Курсова робота «Організаційно-управлінська структура підприємства», 2008 рік

З предмету Менеджмент організації · додано 27.01.2009 14:20 · від Александр · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 2 Розділ 1. Теоретичні засади організаційно-управлінської структури виробництва 5 1.1. Економічний зміст та значення організаційно-управлінської структури виробництва на підприємстві 5 1.2. Види організаційно-управлінської структури виробництва 8 1.3. Фактори та принципи організаційно-управлінської структури виробництва 12 Розділ 2. Аналіз організаційно-управлінської структури виробництва на підприємстві „” 15 2.1. Аналіз виробничо-господарської діяльності підприємства 15 2.2. Дослідження організаційно-управлінської структури виробництва на підприємстві 20 2.3. Шляхи покращання організаційно-управлінської структури виробництва 23 Висновки 29 Література 31

Висновок

1. У роботі розроблено теоретичні та методичні положення і практичні рекомендації щодо формування організаційно-економічного механізму управління і пошуку підвищення ефективності організаційних структур промислового підприємства. Організаційна структура підприємства є важливою складовою успішного досягнення цілей вибраної стратегії. Вибір організаційної структури, найбільш відповідної внутрішнім і зовнішнім чинникам, що визначають діяльність підприємства, є найважливішою задачею.

2. На основі досліджень сучасних проблем функціонування великих підприємств обґрунтовано необхідність визначення стратегії розвитку, удосконалення систем управління та їх організаційних структур з метою стабілізації господарської та фінансової діяльності підприємства. Доведено, що в сучасних умовах розвитку суспільства підприємствам необхідна раціональна організація управління виробництвом, чітка і взаємопов'язана робота всіх підрозділів і служб, менеджерів і виконавців відповідно до науково обґрунтованих принципів, норм і стандартів.

3. Виявлено особливості й перспективи діяльності підприємств в ринкових умовах та сформульовано принципи діагностики організаційних структур на основі комплексних заходів. Існує ряд проблем в побудові та визначенні ефективної організаційної структури управління, що пов'язано, передусім, з відсутністю чіткої методики проведення комплексу заходів щодо реорганізації підприємства, передбачення майбутніх завдань і можливостей, вироблення стратегії дій. Обґрунтовано принципи діагностики, які враховують складність внутрішнього і динамізм зовнішнього середовищ і створюють можливість швидко і гнучко пристосовуватися до їх змін.

4. З урахуванням особливостей управлінського потенціалу підприємств машинобудування доповнено трактування поняття “організаційна структура управління” стосовно нових умов господарювання. Структура це стабільний елемент, який повинен постійно приводитися у відповідність до цілей підприємства. Така вимога до структури повністю відкидає всі можливі посилання на те, що цілі, які висуваються перед організацією, не можуть бути виконані, оскільки організаційна структура не пристосована до вирішення подібних завдань.

5. Визначено напрями удосконалення організаційних структур великих машинобудівних підприємств як засіб передумови запобігання їх кризи та банкрутства на основі аналізу техніко-економічних показників та існуючих оргструктур управління підприємств: акціонерне товариство “Дружківський завод газової апаратури”, акціонерне товариство “Новокраматорський” машинобудівний завод”. Доведено, що головним принципом при формуванні нової організаційної структури підприємства є принцип комплексності, тобто забезпечення взаємозв'язку всіх елементів системи управління – виробничих підрозділів, управлінських ланок при чіткому розмежуванні їх компетентності, сфер діяльності, підготовки виробництва нових видів продукції, які користуються високим попитом на ринку.

6. Розроблено напрями діагностики управління підприємством із урахуванням залежності від конкретної економічної та внутрішньої виробничої ситуації в умовах ринкових відносин. Процес удосконалення організаційної структури включає в себе формулювання цілей і задач, визначення складу і місця підрозділів, їх ресурсне забезпечення, розробку регламентуючих процедур, документів, положень, що закріплюють регулюючі форми, методи, процеси, які здійснюються в організаційній системі управління.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення