Звіт з практики «Звіт з практики на ТОВ “Основа”», 2007 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 30.01.2009 22:48 · від Наталья · Додати в закладки
15 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 1. Характеристика майнового стану підприємства та джерел його фінансування 5 1.1. Економічна характеристика ТОВ “Основа” 5 1.2. Оцінка майна та джерел його фінансування 10 2. Аналіз фінансової стійкості 31 3. Аналіз ліквідності 38 4. Аналіз фінансових результатів 42 5. Оцінка ділової активності 49 Список використаних джерел 53 Додатки 55

Висновок

Товариство може залучати необхідні фінансові ресурси шляхом випуску та реалізації цінних паперів на фондовому ринку. Цінні папери є грошовими документами, що засвідчують право володіння або відносини позики, визначають взаємовідносини між особою, яка випустила ці документи, та їх власником і передбачають, як правило, виплату доходу у вигляді дивідендів або відсотків, а також можливість передачі грошових та інших прав, що випливають з цих документів, іншим особам.

Для складання фінансової звітності керівництво підприємства повинне формувати облікову політику, тобто обирати принципи, методи і процедури обліку таким чином, щоб правдиво відобразити фінансове становище і результати діяльності підприємства і забезпечити співставність фінансових звітів. Саме сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються підприємством для складання і представлення фінансової звітності, варто розуміти під обліковою політикою підприємства.

Статутний капітал акціонерного товариства поділяється на заздалегідь визначену кількість акцій рівної номінальної вартості Акції надають їх власникам право здійснювати контроль за діяльністю акціонерного товариства, а також отримувати частину прибутку. Кожний акціонер має право володіти будь-якою кількістю акцій, якщо інше не передбачене чинним законодавством. Грошові кошти, які акціонер інвестує в товариство під час придбання акцій, використовуються для фінансування діяльності товариства, спрямованої на досягнення визначених акціонерами цілей.

Окрім зазначених вище, існують й інші чинники, які впливають на фінансову стійкість, — це економічна стабільність у державі, ліквідність, узгодження інтересів акціонерів тощо.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 15 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?