Дипломна робота «Політична освіта в США», 2006 рік

З предмету Політика, політологія · додано 02.02.2009 10:02 · від Левченко І.Ю. · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Основні тенденції освіти в США 11 1.1. Науково-методологічна розробка даного питання 11 1.2. Система освіти в США: минуле і сучасність 14 1.3. Менталітет американського суспільства й гуманістична парадигма освіти 22 1.4. Організація управління освітою в США 39 Розділ 2. Політична освіта в США 57 2.1. Основи політичної освіти в США 57 2.2. Проблеми і завдання політичної освіти в США 62 Висновки 89 Список використаної літератури 91

Висновок

Політична освіта є важливою суспільною справою, від успішності якої залежить стабільність політичної системи, доцільність рішень, що ухвалюються, ефективність громадських програм і урядового керівництва. Адже демократія – це не просто „правління народу”, а компетентна, зацікавлена і відповідальна участь людей і громад в ухваленні суспільних рішень та розв’язанні суспільних проблем. Сучасна демократія встановлюється й існує не лише зусиллями урядів та політиків, а й завдяки зацікавленню у ній громадян, їхній політичній культурі, сформованій у тому числі й засобами політичної освіти.

1. Безумовно, політична культура і політична освіта нерозривно пов’язані між собою, і характер політичної культури значною мірою визначає можливості й реалізацію політичної освіти у суспільстві. Демократична політична культура, що притаманна демократичним державам, підкріплюється відповідно різноманітною плюралістичною політичною освітою, в якій держава грає роль не стільки розпорядника, скільки координатора і „арбітра” у вирішенні спірних питань. Відповідно у недемократичних суспільствах політична освіта перетворюється на індоктринацію – нав’язування системи поглядів, цінностей і ставлень правлячої верхівки, або профанацію – зведення політичної освіти до передачі примітивних знань для полегшення маніпулювання громадською думкою.

2. Важливо відзначити також, що в демократичних суспільствах основна увага в політичній освіті приділяється дорослому населенню, тоді як для дітей та молоді пропонується значно ширша і загальніша система знань і умінь, назва якій – „громадянська освіта”. Це стає очевидним, коли поглянути на методи і зміст політичної освіти: поряд з передачею фундаментальних знань про суспільство і політику, правовим навчанням і освітою виборців політична освіта пропонує її учасникам широкий спектр заходів, спрямованих на осягнення суспільно-політичної реальності. Про це свідчать програми діяльності осередків політичної освіти ФРН, США, Канади та інших демократичних країн, оскільки в них значне місце займають семінари, організовані на місцевому рівні для обговорення нагальних загальнодержавних і місцевих суспільних проблем, з’ясування позиції причетних до цих проблем суспільних груп та окремих індивідів, спільне вироблення можливих шляхів їх вирішення.

3. Таким чином, долучаючи населення до участі у виробленні та здійсненні публічних політик через систему політичної освіти, держава підвищує стабільність у суспільстві, запобігає фатальним помилкам у державному управлінні і різким змінам політичного курсу у випадку приходу до влади нової політичної сили, забезпечує свідому підтримку своїм публічним політикам з боку тих, на кого вони спрямовані і в кінцевому підсумку досягає соціального, політичного й економічного прогресу.

4. Тому цілком виправданим є принаймні часткове фінансування державою заходів з політичної освіти, що здійснюються недержавними організаціями. В умовах громадського контролю за витрачанням коштів державного бюджету таке державне фінансування запобігає однобічному маніпулюванню свідомістю громадян, тиску на виборців чи на членів громад для досягнення корпоративних або вузькопартійних цілей, підміні партисипативної демократії елітистськими способами здійснення державної влади.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення