Курсова робота «Стратегія управління витратами», 2008 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 28.01.2009 17:19 · від Olena · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 2-3 І. Теоретичні основи управління затратами на підприємстві 1.1. Поняття та класифікація витрат на підприємстві 4-13 1.2. Управління витратами на підприємстві 14-19 ІІ. Організація обліку затрат і результатів за системою «Директ-Костинг» 2.1. Методика застосування «Директ-Костингу» на підприємстві 20-23 2.2. Облік затрат на підприємстві «Сонечко» за системою «Директ-Костинг» 23-28 ІІІ. Аналіз системи «витрати-обсяг-прибуток» 3.1. Сутність аналізу системи «витрати-обсяг-прибуток» 29-35 3.2. Аналіз підприємства «Сонечко» методом «витрати-обсяг-прибуток» 35-44 Висновки 45-48 Список використаної літератури 49

Висновок

Підводячи підсумок усьому вищесказаному в даній роботі, необхідно ще раз підкреслити, що одним з найважливіших факторів успішності керування витратами є побудова системи обліку й аналізу, а також розробка послідовних етапів управління. Однак випереджаючи ефективність використання тих або інших методів управління витратами, необхідно відзначити, що винятково важливу роль відіграє їхня класифікація. Поряд з існуючим традиційним розподілом витрат на постійні й змінні, а також маючи на увазі інші класифікації, важливо на кожнім окремім підприємстві розробляти таку класифікацію витрат, яка дозволить одержувати найбільш повну й корисну інформацію для підвищення ефективності роботи саме цього конкретного підприємства.

Управління витратами на виробництво й реалізацію продукції – це складний процес, який означає по своїй сутності управління всією діяльністю підприємства, тому що охоплює усі сторони, що відбуваються виробничих процесів. У вітчизняній практиці під управлінням витратами виробництва розуміється планомірний процес формування витрат на виробництво всієї продукції й собівартості окремих виробів, контроль над виконанням завдань по зниженню собівартості продукції, виявлення резервів і зниження. Основними елементами системи керування собівартістю продукції є прогнозування й планування, нормування витрат, облік і калькулювання, аналіз і контроль над собівартістю. Усі вони функціонують у тісному взаємозв'язку.

На даному етапі розвитку економіки використовують різноманітні методи управління затратами до яких можна віднести «директ-костинг», метод «витрати-обсяг-прибуток», «стандарт-костинг», «таргет-костинг», АВС-аналіз та інші методи. Але в нашій роботі ми розглянули тільки два з цих методів - «директ-костинг», метод «витрати-обсяг-прибуток».

Першим методом застосованим у курсовій роботі є метод «директ-костинг», який маю такі переваги:

1. Обмеження собівартості змінними витратами дозволить спростити нормування, планування, облік і контроль за рахунок різкого скорочення статей витрат;

2. Роздільний облік і вивчення поведінки витрат залежно від зміни обсягів виробництва відкриває нові можливості для аналізу собівартості дозволяє чітко й оперативно ухвалювати рішення щодо нормалізації фінансового стану підприємства;

3. При обліку по системі “директ - костинг” явно видна окупність кожного виду продукту;

4. Велике значення в цій системі має також установлення зв'язків і пропорцій між витратами, прибутком і обсягом виробництва, що дозволяє визначити залежність витрат від завантаження виробничої потужності, одержувати інформацію із прибутковості або збитковості виробництва залежно від обсягу, розрахувати беззбитковий обсяг виробництва;

5. У ній досягнутий високий ступінь інтеграції обліку, аналізу й прийняття управлінських рішень.

Розподіл витрат за методом «директ-костинг» допоміг нам визначити яка доля змінних витрат припадає на кожний вид виготовленої продукції. За умовою підприємство «Сонечко» випускає 3 види продукції : А,Б,В. За допомогою системи «директ-костинг» всі витрати ми змогли розподілити по кожному виду продукції, так змінна собівартість після ряду розрахунків склала для продукції А – 194 грн на одиницю продукції, для продукту Б – 136 грн. на одиницю та для продукції В – 150 грн. на одиницю. Отже найдорожчою з точки зору змінної собівартості є продукція виду А, а найдешевшою є продукція Б. За допомогою розподілу витрат на постійні та змінні ми виходимо на показник маржинального доходу, а потім і на прибуток. Ця залежність легко дозволяє планувати прибутки, знаючи постійні витрати по підприємству і дозволяє легко визначити беззбитковий обсяг виробництва. Характерним для методу є те що ми не розподіляємо постійні витрати по окремим виробам і тільки в кінцевих розрахунках використовуємо цей показник для визначення прибутку підприємства, прибуток підприємства «Сонечко» склав 239000грн., що є дуже позитивним для нового підприємства, яке тільки вийшло на ринок іграшок.

На наступному етапі розрахунків ми використовували аналіз взаємозв’язку «витрати-обсяг-прибуток», це дуже логічно оскільки за допомогою попередньої методики ми розподілили загальні витрати підприємства на змінні та постійні. Цей розподіл дає нам змогу легко розрахувати такі основні показники цього аналізу – беззбитковий обсяг виробництва та фактор операційного важеля. Точка беззбитковості(беззбитковий обсяг) дає нам змогу спланувати необхідний обсяг виробництва, який забезпечить покриття усіх витрат. Тобто іншими словами цей показник показує мінімальний обсяг продукції, яку підприємство повинно виготовляти, щоб не отримати збитків. Також цей аналіз дозволяє визначити необхідний обсяг виробництва для запланованого обсягу прибутку. За нашими розрахунками щоб не отримати збитків підприємству «Сонечко» необхідно випустити 252 одиниці продукції А на суму 71442 грн., 416 одиниць продукції Б на суму 83491,2 грн. та 688 одиниць продукції В на суму 154800. Саме за такого обсягу прибуток підприємства складатиме 0. Також ми визначили, що щоб отримати в наступному періоді прибуток в розмірі 390000грн( 150000грн. - прибуток від продажу продукту А, 96000 – прибуток від продажу продукту Б та 114000 грн. - прибуток від продажу продукції В), нам необхідно випустити 1928 одиниць продукту А, 1894 одиниці продукту Б та 2605 одиниці продукту В. За допомогою отриманих даних ми змогли визначити, а потім порівняти показники запасу міцності за фактичними даними та запланованими. Виявилось, що при збільшенні обсягу реалізації запас міцності зростає також, що зменшує ризики підприємства недоотримання прибутку. За фактичними значеннями запас міцності по продуктам А, Б, В відповідно склав: 212058 грн., 157348 грн., 362700 грн.. Зі збільшенням обсягу реалізації в плановому періоді запас міцності відповідно склав : 475083грн., 296535грн., 431253 грн..

Оскільки при нашому аналізі затрати поділяються на постійні та змінні можна визначити вплив питомої ваги цих затрат на показник прибутку підприємства. Саме тому за умовою ми визначили два варіанти розподілу постійних затрат, перший варіант це варіант умови (10%), другий варіант розглядається як варіант автоматизованого виробництва, при якому дуже висока питома вага постійних витрат(70%). Цей розподіл на два варіанти демонструє нам як змінюється прибуток при збільшенні обсягів виробництва і визначає вплив питомої ваги постійних витрат на прибуток. Взагалі ці розрахунки демонструє нам також і показник операційного лі вереджу, який за низької питомої ваги постійних витрат складає 1,2%, і за високої питомої ваги 2,5%. Треба зазначити що показник операційного левериджу показує на скільки зміниться прибуток при збільшенні(зменшенні) обсягів продажу. На підприємство з високим рівнем левериджу дуже сильно впливатиме еластичність попиту, що може негативно зазначатись при його скороченні, саме тому рекомендуються незначні значення операційного важеля. Взагалі можна зробити висновок по всьому підприємству і сказати, що підприємство використовує свої ресурси правильно, воно прибуткове, має високі обсяги продажу та невисокі значення операційного важеля, або невеликий вплив на нього збоку коливання попиту.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення