Дипломна робота «Управління фінансовою стійкістю на підприємстві (за матеріалами ВАТ «ІнГЗК»)», 2007 рік

З предмету Аналіз господарської діяльності · додано 27.01.2009 16:56 · від Цвяточек · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Завдання на роботу Вступ Розділ 1. Теоретичні аспекти оцінки фінансової стійкості підприємства 1.1. Значення та поняття фінансової стійкості для підприємства 1.2. Нормативно-правове забезпечення аналізу фінансової стійкості підприємства 1.3. Методики оцінки фінансової стійкості підприємства Розділ 2. Оцінка фінансової стійкості підприємства ВАТ «ІнГЗК» 2.1. Характеристика підприємства ВАТ «ІнГЗК» та аналіз основних техніко-економічних показників 2.2. Аналіз фінансового стану підприємства 2.3. Оцінка фінансової стійкості ВАТ «ІнГЗК» 2.4. Фактори ризику та їх вплив на фінансову стійкість підприємства Розділ 3. Шляхи удосконалення забезпечення фінансової стійкості підприємства 3.1. Управління ризиком фінансової стійкості як засіб запобігання настання фінансової кризи на підприємстві 3.2. Прогнозна модель оцінки ефективності запропонованих заходів, щодо підвищення фінансової стійкості ВАТ «ІнГЗК» Висновки Список використаних джерел Додатки

Висновок

В умовах організації ринкових форм господарювання перед підприємствами стоїть проблема зміцнення фінансової стійкості. Зміцнення рівня фінансової стійкості підприємства залежить від повноти досягнення тактичних цілей. В умовах кризи основними тактичними цілями є:

- усунення неплатоспроможності підприємства;

- відновлення фінансової стійкості підприємства;

- зміна фінансової стратегії з метою прискорення екомічного зростання.

Відновлення фінансової стійкості підприємства можливе лише за умови досягнення таких оперативних цілей:

- збільшення обсягу позитивного грошового потоку;

- зниження обсягів споживання інвестиційних ресурсів підприємства у поточному періоді.

Зміна фінансової стратегії з метою прискорення економічного зростання підприємства залежить від досягнення таких оперативних цілей:

- збільшення темпів приросту обсягів реалізації продукції;

- перегляду окремих напрямків фінансової стратегії підприємства.

На фінансову стійкість впливають різні причини - як внутрішні, так і зовнішні: виробництво дешевої продукції та надання послуг, які мають попит; міцне становище підприємства на ринку; високий рівень матеріально-технічної оснащеності виробництва і застосування передових технологій; налагодженість економічних зв'язків із партнерами; ритмічність кругообігу засобів; ефективність господарських і фінансових операцій; незначний ступінь ризику в процесі здійснення виробничої і фінансової діяльності тощо. Таке розмаїття причин, що впливають на діяльність ринкового підприємства, зумовлює різні аспекти його стійкості, зокрема загальний, ціновий, фінансовий, а залежно від факторів, що впливають на неї, — внутрішній і зовнішній аспекти. Очевидно, що загальна стійкість підприємства може бути забезпечена лише за умови стабільної реалізації (звичайно, своєчасної оплати за поставлену продукцію, надані послуги, виконані роботи) й одержання виручки, достатньої за обсягом, щоб виконати свої зобов'язання перед бюджетом, розрахуватися з постачальниками, кредиторами, працівниками тощо. Організація стратегічного управління фінансовою сталістю на вітчизняних підприємствах дасть змогу зміцнити рівень сталості фінансового стану, створити ефективне підґрунтя для системи заходів антикризової політики управління фінансами підприємств в умовах економічного механізму в Україні. Одним з істотних компонентів фінансової стійкості підприємства є наявність у нього фінансових ресурсів, достатніх для розвитку конкурентоздатного виробництва.

Практика оцінки фінансової стійкості проводилась за матеріалами підприємства ВАТ «ІнГЗК». Аналіз основних-техніко економічних показників діяльності підприємства виявив, що спостерігається спад деяких показників і на кінець 2006р. чистий прибуток складає 187588 тис.грн.

Далі було проведено аналіз балансу підприємства за 2004-2006рр. Аналіз структури виявив, що структура балансу майже ідентична по всіх роках. Такі дані викликані тим, що структура балансу цілком залежить від галузі в який працює підприємство. Дослідне підприємство працює в видобувній та виробничий галузі, тому в структурі активів підприємства значну долю займають основні фонди, в структурі пасивів підприємства власний капітал.

Аналіз фінансового стану підприємства виявив, що на підприємстві висока ліквідність, платоспроможність та стійкість, загальний фінансовий стан підприємства гарний.

Аналіз фінансової стійкості виявив, що по всіх роках спостерігається кризовий фінансовий стан, це говорить про нестачу власних оборотних ресурсів та про те що підприємство має кредити та позики, які не погашенні, а також прострочену кредиторську заборгованість. Згідно розрахункам спостерігається, постійний значний ріст вартості матеріальних оборотних засобів, в 2005р. на 140742 тис.грн (або на 72,6%), в 2006р. на 22049 тис.грн (або на 6,6%), такий ріст викликано збільшенням росту обсягів виробництва. І при такому приросту навіть значні збільшення власних оборотних засобів (ВОЗ) на 219543 тис.грн в 2005р., а в 2006 навіть на 349005 тис.грн., залишили підприємство в кризовому стані.

Далі було проведено аналіз відносних показників фінансової стійкості, які виявив, що не дивлячись на значну долю власного капіталу в структурі балансу підприємство залежить від зовнішніх джерел фінансування, за рахунок того, що більшість власних засобів капіталізоване і не використовуються в обігу.

Аналіз фінансової стійкості виявив, що найвищий запас фінансової стійкості в 2005 р., він дорівнює 41,50% або 852257 тис.грн.

В цілому аналіз фінансової стійкості ВАТ «ІнГЗК» за 2004-2006рр., виявив:

- на підприємстві спостерігається фінансова криза по всіх роках, згідно розрахункам трьохкомпонентної моделі;

- виявлена значна нестача власних оборотних засобів, які навіть на 50% не покривають потреби підприємства;

- виявлена значна залежність від зовнішніх джерел фінансування.

Отже підводячи підсумки аналізу з упевненістю можна сказати, що на ВАТ «ІнГЗК» низька фінансова стійкість яка потребує збільшення.

Загальний аналіз ризиків виявив, що н підприємстві дуже низька ризикованість стосовно контрагентів, висока ризикованість яка склалася зараз в політичному просторі нашої країни. Аналіз внутрішніх факторів ризику підприємства виявив що на кінець 2006 року низька імовірність банкрутства.

На підставі вивчення фактичних даних за проаналізований період роботи підприємства ВАТ «ІнГЗК» було складено математичну модель розміру прибутку, використовуючи механізм статистично-математичного прогнозування.

Прогнозна модель оцінки підтвердила доцільність запропонованих заходів спостерігається приріст валового прибутку на 209691 тис.грн., та покращення стану фінансової стійкості підприємства.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення