Курсова робота «Фінансування капітальних вкладень на матеріалах ЗАТ «Пласт»», 2008 рік

З предмету Фінанси · додано 26.01.2009 15:24 · від Olya · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні основи фінансування капітальних вкладень 4 1.1. Економічна сутність капітальних вкладень та їх фінансового забезпечення 4 1.2. Джерела фінансування капвкладень 11 1.3. Основні методи оцінки доцільності капітальних вкладень 14 Розділ 2. Аналіз джерел фінансування капвкладень на підприємстві 18 2.1. Сучасний фінансовий стан підприємства 18 2.2. Оцінка фінансового забезпечення капіталовкладень та економічна ефективність їх здійснення 32 2.3. Можливості залучення довгострокових позик 40 Розділ 3. Напрямки підвищення ефективності капіталовкладень 42 Висновки 45 Список літератури 46

Висновок

Капітальні вкладення являють собою інвестиції, спрямовані на будівництво і придбання нових основних фондів, розширення, реконструкцію, технічне переозброєння діючих основних фондів. Вони виступають як матеріалізована форма технічного прогресу, важливий чинник інтенсифікації, збільшення обсягів та підвищення ефективності діяльності господарюючих суб'єктів споживчої кооперації.

За ринкових відносин важливе значення має вибір оптимальної структури джерел фінансування капітальних вкладень. Фінансування капітальних вкладень здійснюється за рахунок власних і залучених коштів.

Структура джерел фінансування капітальних вкладень підприємства залежить від багатьох факторів, зокрема: від оподаткування доходів підприємства; темпів зростання реалізації товарної продукції та їхньої стабільності; структури активів підприємства; стану ринку капіталу; відсоткової політики комерційних банків; рівня управління фінансовими ресурсами підприємства; суті стратегічних цільових фінансових рішень підприємства тощо.

Найприйнятнішим для підприємства є комплексний підхід до вибору джерел фінансування капітальних вкладень.

Для викладення цілей та особливостей капіталовкладення і обгрунтування його доцільності необхідно скласти інвестиційний проект. Без складання такого проекту неможливо здійснювати капітальні вкладення. Опрацювання інвестиційного проекту залежить від інвестора та чинних законів і нормативної бази країни де планується вкладання капітальних вкладень.

Підвищенню ефективності капітальних вкладень сприятиме:

- оптимізація відтворювальної структури капітальних вкладень, підвищення питомої ваги капітальних витрат на технічне переозброєння діючих підприємств, їх розширення, реконструкцію;

- широке використання найновітніших досягнень у галузі техніко-технологічних і організаційних рішень, будівельних матеріалів і конструкцій;

- удосконалення організації і технології будівельно-монтажних робіт;

- підвищення рівня спеціалізації і кооперування в будівництві; концентрація капітальних вкладень на пускових об'єктах з найвищим ступенем готовності;

- підвищення якості будівництва; визначення реальної кошторисної вартості всього обсягу робіт за відповідною формою відтворення основних фондів;

- істотне скорочення тривалості всіх стадій інвестиційного циклу — від проектування до освоєння введених в дію виробничих об'єктів та об'єктів соціальної інфраструктури;

- підвищення дієвості економічних методів управління інвестиційними процесами (визначення необхідного обсягу та оцінки економічної доцільності капітальних вкладень, прогнозування реальної тривалості інвестиційного процесу, мотивації інтенсивного інвестування виробництва тощо).

В курсовій роботі було розглянуто фінансові умови господарювання ЗАТ «Пласт», дана оцінка вибірковим інвестиційним проектам цієї організації та запропонована стратегія та фінансовий план поліпшення діяльності.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення