поєднанням їх надійності та прибутковості, тобто залежить від умов випуску та результатів фінансово-господарської діяльності емітентів.

Потребують більш широкого впровадження на ринок такі цінні папери, як облігації та казначейські зобов’язання. Відсутність законодавчої бази стримує появу на ринку житлових чеків та земельних бонів.

Розвиток біржової торгівлі гальмується відсутністю акцій стратегічних підприємств, які не задовольняють мінімально необхідним умовам офіційного котирування.

Фондовий ринок вимагає розробки такого інструментарію аналізу, який на підставі існуючих чи нових індексів відображав динаміку та кон’юнктуру українського РЦП.

Захист економічних прав рядових інвесторів можуть здійснювати лише фінансові посередники та професійні учасники РЦП. Вони мають кваліфікованих фахівців і значні пакети акцій, які дають можливість реально впливати на прийняття рішень загальними зборами акціонерів.

Необхідно суттєво вдосконалити законодавство, яке регламентує діяльність закритих акціонерних товариств.

Необхідно здійснювати постійний аналіз законів України та інших нормативно-правових актів з питань діяльності ФР за участю всіх зацікавлених сторін (державних органів і учасників РЦП) з метою підготовки узгоджених пропозицій щодо внесення відповідних змін.

Необхідно розробити широкомасштабну освітню програму для молоді та рядових інвесторів з питань функціонування фондового ринку.

Головними тенденціями на міжнародних фондових ринках, що визначатимуть дальший розвиток фондового ринку України, є:

– глобалізація світового ринку капіталу, створення глобальних торговельних та розрахунково-клірингових систем для обслуговування міжнародних ринків капіталу;

– інституціоналізація або зростання ролі інституційних інвесторів (інститутів спільного існування, недержавних пенсійних фондів, страхових компаній) у здійсненні фінансових інвестицій;

– інтернаціоналізація та регіоналізація регулювання фондових ринків;

– дерегуляція фінансових ринків як засіб протидії їх переміщення в оффшорні зони.

Головною метою функціонування та розвитку фондового ринку в Україні повинно стати залучення інвестиційнх ресурсів для спрямування їх на відновлення та забезпечення дальшого зростання виробництва.

Ліквідний, надійний та прозорий фондовий ринок має забезпечити реалізацію національних інтересів України, сприяти зміцненню економічного суверенітету шляхом:

– сприяння знаходження інвестицій у реальний сектор економіки;

– створення ефективної системи захисту прав і інтересів інвесторів, як вітчизняних, так і іноземних;

– створення сприятливих умов для розвитку інститутів спільного інвестування, в тому числі недержавних пенсійних фондів;

– розбудови сучасної надійної системи виконання угод з цінним паперами та обліку права власності на цінні папери;

– розбудови ефективної системи організованої торгівлі, яка має визначати ринкову вартість цінних паперів вітчизняних емітентів;

– концентрації і централізації торгівлі корпоративними цінними паперами українських емітентів на організованому ринку на засадах конструктивної конкуренції та інновацій;

– створення умов для підвищення конкурентоспроможності фондового ринку України з дальшою цивілізованою його інтеграцією в міжнародні ринки капіталу;

– гармонізації політики держави на фондовому ринку з грошово-кредитною, валютною і бюджетно-податковою політикою з метою розвитку фондового ринку України.

Удосконалення системи регулювання ринку цінних паперів в Україні потребує:

– визначення пріоритетів державної політики на фондовому ринку та розроблення заходів щодо його дальшого розвитку;

– забезпечення єдиного підходу до регулювання діяльності на фондовому ринку як банківських, так і небанківських фінансових установ;

– розширення повноважень Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо регулювання діяльності небанківских фінансових установ;

– підвищення вимог до ліцензування професійних учасників фондового ринку;

– розроблення програм оперативних дій щодо регулювання фондового ринку в разі фінансової кризи;

– створення системи контролю та торгівлею цінними паперами за участю квафілійованих осіб;

– розроблення та запровадження ефективної системи обміну інформацією між державними органами, що здійснюють регулювання і контроль на фондовому ринку;

– створення єдиної бази даних про акціонерні товариства.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 8 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення