Курсова робота «Інвестиційний потенціал національної економіки як фактор економічного розвитку в Україні», 2007 рік

З предмету Макроекономіка · додано 26.01.2009 15:13 · від Вадим · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ І. Суть, структура та фактори формування інвестиційного потенціалу 1.1. Поняття та сутність інвестицій 1.2. Структура інвестиційного ресурсу 1.3. Фактори, які впливають на формування інвестиційного потенціалу Розділ ІІ. Оцінка інвестиційного потенціалу в Україні 2.1. Участь держави у формуванні інвестиційного потенціалу 2.2. Інвестиційне забезпечення економічного розвитку 2.3. Іноземне інвестування в економіку України та його регіональна характеристика (на прикладі Львівської області) Розділ ІІІ. Шляхи покращення розвитку інвестиційного потенціалу в Україні 3.1. Стратегія нарощування інвестиційного потенціалу національної економіки З.2 Іноземне інвестування – один із шляхів до процвітання економіки України 3.3. Інвестиційний потенціал України: погляд у майбутнє Висновки Список використаної літератури

Висновок

Дослідження структури інвестиційного ресурсу України свідчить, що, з одного боку, ключовим елементом у концепції формування джерел інвестиційних ресурсів є Уряд, який визначає амортизаційну політику, грошово-кредитну, бюджетну, податкову. З іншого, істотний вплив на динаміку інвестицій справляє ступінь розвитку фінансової, фондової інфраструктури економіки країни. Не менш суттєвим є й те, що між цими детермінантами існує рефлективний зв'язок, тобто вони є взаємопов'язаними, а напрям впливу може бути двостороннім. Наприклад, кредитна, інвестиційна репутація Уряду впливає на фондові індикатори. І навпаки, низька активність портфельних інвесторів на внутрішньому ринку країни є показником низької довіри інвесторів до його економічної політики. В сукупності це свідчить про необхідність цілісного підходу до спрямування всього комплексу важелів (державних і ринкових) на формування інвестиційного ресурсу України.

Крім того, подібна залежність між визначеними блоками та проведений аналіз структури інвестиційного ресурсу України (до того ж не за всіма його складовими) дають підстави очікувати, що процес економічного зростання в Україні може виявитися не тривалим, оскільки достатньою мірою не ґрунтується на дії необхідних фундаментальних чинників. І хоч ми розглянули домінантні тенденції лише в інвестиційній сфері, проте результатів цього аналізу достатньо аби зробити такий висновок.

Із викладеного вище випливає, що в інституціональних перетвореннях простежується ключова роль корекції регулювання інвестиційного процесу з метою здійснення структурних технологічних змін та забезпечення розвитку внутрішнього ринку високих технологій. Результати, отримані в процесі досліджень, дали змогу сформулювати пропозиції щодо нарощування інвестиційного потенціалу національної економіки:

— з метою підтримки високої інвестиційної активності в країні держава має регулярно розробляти загальнонаціональну інвестиційну програму. Ця програма – важливий інструмент прямого впливу держави на інвестиційний процес. Зміст державної інвестиційної програми зазвичай пов'язується з показниками бюджету розвитку. Необхідно розробити механізм мобілізації інвестиційних ресурсів;

— слід розробити механізм оптимізації державних та ринкових інструментів активізації інвестиційних процесів, систему показників ефективності інвестиційної діяльності та здійснення аналізу на їх підставі. Держава має не лише визначити "правила гри" на базі законів та діяти згідно з ними, а й розробити систему заходів, які б гарантували недоторканність інвестицій в Україні;

— визначити комплексну інвестиційно-інноваційну стратегію, спрямовану на вдосконалення структури національної економіки; зростання обсягів суспільного виробництва, підвищення конкурентоспроможності продукції, прискорення соціального прогресу в суспільстві та зміцнення економічної безпеки держави;

— дослідити стан і проблеми іноземного інвестування, роль іноземних інвестицій у технологічному та економічному розвитку України. Політика заохочення іноземних інвестицій має стати органічною складовою інвестиційної політики держави. Остання ж передбачає низку узгоджених рішень уряду з приводу реформування економічної політики, спрямованої на економічне зростання та досягнення необхідного рівня інвестиційної діяльності всіх підприємницьких структур;

– забезпечити послідовність та прозорість державної стратегії і тактики економічної політики, формування інститутів гласного впливу підприємницьких структур на процес прийняття рішень, легітимізувати процедуру оцінки стану економіки та розроблення механізмів розв'язання проблем інвестування шляхом залучення до цього процесу суб'єктів господарювання.

Міжнародні фінансові організації потребують найбільше часу для прийняття інвестиційних рішень, оскільки мають зважати не лише на комерційний, а й на політичний бік проекту. Досить часто інвестиційні рішення таких організацій великою мірою залежать від економічної політики, яку провадить місцевий уряд. Якщо ця політика відповідає позиції міжнародних організацій, то рішення про інвестування буде схвалено. В іншому разі інвестиційний проект буде перенесено на невизначений термін або взагалі скасовано.

Підсумовуючи викладене вище, хотілося б сподіватися, що наведені висновки допоможуть у прийнятті більш виважених рішень і самим інвесторам, і тим, хто створює умови для пожвавлення надходжень інвестицій в економіку України. А це, в свою чергу, сприятиме зміцненню позицій нашої країни в світі й поліпшенню добробуту її громадян, процвітанню нашої держави.

Отже, Україна виходить на старт світових інвестиційних перегонів, і при належній державній політиці, з урахуванням існуючого величезного потенціалу, ми маємо реальні шанси не тільки повторити, скажімо, японське або китайське «економічне диво», а й якісно перевершити його. Тож інвесторам варто не зволікати з рішучими діями щодо інвестування в Україну, бо саме «піонери» отримають найбільш ласі шматки майбутнього великого українського економічного пирога.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення