Дипломна робота «Прибуток підприємства (ВАТ «Полтавський турбомеханічний завод») та пошук нових джерел його формування в сучасних економічних умовах», 2007 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 27.01.2009 15:40 · від Olya · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 4 Розділ 1. Роль і місце прибутку в економіці підприємства 7 1.1. Сутність та значення прибутку підприємства 7 1.2. Види та порядок формування прибутку підприємства 12 1.3. Відносні показники вимірювання прибутку 21 1.4. Оподаткування прибутку підприємства 26 1.5. Розподіл прибутку в сучасних умовах господарювання 28 1.6. Управління прибутком на підприємстві 31 Розділ 2. Аналіз прибутковості діяльності підприємств України 40 2.1. Тенденції прибутковості промислових підприємств України 40 2.2. Дослідження фінансових результатів у Полтавському регіоні 59 2.3. Характеристика розвитку машинобудування в Україні 66 Розділ 3. Аналіз виробничо-господарської діяльності ВАТ “Полтавський турбомеханічний завод” 74 3.1. Аналіз організаційно-правової основи функціонування 74 3.2. Аналіз основних фінансово-економічних показників 82 3.3. Експрес-аналіз фінансового стану 91 3.4. Оцінка рівня та динаміки показників прибутковості підприємства 95 3.5. Факторний аналіз показників прибутковості підприємства 101 3.6. Аналіз беззбитковості виробництва 115 3.7. Вплив інфляції на оцінку показників прибутковості 118 Розділ 4. Шляхи підвищення прибутковості підприємства 123 4.1. Резерви підвищення прибутковості підприємства 123 4.2. Аналіз фінансових результатів впровадження інноваційно-інвестиційного проекту 131 Висновки 140 Список використаних джерел 143 Додатки 147

Висновок

Підсумовуючи результати роботи, необхідно відзначити, що економічний розвиток підприємства ВАТ "ПТМЗ" характеризується покращенням фінансово-економічних результатів. Це покращення зумовлюється дією внутрішньовиробничих і зовнішньоекономічних чинників. Для встановлення чинників формування фінансових показників нами проведено дослідження на підприємстві ВАТ „Полтавський турбомеханічний завод”. Виявлено, що в умовах ринкової економіки ці фактори взаємозалежні і зумовлюють фінансовий стан підприємства.

Так, в 2005 р. через скорочення обсягу замовлень підприємство знизило свої обсяги виробництва, через що був недоотриманий валовий та операційний прибуток. Але підприємство компенсувало свої втрати за рахунок фінансово-інвестиційної діяльності. В період кризи були виведені застарілі основні засоби та переглянуто кадрову політику та приділено увагу заходом щодо всебічної економії витрат, внаслідок чого в наступному періоді продуктивність праці істотно зросла та знизились витрати на 1 грн. виробленої продукції.

Тобто за період, що аналізується, підприємство продемонструвало як можна ефективно подолати кризу своєчасними заходами щодо удосконалення управління різними сферами економічної системи, які, як відомо, становлять цілісну економічну систему і при всебічному врахуванні результатів діяльності, в тому числі за рахунок фінансового аналізу, і впровадженні відповідних дій щодо коригування несприятливої ситуації, відповідають покращенням фінансово-економічних результатів.

Аналіз прибутку здійснюють за даними фінансового звіту (форма № 2) підприємства. При цьому дається оцінка прибутку (збитку) в цілому і за окремими його видами.

На основі аналізу динаміки та структури діяльності підприємства здійснено пошук резервів підвищення ефективності використання всіх видів наявних ресурсів, оскільки це є одним з найважливіших завдань будь-якого виробництва. Виявлення і практичне використання цих резервів було метою цього дослідження. В процесі дослідження можливих шляхів формування прибутку підприємства було обрано шлях впровадження інновацій у виробництво, оскільки виявлено, що для більш ефективної діяльності необхідне розширення обсягу випуску продукції за допомогою інтенсивних методів – удосконалення існуючого технологічного обладнання, більш економного використання ресурсів і випуску якісної продукції, що буде конкурентоспроможною на ринку, як вітчизняному, так і закордонному.

Впровадження інновацій – це напрямок економічної діяльності як підприємства, так і держави. Він забезпечує сталий прогресуючий розвиток виробництва шляхом його інтелектуалізації з метою випереджаючої конкурентоспроможності вітчизняної продукції, а також забезпечення рівномірного розвитку регіонів.

Також треба відмітити, що для успішного впровадження інновацій необхідна широкомасштабна державна підтримка інноваційних процесів на всіх етапах їх циклів. Повільний розвиток інноваційних процесів спостерігається з причин відсутності їхньої підтримки інституційними інвесторами. Залучення фінансових та інвестиційних ресурсів для підтримки інноваційних процесів має бути достатнім за обсягом для забезпечення відтворювальних циклів інноваційних процесів у національній економіці.

ВАТ „ПТМЗ” достатньо забезпечено висококваліфікованими трудовими ресурсами і має всі можливості для свого подальшого розвитку на інноваційній основі.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення