Курсова робота «Формування статутного капіталу на державних і акціонерних підприємствах», 2008 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 26.01.2009 14:53 · від Вадим · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 2 I. Облік власного капіталу 4 1.1. Зміст власного капіталу і концепції його збереження 4 1.2. Структура власного капіталу 5 II. Статутний капітал як складова власного капіталу 9 2.1. Формування статутного капіталу в підприємствах різної форми власності 9 2.2. Формування статутного капіталу в акціонерних товариствах 12 2.3. Облік змін статутного капіталу акціонерного товариства 15 III. Формування статутного капіталу в державних підприємствах 18 3.1. Нормативна база та формування статутного капіталу в державних унітарних підприємствах 18 Практична частина 23 Безпека праці на підприємстві 26 Висновок 30 Список використаної літератури 33 Додаток №1 34 Додаток №2 35 Додаток №3 36 Додаток №4 37 Додаток №5 38 Додаток №6 40

Висновок

Статутний капітал – це сума вкладів засновників (власників) в грошовій, матеріальній і нематеріальній формах, які передаються у повне господарське володіння підприємству. Вклад, якщо він здійснений в матеріальній чи нематеріальній формі, оцінюється в гривнях і становить частку засновника, учасника у статутному капіталі.

Первісна вартість активів, що внесені до статутного капіталу, визначається як погоджена засновниками їх справедлива вартість.

При створенні державного (муніципального) підприємства держава виділяє кошти і майно, необхідні для нормального функціонування підприємства. Розпорядчий документ про виділення відповідних ресурсів для створення підприємства є основою для розробки установчих документів цього підприємства з подальшою реєстрацією їх у відповідних органах.

Відповідно до п. З статті 6 Закону України "Про власність" від 26.03.91 р. власник засобів виробництва та іншого майна має право створити у встановленому законом Порядку підприємство, організацію, що є юридичною особою.

Приватне підприємство створюється на власності фізичної особи. Законодавством України не встановлено будь-яких обмежень на розмір статутного капіталу приватного підприємства. Приватне підприємство може створюватись і без статутного капіталу.

Якщо статут приватного підприємства передбачає створення статутного капіталу, то облік формування статутного капіталу такий же, як і на державному підприємстві. Для приватного й державного підприємства власник один - відповідно фізична особа, юридична особа.

Облік формування статутного капіталу колективних підприємств. Прикладом колективного підприємства є кооператив - організація громадян, які на основі добровільності членства й взаємодопомоги об'єднуються для спільного господарювання.

В статуті споживчого товариства (кооперативу) визначається порядок вступу і виходу з нього, порядок утворення майна й розподілу прибутку. Член споживчого товариства відповідає за зобов'язаннями споживчого товариства в межах внесеного ним обов'язкового пайового внеску, якщо інше не передбачено статутом.

На підприємствах споживчої кооперації, в колективних сільськогосподарських підприємствах, житлово-будівельних кооперативах, кредитних спілках створюється пайовий капітал, що передбачено установчими документами.

Пайовий капітал – це сукупність коштів фізичних і юридичних осіб, добровільно розміщених у товаристві для здійснення його господарсько – фінансової діяльності, що передбачено установчими документами.

Додаткові пайові внески вносяться пайовиками на добровільних засадах з метою забезпечення розвитку господарської діяльності підприємства.

Товариство з обмеженою відповідальністю – товариство, яке має статутний капітал, поділений на частки, розмір яких фіксується установчими документами. Відповідальність кожного з учасників по забовязаннях товариства знаходиться в межах вкладу до статутного капіталу.

Для створення товариства засновники повинні оголосити свої наміри. Для цього збираються установчі збори засновників (акціонерів), на яких приймається рішення про створення товариства, затверджуються установчі документи. Якщо товариство створюється як акціонерне, засновники повинні здійснити передплату на акції.

Акціонерне товариство — це товариство, яке має статутний капітал, поділений на визначену кількість акцій однакової номінальної вартості, і несе відповідальність за зобов'язаннями тільки своїм майном.

Акціонерні товариства можуть бути двох типів:

— відкриті акціонерні товариства (ВАТ), акції яких розповсюджуються способом відкритої передплати та можуть перебувати у вільному обігу на фондовій біржі;

— закриті акціонерні товариства (ЗАТ), акції яких розповсюджуються лише серед засновників та не можуть перебувати у вільному обігу на фондовій біржі.

На момент створення акціонерного товариства його статутний капітал не може

бути менший від 1250 мінімальних заробітних плат, що дає можливість забезпечити

здійснення статутної діяльності товариства. В обліку та звітності відображається

сума зареєстрованого статутного капіталу, який (власники) акціонери зобов'язались

поповнити внесенням коштів або майна.

Зміни статутного капіталу можливі за рішенням загальних зборів учасників (акціонерів) у випадках, передбачених реєстраційними документами і за рішенням правління. У всіх випадках зміни статутного капіталу слід внести зміни в реєстраційні документи. Порядок їх здійснення в акціонерних товариствах регулюється Положенням про порядок збільшення (зменшення) розміру статутного фонду акціонерного товариства, затвердженим рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08.04.1998 № 44.

При створенні державного (муніципального) підприємства держава виділяє кошти і майно, необхідні для нормального функціонування підприємства. Розпорядчий документ про виділення відповідних ресурсів для створення підприємства є основою для розробки установчих документів цього підприємства з подальшою реєстрацією їх у відповідних органах.

Відповідно до п. З статті 6 Закону України "Про власність" від 26.03.91 р. власник засобів виробництва та іншого майна має право створити у встановленому законом Порядку підприємство, організацію, що є юридичною особою.

Отже, в даній дипломній роботі було розглянуто суть формування статутного капіталу в підприємствах різних видів. Детальніше було викладено матеріал щодо формування статутного капіталу в акціонерних товариствах і державних підприємствах. На прикладах було показано, як формується статутний капітал в державних підприємствах і акціонерних товариствах.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення