Курсова робота «Вплив зовнішніх і внутрішніх інвестицій на ефективність діяльності підприємства», 2007 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 02.02.2009 18:15 · від Ирина · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 4 Розділ 1. Теоретико – методологічні основи формування ефективної інвестиційної діяльності підприємства 6 1.1. Поняття інвестицій та основні принципи інвестиційної політики 6 1.2. Економічний зміст, мета та завдання інвестиційної діяльності 13 1.3. Чинники та показники впливу зовнішніх і внутрішніх інвестицій на ефективну діяльність підприємства 23 Розділ 2. Покращення інвестиційного клімату– пріоритетне завдання державного управління 28 Висновки 42 Список використаних джерел 44

Висновок

Діяльність будь-якої фірми, так чи інакше, пов'язана з вкладенням ресурсів у різні види активів, придбання яких необхідно для здійснення основної діяльності цієї фірми. Але для збільшення ефективності фірма також може вкладати тимчасово вільні ресурси в різні види активів, що приносять прибуток, але не беруть участь в основній діяльності. Така діяльність фірми називається інвестиційною, а управління такою діяльністю – інвестиційним менеджментом фірми.

Процес інвестування відіграє важливу роль в економіці будь-якої країни. Інвестування в значній мірі визначає економічний ріст держави, зайнятість населення і складає істотний елемент бази, на якій ґрунтується економічний розвиток суспільства. Тому проблема, зв'язана з ефективним здійсненням інвестування заслуговує на серйозну увагу, особливо в даний час – час укрупнення суб'єктів ринкових відносин і переділу власності.

Інвестиційна діяльність будь-якої фірми (підприємства) являє собою тривалий процес і тому повинна здійснюватись з урахуванням певної перспективної спрямованості.

Визначення галузевої спрямованості інвестиційної діяльності є найбільш складним завданням розробки інвестиційної планів. Воно вимагає поетапного підходу до прогнозування інвестиційної діяльності у зв’язку з покращенням ефективності підприємницької діяльності.

На сучасному етапі економічна система України, яка гостро відчуває дефіцит фінансових ресурсів, потребує чималих фінансових і матеріальних надходжень. Перші можуть використовуватися у вигляді капіталовкладень, інвестицій, які нині розглядається як джерела виходу з економічної кризи та стабілізації економіки України загалом. Разом з тим, вони здатні принести ще вагому віддачу, якщо будуть напрямлені у пріоритетні галузі і виробництва власного народного господарства. А всі ці положення має забезпечувати інвестиційна політика України.

Сучасна Україна формує належну базу для залучення капіталів з-за кордону. Найістотнішою перешкодою для діяльності іноземних інвесторів в Україні є недосконалість відповідного законодавства. На сьогоднішній день не запропоновано жодного законодавчого акта, який би був достатньо відпрацьованим, універсальним. Водночас одним із головних факторів, що стримують формування сприятливого економічного середовища для залучення прямих іноземних інвестицій, повільність процесів приватизації. Важливо спростити систему реєстрації підприємств, скоротити перелік ліцензованих видів діяльності, оскільки це саме ті бар’єри, що заважають появі нового сектора економіки.

Залученню прямих іноземних інвестицій перешкоджають нерозвиненість комунікаційних засобів, незабезпеченість повною, надійною нормативно-правовою та комерційною інформацією. Залученню прямих іноземних інвестицій сприяє процес формування інституціонального середовища. Україна, з одного боку, поступово включається до дій міжнародних економічних структур, а з іншого – досить інтенсивно розвиває внутрішні ринкові організаційні структури та інститути.

Сформовані та діють нові інститути, що регулюють або забезпечують зовнішньоекономічну діяльність: Міністерство зовнішньоекономічних зв’язків і торгівлі, Митний комітет, Державний експортно-імпортний банк, відповідні служби в інших відомствах. Велику роботу щодо залучення прямих іноземних інвестицій виконують в Україні державна інвестиційно-кредитна компанія (Держінвест) і Торгово-промислова палата.

Нині Україна є інвестиційно непривабливою,а отже, і зменшується ефективність роботи підприємств. Такий висновок підтверджується результатами різних експертних оцінок. Безсумнівно, майбутнє за тими, хто візьме участь у процесі виробництва, в акціонуванні та приватизації українських промислових підприємств.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення