Дипломна робота «Прийняття стратегічних рішень в інноваційній діяльності», 2008 рік

З предмету Менеджмент організації · додано 01.02.2009 14:59 · від Yana · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Теоретичні основи прийняття управлінських рішень в інноваційній діяльності 1.1. Сутність інноваційної діяльності в ринкових умовах господарювання 1.2. Процес прийняття управлінських рішень щодо впровадження інновацій 1.3. Методи прийняття управлінських рішень в інноваційній діяльності Розділ 2. Аналіз діяльності підприємства 2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства 2.2. Прийняття управлінських рішень з використанням SWOT-аналізу 2.3. Аналіз фінансового стану підприємства Розділ 3. Рекомендації щодо покращення діяльності підприємства за допомогою прийняття управлінських рішень 3.1. Проект впровадження нової продукції у виробництво 3.2. Аналіз маржі покриття (маржинального прибутку) 3.3. Планування асортименту ВАТ «Софія» на основі теорії ігор Висновок Використана література Додатки

Висновок

Управління інноваційною діяльністю – це сукупність визначених організаційно – еконогмічних методів і форм управління всіма стадіями і видами інноваційних процесів підприємства і об’єднань з максимальною ефективністю.

В сучасних ринкових умовах держава бере в основному на себе функції стимулювання НДДКР з метою поповнення ринку новацій і визначає власні стратегічні пріорітети в інноваційній діяльності.

Одним з головних інструментів розроблення й реалізація ефективної концепції інноваційного менеджменту є прийняття управлінських рішень.

Управління інноваціями спрямовано на прийняття таких рішень, які могли б забезпесити створення конкурентоспроможної продукції, досягнення ефективних результатів інноваційної діяльності.

Отже, магістерська робота виконана на актуальну тему. У вступі визначенні мета, завдання, об’єкт та предмет дослідження.

В теоретичному розділі розглянуті теоретичні основи прийняття управлінських рішень в інноваційній діяльності. Визначена сутність інноваційної діяльності в ринкових умовах господарювання. Розглянуті процес прийняття управлінських рішень щодо впровадження інновацій та методи прийняття управлінських рішень в інноваційній діяльності.

Другий розділ роботи присвячений аналізу діяльності об’єкта дослідження – ВАТ «Софія» (Броварської трикотажної фабрики). Проведений SWOT – аналіз показав, що підприємство знаходиться на достатньо високому рівні.

Позитивно впливають на роботу підприємства такі фактори як, рівень освіти, кваліфікація персоналу, умови збуту, та інші фактори. Сильні сторони підприємства допомагають успішно функціонувати в умовах в яких знаходиться підприємство. Позитивно впливають, якість продукції, асортимент ВАТ «Софія», ціни, та гнучка система знижок. Але серед позитивних моментів існують і негативні які також впливають на підприємство. Серед них застаріле обладнання яке необхідно замінити, та кількість працівників які працюють на підприємстві. Для того щоб збільшити кількість працівників, необхідно налагодити роботу відділу служби персоналу. Також серед загроз є конкуренти, та система оподаткування.

Аналіз фінансового стану показав що ВАТ «Софія», має достатню фінансову стійкість. Покращились коефіціент ділової активності, коефіціент фінансових ресурсів та інші. Збільшились активи, а також грошові кошти.

Основну увагу приділено розробці рекомендаці щодо покращення діяльності ВАТ «Софія», за допомогою прийняття управлінських рішень. Для цього запропонований проект впровадження нової продукції у виробництво. Реалізація цього проекту передбачає визначення чистого приведеного доходу за варіантами (від 155,9 тис.грн при відсотковій ставці 20 %).

Процентний аналіз маржі покриття (маржинального прибутку) показав, що використовуючи метод калькуляції, можна відмітити що впровадження нового виробу дозволить підприємству не витрачати частину прибутку при позитивній маржі покриття.

Практичне значення одержаних результатів полягає в розробці методичних рекомендацій, які дозволять підвищити обгрунтованість рішень щодо інноваційного стилю управління підприємством в перехідних умовах. Їх реалізація сприятиме активізації відтворювальних процесів машинобудівного підприємства та забезпечить приріст їх інноваційного потенціалу.

Розрахована платіжна матриця з метою планування асортименту підприємства на основі теорії ігор.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення